Low/no-code software voor industriële robotprogrammering

27 juni 2023

ArtiMinds Robotics is een Duitse producent van software voor industriële robots. Met die software laten robotsystemen zich flexibel inzetten bij assemblagetoepassingen in zowel grote als kleinere series. De waardevolle intellectuele eigendomsrechten van de software worden goed bewaakt.  

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw maakten industriële robots hun entree op de werkvloer. Voor het uitvoeren van repeterende taken bleken ze al snel een succes, zeker in mensonvriendelijke omgevingen. Voor het produceren van kleinere series bleken ze minder geschikt. Vanwege de omsteltijden, andere materiaallogistiek en wijzigingen in de assemblage-instructies gaven fabrikanten al gauw de voorkeur aan menskracht. Inmiddels is die keuze door de schaarste aan gekwalificeerd personeel in veel gevallen ook geen optie meer. Met de komst van het industrieel Internet of things en de voortschrijdende digitalisering van bijna alle processen in de productie-omgeving verruimt het inzetgebied van de robots aanzienlijk. Meer dan bij de start geschiedt de aansturing van de elektromechanische componenten vanuit software, waardoor automatisch her-configureren en programmeren van robotsystemen en productielijnen in het verschiet liggen. In samenhang met software en sensor- en cameratechnologie verrichten industriële robots inmiddels hun taken ook vanuit visuele waarneming; ze zien wat ze doen. 

Template gebaseerd ontwikkelconcept

ArtiMinds Robotics is een bedrijf uit Karlsruhe, gespecialiseerd in software voor robots. Hun Robot Programming Suite (RPS) laat ontwikkelaars op een intuïtieve manier complexe toepassingen maken voor robots zonder dat zij echt coderen. Deze vorm van low code/no-code maakt gebruik van een op templates gebaseerd programmeerconcept. Er zijn meer dan 60 verschillende templates voor uiteenlopende functies beschikbaar, die de ontwikkelaar via muisklikken selecteert en naar het ontwerpscherm sleept. De instelling van de robotarm laat zich online regelen, maar ook offline via een 3D-simulatie. De software rekent automatisch alle bewegingsvariaties door en simuleert ze via een 3D-visualisatie. Daarna genereert de software de broncode in de ’native’ robotprogrammeertaal en transfereert deze naar de robot controller.

2D of 3D vision laat robot kijken als mens

De softwarebouwer levert aanvullende modules voor de implementatie van 6D force-torque sensoren en 2D of 3D vision-systemen, geïntegreerd met de robot. Daarmee voelen of zien de robots dus net als een mens en acteren ze snel op onvoorziene omstandigheden. 

ArtiMinds-software creëert veel waarde voor de gebruikers door het vertalen van een op een specifieke template gebaseerd proces naar robotspecifieke source code. De intellectuele eigendomsrechten daarvan willen ze afschermen tegen diefstal, misbruik of reverse engineering. Ze hoefden niet ver te zoek voor een oplossing. In Karlsruhe is ook Wibu-Systems gevestigd, een bedrijf dat al meer dan 30 jaar veel machinebouwers voorziet van CodeMeter-technologie voor het beveiligen en in licentie uitgeven van de gebruiksrechten van besturingssoftware. 

Voor de basisbeveiliging van hun robotsoftware koos ArtiMinds voor een CmStick/C Basic, een zogeheten dongle die in een USB-poort van de robot-controller wordt geplaatst. De dongle, bestand tegen temperaturen schommelend tussen -25◦ tot + 85◦ C, interacteert met AxProtector, software waarmee direct te activeren softwarecode (executables) en complete softwarebibliotheken voor zowel ’native’ robotprogrammeertalen als in .NET en Java ontwikkelde applicaties zijn te versleutelen. De gecompileerde code laat zich niet ’debuggen’ of uit elkaar halen. Continu controleert het systeem op de aanwezigheid van beveiligingsdreigingen en zal geactiveerde software abrupt stoppen bij het signalen van misbruik.      

Nieuwe bedrijfsmodellen

Gelijktijdig met de beveiliging van de robotsoftware, krijgt ArtiMinds de mogelijkheid om deze te gelde te maken via betaalde licentie-uitgifte. De robot- of gebruikergebonden licentie is vastgelegd op de dongle. Ingebouwde tellers houden bij wanneer licenties verlopen of wanneer software updates moeten worden gegenereerd. Alle data inclusief robot-ID of gebruikers-ID, zijn veilig vastgelegd op de dongle en laat zich dus niet uitlezen. Ongeautoriseerde software activeren, downloaden of wijzigen is onmogelijk. Die beveiliging en de flexibiliteit van het licentiebeheersysteem staan toe om verschillende nieuwe commerciële acties te introduceren rondom de levering van de reeks softwaremodules.  De ontwikkelaars behoeven zich geen zorgen te maken over hun intellectuele eigendomsrecht bij het kiezen van nieuwe bedrijfsmodellen. Ook de gebruikers van de robots zijn er dankzij de technologie van Wibu-Systems verzekerd van dat hun intellectuele eigendomsrechten op de productie-procedures en aanvullende productiesoftware niet geschonden kunnen worden.   

Fred Franssen

Fred Franssen

Fred Franssen is journalist

Pin It on Pinterest

Share This