Composable – een strategische aanpak is noodzakelijk

15 juni 2023

Toen ik, ter voorbereiding van dit artikel, online op zoek ging naar wat composable enterprise precies zijn en wat hen bijzonder maakt, ​ viel het me snel op dat er in eerste instantie vaak over middelen zoals ‘interchangeable building blocks’, ‘modulaire componenten’, ​ of ‘micro services’ werd gepraat, maar in de verschillende artikels die ik las werd er weinig gesproken over waarom je je ​ bedrijf überhaupt composable zou organiseren.

Ingo Paas, auteur en CIO bij Green Cargo

Gelukkig kon ik bij Ingo Paas, CIO bij OutSystems-klant Green Cargo terecht. Hij schreef namelijk het boek Digital Composable Enterprises (beschikbaar op Amazon), in eerste instantie om de aanpak bij Green Cargo post factum te documenteren, bewust even stil te staan waarom deze succesvol was, ​ maar vooral om beter te begrijpen waarom en hoe composability kan worden bereikt. Uiteraard wilde hij ook CxOs en digitale leiders helpen en inspireren.

Toen ik op woensdag 31 mei laatstleden, na ongeveer een uur mijn videocall met Ingo afsloot, had ik ruim drie bladzijde aan nota’s gemaakt. ​ Ingo is zo bevlogen rond het onderwerp dat hij er uren over zou kunnen praten. Ons gesprek was doorspekt van vele voorbeelden, do’s en dont’s. Niet makkelijk om het op een A4’tje samen te vatten. Een woord dat de auteur en CIO geregeld in de mond nam was ‘resilience’ of veerkracht en dat is inderdaad de belangrijkste reden waarom je je bedrijf composable zou (samenstelbaar) moet organiseren. ​ 

We leven in een veranderende wereld, waar we dagelijks nieuwe uitdagingen hebben, we ongetwijfeld op een gegeven moment een nieuwe crisis het hoofd zullen moeten bieden en dan kunnen we onze organisatie en haar ICT maar best zo hebben ingericht dat we flexibel, snel en schaalbaar kunnen reageren. 

“Micro services en herbruikbare bouwblokken helpen je dus zeker om je onderneming composable te maken maar ik zie ze eerder als een middel dan als een doel,” zegt Ingo, “Composable gaat voor mij in eerste instantie over digitaal veerkrachtig willen zijn, het gaat dus meer om strategisch denken dan om technologie. Ik heb in mijn carrière vele bedrijven gezien die ‘digitaal’ worden als doel hadden gesteld. Ze dachten dat ze door het bouwen van een aantal applicaties langs de buitenkant het verschil zouden kunnen maken. Al snel liepen ze opnieuw tegen muren aan, de losstaande applicaties losten individuele problemen op maar waren moeilijk te schalen, technologie versnipperde nog meer en er werd niet holistisch nagedacht over hoe legacy of core systemen in de toekomst met nieuwe technologieën zouden worden geconnecteerd en hoe de beschikbare data toekomstgericht bruikbaar kon worden gemaakt. Composable ondernemingen moeten een fundamentele verandering van hun leiderschap en cultuur overwegen en overal autonomie bereiken. Hoewel leiderschap absoluut cruciaal is, moeten ze hun digitale toekomst in de cloud ontwerpen en hun digitale transformatie benutten door digitale basisplatforms te schalen.”

Na mijn gesprek met Ingo onthoud ik dat het vooral om de flexibiliteit om snel en efficiënt bedrijfsprocessen en IT-systemen te kunnen aanpassen gaat waardoor je als bedrijf kan inspelen op veranderende omstandigheden, vandaag maar ook morgen. Je moet dus echt strategische nadenken over je infrastructuur en architectuur en het gebruik van data die uit verschillende systemen komen. Om voor deze flexibilititeit te zorgen werk je het best met een modulaire, op API’s gebaseerde architectuur die het mogelijk maakt om snel en gemakkelijk nieuwe functionaliteit toe te voegen, bestaande componenten te hergebruiken, vervangen of te upgraden, en systemen en processen te integreren met externe partners en leveranciers. Dit zijn de zogenaamde micro services waarover ik in mijn research las.

Schaalbaarheid, flexibiliteit dat zijn zaken die we bij OutSystems ook beogen met ons high-performance low-codeplatform. Ik was dus benieuwd te weten hoe Ingo kijkt naar de rol van low-codeplatformen in een composable set-up.

“Als ik in mijn helikopter kruip, heb je natuurlijk een platform nodig om de nodige componenten voor je composable organisatie te kunnen bouwen, je hebt een platform nodig als digitale fundering en liefst eentje dat je toelaat om interopereerbaar te zijn en makkelijk op te schalen,” zegt Ingo. “Je wil informatie en data kunnen hergebruiken, deze makkelijk organiseren en structureren in de cloud maar er steeds volle controle over behouden, er AI op kunnen laten draaien en maximaal hefbomen creëren. Dat is precies wat je met het OutSystems-platform kan.”

Voor Ingo staat incrementele innovatie in het teken van samenwerking en uitvoering. “Het heeft geen zin om je voor een aantal uren in een workshop af te zonderen en 50 ideeën op te lijsten waarvan je er waarschijnlijk slechts enkele zal uitvoeren en het gevaar opnieuw bestaat dat je met losstaande applicaties eindigt. Begin met problemen aan te pakken en te ontdekken. Innovatie begint op kleine schaal maar is vooral een mindset. Gaandeweg ontdek je nieuwe opportuniteiten, leer je op collaboratieve wijze en begin je prioriteiten te zetten en voor je het weet innoveer je op dagelijkse basis. Denk, wanneer je applicaties bouwt, over de verschillende componenten waaruit ze bestaan en zorg ervoor dat je ze laten opnieuw kan gebruiken. Dit zal je echt in staat stellen om snel op te schalen. Zorg er echter voor dat er een formeel model is dat iedere ontwikkelaar gebruikt om te vermijden dat als een persoon die een applicatie bouwde je onderneming verlaat, deze app ‘overlijdt’,”verduidelijkt Ingo verder.

Samengevat:

Composable enterprises zijn bedrijven die hun bedrijfsarchitectuur hebben ontworpen om maximale flexibiliteit en schaalbaarheid binnen hun bedrijfsactiviteiten te hebben.

Deze bedrijven maken gebruik van een modulaire aanpak, waarbij verschillende applicaties uit herbruikbare componenten worden gebouwd. Deze bouwstenen kunnen gemakkelijk worden gecombineerd en aangepast om snel te kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.

Composable enterprises maken gebruik van API’s (Application Programming Interfaces) om de integratie en communicatie tussen verschillende systemen en applicaties mogelijk te maken. Dit stelt hen in staat om een flexibel ecosysteem van interne en externe services te creëren.

Composable enterprises streven dus naar een IT-architectuur die wendbaar, schaalbaar en kostenefficiënt is. Ze streven naar het verminderen van complexiteit en het vergroten van de samenwerking tussen verschillende bedrijfsonderdelen, waardoor ze snel kunnen inspelen op veranderende zakelijke vereisten en marktkansen.

Stef Vermeulen

Stef Vermeulen

Stef Vermeulen is Partner Alliance Manager BeLux bij OutSystems

Pin It on Pinterest

Share This