IDC en Workday: Europese productiebedrijven geconfronteerd met economische onzekerheid

19 juni 2023

Workday, aanbieder van enterprise cloud-applicaties voor finance en human resources, en IDC, stellen dat de toekomst van de maakindustrie in Europa onzeker, volatiel en complex is. Om in zo’n omgeving te gedijen, moeten fabrikanten hun activiteiten fundamenteel transformeren om veerkrachtiger en flexibeler te worden.

Fabrikanten moeten een balans vinden tussen kosten en beveiliging terwijl ze tevens naleving van ESG-regelgeving waarborgen. Om al deze onderwerpen aan te pakken vormt de beschikking over juiste vaardigheden en het juiste talent de basis voor een succesvolle bedrijfstransformatie en voor duurzame bedrijfsgroei op de lange termijn.

Zorgen van de maakindustrie

IDC en Workday zien dat fabrikanten in 2023 worden geconfronteerd met verschillende zakelijke uitdagingen:

  • Aanhoudende tekorten in de toeleveringsketen en toegenomen concurrentie hebben de behoefte aan flexibele besluitvorming en operaties vergroot om een grotere zakelijke veerkracht op te bouwen;
  • Stijgende interne kosten hebben de behoefte aan kostenbewaking en kostenbeheersing versterkt;
  • Toenemende cyberaanvallen vormen een groter risico voor fabrikanten, en kunnen leiden tot fabriekssluitingen en aanzienlijke kosten om inbreuken op security te verhelpen;
  • Veranderende klant- en marktvraag vraagt om een hogere mate van flexibiliteit in productie en service.
Voornaamste bezorgdheden van productieorganisaties in 2023
Voornaamste bezorgdheden van productieorganisaties in 2023

Gebrek aan vaardigheden

Vaardigheidslacunes hebben invloed op de bedrijfstransformatie en bedrijfsvoering. Er is vooral een gebrek aan digitaal onderlegde werknemers, software-engineeringvaardigheden om slimme en verbonden producten te ontwikkelen en cyberbeveiligingsvaardigheden om zich te beschermen tegen aanvallen.

De druk om eisen snel om te zetten in operationele vaardigheden resulteert in hogere uitvalpercentages in de productie, waardoor de kosten stijgen. Langere productiecyclustijden en kwaliteitsproblemen leiden tot afnemende klanttevredenheid en vervolgens tot beperkte bedrijfsgroei.

Om de negatieve gevolgen van vaardigheidstekorten te verkleinen of weg te nemen en om te voorkomen dat producenten achterop raken bij internationale concurrenten, moeten fabrikanten hun personeelsbestand en talentmanagement van begin tot eind aanpakken: of het nu gaat om het aantrekken en behouden van talent, werknemers opleiden en ervoor zorgen dat ze de best mogelijke ervaring krijgen.

Nauwe interne samenwerking

Om te zorgen voor afstemming met zakelijke vereisten, is nauwe samenwerking tussen CHRO’s, CIO’s en COO’s nodig om de juiste gegevens te verkrijgen en bruikbare inzichten te genereren. Succesvol vaardigheids- en talentmanagement vereisen onder andere:

  • Inzicht in de benodigde vaardigheden en hiaten in vaardigheden identificeren
  • Functie-/taakvereisten begrijpen
  • Werving/toewijzing van de juiste vaardigheden aan taken
  • Aanbieden van passende trainingsprogramma’s
  • Begrijpen welke factoren van invloed zijn op de werknemerservaring

CHRO’s, CIO’s en COO’s zullen datasilo’s moeten ondervangen om strategische vereisten uit te voeren. Volgens onderzoek van IDC ervaren fabrikanten in EMEA de grootste skills gaps bij het vermogen om met grote datasets te werken (43 procent) en het vermogen om problemen op te lossen (41 procent). 

36 procent van de fabrikanten investeert in ESG en duurzaamheid om nieuw talent aan te trekken en 48 procent beschouwt privacywetgeving als een belangrijke investeringsbelemmering voor het uitvoeren van initiatieven op het gebied van werknemerservaring.

Transformatie

Om succesvol te zijn moeten fabrikanten strategische vereisten aanpakken, zoals het aantrekken van nieuw talent en de vereiste vaardigheden, door aantrekkelijke functieprofielen te creëren om zo de basis te leggen voor bedrijfsgroei op de lange termijn.

Het verbeteren van de werknemerservaring heeft invloed op de tevredenheid en het behoud van werknemers. Aanvullend kunnen fabrikanten de operationele veerkracht verbeteren door agile en flexibel personeelsbeheer en planning.

“Om aanhoudende tekorten in de toeleveringsketen, toegenomen concurrentie, stijgende kosten en veranderende klanteisen aan te pakken, moet de maakindustrie een fundamentele transformatie ondergaan”, zegt Dorien Roes, Country Manager Belux bij Workday. “Fabrikanten moeten investeren in het aantrekken van nieuw talent en de vereiste vaardigheden, het verbeteren van de werknemerservaring en het vergroten van de operationele veerkracht door flexibel personeelsbeheer en planning. Deze investeringen leggen de basis voor bedrijfsgroei op de lange termijn en succesvolle transformatie, waardoor ze de kosten beter kunnen bewaken en beheersen in de toekomst. Workday Adaptive Planning helpt fabrikanten bij het plannen, modelleren, voorspellen en aanpassen naarmate het zakelijke landschap verandert.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This