Onderzoek van Dell Technologies toont aan dat innovatieleiders 2,2x meer kans hebben om zich sneller een weg door economische onzekerheid te banen

20 april 2023

Uit de Innovatie-index van Dell Technologies, een nieuw onderzoek onder 6.600 werknemers in meer dan 45 landen, blijkt dat bedrijven vertrouwen hebben in de kracht van de innovatie van hun organisatie ondanks de wereldwijde uitdagingen. Uit België namen 100 werknemers deel aan het onderzoek.

Bijna 7 op tien Belgische werknemers (67%, tegenover 84% wereldwijd) zegt dat ze het ermee eens zijn dat hun bedrijf een levendige innovatiecultuur heeft, maar het onderzoek toont aan dat er een duidelijke ‘innovatiekloof’ is tussen de perceptie van innovatie en de realisatie ervan.

Om de innovatiematuriteit van organisaties over de hele wereld te begrijpen, werden de respondenten gerangschikt op een benchmark inzake innovatiematuriteit, van Innovatieleiders tot Achterblijvers in innovatie. Daaruit blijkt een kloof in de perceptie van innovatie, want de resultaten tonen aan dat, ondanks de positieve kijk op innovatieve bedrijfsculturen, slechts 17% van de Belgische bedrijven en 18% van de organisaties wereldwijd als Innovatieleiders en -adoptanten kan worden omschreven.

Dit is belangrijk, aangezien Innovatieleiders en -adoptanten 2.2x meer kans hebben om hun innovatie te versnellen tijdens een recessie dan Volgers en Achterblijvers in innovatie (die meer kans hebben om te vertragen). Het goede nieuws is dat de Innovatie-index een momentopname is en dat organisaties zichzelf kunnen verbeteren door hun mensen, processen en technologie klaar te stomen voor innovatie.

Mensgestuurde innovatie

Organisaties hebben hulp nodig om een innovatiecultuur te ontwikkelen waarin alle ideeën een verschil kunnen maken en waarin leren door te falen wordt aangemoedigd. Bedrijven erkennen dit en hebben vertrouwen in hun vermogen om dit te realiseren: meer dan driekwart (81%, tegenover 78% wereldwijd) gelooft dat mensen deels bij hun bedrijf komen omdat ze menen dat ze de kans zullen krijgen om te innoveren, wat een grote prestatie is.

Ze moeten er echter voor zorgen dat ze de innovatiekloof dichten. 69% van de Belgische respondenten (59% wereldwijd) gelooft dat mensen hun bedrijf ook verlaten omdat ze minder hebben kunnen innoveren dan ze hadden gehoopt. En 65% (64% wereldwijd) zegt dat bepaalde aspecten van hun bedrijfscultuur hen ervan weerhouden om zo innovatief te zijn als ze zouden willen/kunnen zijn.

Het rapport geeft bedrijven ook een handleiding over hoe ze deze problemen kunnen bijsturen, waarbij zowel de kansen om meer te innoveren als de belemmeringen die van invloed zijn op innovatie worden belicht.

Procesgestuurde innovatie

Naast op personen gerichte veranderingen moeten bedrijven ook kijken hoe ze hun processen rond innovatie kunnen verbeteren. Het voornaamste obstakel voor innovatie bij de teams van de respondenten is een gebrek aan tijd om te innoveren. Dit benadrukt het belang van prioriteiten stellen door senior leiders. Momenteel zegt 74% (68% wereldwijd) van de Belgische respondenten dat hun leiders meer gefocust zijn op het dagelijks beheer van het bedrijf dan op innovatie. Zonder echt, zichtbaar engagement op leiderschapsniveau kunnen ambitieuze, bekwame personen hun volledige potentieel op het gebied van innovatie niet bereiken.

Meer structuur bieden rond innovatie kan ook tot betere resultaten leiden. Hoewel innovatie van nature als een organisch, ad-hoc streven kan worden beschouwd, zegt slechts 47% (tegenover 63% wereldwijd) van de Innovatieleiders en -adoptanten dat hun innovatie wordt gedreven door speciale, specifieke projecten.

Technologiegestuurde innovatie

De onderzoeksresultaten wijzen op de kracht van technologie om innovatie mogelijk te maken, en de gevolgen van achterop raken. De overgrote meerderheid (89%, tegenover 86% globaal) is actief op zoek naar technologieën om hen te helpen hun innovatiedoel te verwezenlijken. Omgekeerd gelooft 60% (57% wereldwijd) dat hun technologie niet geavanceerd is en vrezen ze dat ze achterop zullen raken ten opzichte van hun concurrenten.

De studie onderzoekt ook waar organisaties winsten boeken en obstakels ondervinden, aan de hand van vijf technologische katalysatoren voor innovatie: multicloud, edge, modern data-infrastructure, anywhere-work en cybersecurity Op bijna alle gebieden is complexiteit het grootste struikelblok om dat potentieel te ontsluiten.

Deze problemen komen duidelijk naar voren in de meest geciteerde wereldwijde technologische obstakels voor innovatie:

 1. Stijgende cloudkosten
 2. Moeilijkheden bij het integreren van de algemene bedrijfsarchitectuur met de architectuur van de IT-infrastructuur
 3. Tijd en geld besteed voor het migreren van apps naar nieuwe cloudomgevingen
 4. Cyberbedreigingen: niet kunnen innoveren met gegevens en onveilige edge-apparatuur
 5. Gebrek aan IT-infrastructuur om gegevens aan de rand te verwerken

Hoogtepunten België vs globaal 

 • In het algemeen zijn Belgische bedrijven voorzichtig optimistisch over de kracht van hun bedrijf en innovatie:
  • 67% (84% wereldwijd) zegt dat ze het ermee eens zijn dat hun bedrijf een levendige innovatiecultuur heeft.
  • 85% (79% wereldwijd) van de Belgische bedrijven is het ermee eens dat hun bedrijf goed afgeschermd is van economische volatiliteit. 
 • Er is echter een kloof tussen de perceptie en de realisatie van innovatie:
  • Slechts 17% (18% wereldwijd) van de Belgische organisaties wordt gedefinieerd als Innovatieleiders en -adoptanten.
  • 65% (64% wereldwijd) is het ermee eens dat bepaalde aspecten van hun bedrijfscultuur hen er individueel van weerhouden om zo innovatief te zijn als ze zouden willen zijn. 
 • Het is belangrijk om de kloof tussen de perceptie en realisatie van innovatie te dichten:
  • Bedrijven die worden gedefinieerd als Innovatieleiders en -adoptanten hebben 2,2x meer kans om hun innovatie te versnellen in moeilijke economische omstandigheden. 

“Er is een krachtige vergelijking in het bedrijfsleven: innovatief idee plus technologie is gelijk aan impact. Maar er zijn verschillende afhankelijkheden die organisaties in de weg staan. Ze denken vaak dat het met het idee te maken heeft. Ze wachten op het volgende grote ontwrichtende ‘aha’-moment. Maar kleine, praktische ideeën kunnen een golfeffect creëren dat leidt tot meer productiviteit, winstgevendheid en doelgerichtheid. Waar ze niet omheen kunnen, zijn de juiste processen en technologie. Waarde ontstaat alleen als je ze alle drie hebt,” zegt Arnaud Bacros, General Manager bij Dell Technologies Belux.

Om organisaties te ondersteunen op hun innovatietraject, zal Dell Technologies ‘lessen van Innovatieleiders en -adoptanten’ delen. Ga hier voor meer informatie en lees de samenvatting van het rapport.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This