Composable en headless, twee ‘buzz’-woorden maar wat is het verschil?

20 juni 2023

Je kan er in de vakpers de laatste maanden niet naast kijken. Steeds meer specialisten hebben het over composable en headless. Hoewel ze beide gaan over architectuur verbonden aan softwaretoepassingen en applicaties en er dus wel enige overlap tussen beide concepten is, zijn ze toch ook erg verschillend.

Composable

Als we spreken over composable, hebben we het over de opbouw van een systeem of platform uit onafhankelijke en herbruikbare bouwstenen, in het jargon ook wel microservices genoemd. Elke bouwsteen heeft zijn eigen functionaliteit. Door het slim combineren van verschillende van deze elementen kan men applicaties bouwen die complexe processen digitaliseren? Componenten kunnen daarnaast makkelijk verwijderd worden of aangepast als de behoeften van een bedrijf wijzigingen. Een composable systeem is dus flexibel en modulair. De focus ligt op de mogelijkheid om microservices te combineren en te integreren binnen de interne architectuur en structuur van een systeem.

Headless

Als we het over headless hebben, dan bedoelen we een architectuur waar de front-end- of gebruikersinterface los staat van de backend die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking. Deze set-up maakt het bijvoorbeeld makkelijker om de interface aan te passen als de behoeften van de gebruiker wijzigen of om te optimaliseren voor gebruik op verschillende devices. Het principe dat aan de basis ligt van headless is dat een website of mobiele applicatie data krijgt aangeleverd uit verschillende bronnen en systemen, dit kunnen bijvoorbeeld externe API’s of microservices zijn. Het resultaat is dat de inhoud en functionaliteit makkelijk kan worden aangepast en verschillend kan worden gepresenteerd. 

Verschil samengevat

Hoewel composable en headless beiden streven naar meer flexibiliteit en modulariteit, hebben ze verschillende toepassingsgebieden. Waar composable zich richt op het ontwerp van een systeem en processen, gaat headless om de scheiding tussen de presentatielaag en de backend van een systeem. Het is dan ook perfect mogelijk om een systeem met een headless architectuur te combineren. Een flexibel en aanpasbaar systeem is dan het resultaat.

Stef Vermeulen

Stef Vermeulen

Stef Vermeulen is Partner Alliance Manager BeLux bij OutSystems

Pin It on Pinterest

Share This