Europese Commissie en ISACA werken samen om Europese bevolking meer cybersecuritykennis- en vaardigheden bij te brengen

1 juni 2023

ISACA, een internationale gemeenschap voor digitaal vertrouwen, kondigt met trots de samenwerking met de Europese Commissie aan. De partijen zetten zich in om meer Europese cybersecuritymedewerkers op te leiden. ISACA ondersteunt ook bij de cybersecurity-agenda van de Europese Unie (EU) en helpt met het bevorderen van innovatie, economische groei en maatschappelijk welzijn. Een belangrijk initiatief hierbij is de oprichting van de EU Cybersecurity Skills Academy, wat later dit jaar wordt gelanceerd als onderdeel van het ‘European Year of Skills’ om het aantal geschoolde cybersecurity professionals binnen de EU te vergroten.  

Het huidige Europese cybersecuritylandschap staat voor grote uitdagingen. Zo blijkt uit onderzoek van ISACA, ‘State of Cybersecurity’, dat 62% van de cybersecurityteams te weinig personeel heeft. Verder heeft 60% moeite met het bijhouden van de omscholing van personeel. ISACA erkent het belang van digitaal vertrouwen en zet zich in voor het creëren van holistische cybersecuritymedewerkers. Ook zet het bedrijf zich in om de kennis en vaardigheden op het gebied van digitaal vertrouwen te vergroten bij cybersecurityprofessionals. Het doel hiervan is het waarborgen van een veilige digitale omgeving en tegelijkertijd het bevorderen van het succes en innovatie van Europese organisaties.  

De richtlijnen en certificaten van ISACA, die aansluiten op het Europese Cybersecurity Skills Framework, dragen actief bij aan de ontwikkeling van hoogwaardige cybersecuritymedewerkers die werkgevers vertrouwen geven. Zoals blijkt uit het recente State of Digital Trust-onderzoek, blijft een gebrek aan vaardigheden en training – volgens 49% van de respondenten – een grote belemmering voor het bereiken van digitaal vertrouwen. Door het wegnemen van deze barrière, wil ISACA cybersecurity- en digitaal vertrouwensprofessionals uitrusten met holistische kennis om de snel veranderende cyberdreigingen effectief aan te pakken.  

Om de kenniskloof op het gebied van cybersecurity te dichten, biedt ISACA het volgende aan: 

1. Digitale vaardigheden voor het onderwijs. Een samenwerking met meer dan 60 opleidingsorganisaties en academische instellingen zorgt dat docenten en trainers beschikken over de nodige kennis en vaardigheden om uitgebreide cybersecurityopleidingen aan te bieden.  

2. Digitale vaardigheden voor de beroepsbevolking. 20.000 Europese studenten komen in aanmerking voor een gratis lidmaatschap bij ISACA waarbij zij toegang krijgen tot het netwerk van het bedrijf in de regio. De studenten krijgen toegang tot diverse middelen, referenties en opleidingen, waarbij het vergroten van hun kennis centraal staat. Ook faciliteert het bedrijf in het creëren van nieuwe netwerken tussen studentleden en deelnemende executives en senior professionals via zowel virtuele als live evenementen verspreid door heel Europa. 

Hiermee wil ISACA de impact van haar opleidings- en kwalificatieprogramma’s in heel Europa vergroten. Ook wil het bedrijf de mijlpaal van 46.000 gecertificeerde personen, in overeenstemming met het European Cybersecurity Skills Framework, overschrijden. 

3. Digitale vaardigheden voor heel de bevolking. Via een reeks evenementen en publicaties deelt ISACA haar kennis met de Europese bevolking van de landen waarin het bedrijf opereert. Hiermee wil het bedrijf het bewustzijn en begrip rondom cybersecurity vergroten bij het grote publiek en zo een cybersecurity-bewuste -samenleving bevorderen.  

Tracey Dedrick, CEO van ISACA: “Ik ben enorm enthousiast over de samenwerking met de Europese Unie. Door middel van educatie en verbeterde middelen, vergroten we de kennis van de cybersecuritymedewerkers door heel Europa.”  

Chris Dimitriadis, Chief Global Strategy Officer bij ISACA: “We rusten professionals uit met kennis en middelen die zij nodig hebben om te gedijen in een veilige digitale omgeving. Deze samenwerking onderstreept onze toewijding aan de cybersecurityagenda van de EU.” 

Met deze samenwerking versterkt ISACA haar inzet om samen te werken met de Europese Commissie bij het dichten van de kloof tussen het aantal cybersecuritymedewerkers en het stimuleren van diversiteit binnen het vakgebied. In haar streven om digitaal vertrouwen te bevorderen, cybersecuritymedewerkers te versterken en de weg vrij te maken voor een welvarende digitale toekomst binnen de EU zal ISACA updates delen. Zo wordt gezorgd voor continue verbetering en afstemming op het snel ontwikkelende cybersecuritylandschap. 

Klik hier voor meer informatie over ISACA-certificaten en hier voor ISACA-documenten over cybersecurity.  

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This