Cloudoptimalisatie krijgt een groen randje

18 april 2023

Nu het gros van alle organisaties de voordelen van cloudinfrastructuur op het vlak van flexibiliteit en upscaling ontdekt, stijgt ook de behoefte aan efficiënt gebruik van deze technologie. Niet alleen om de kosten te drukken, maar ook om het energieverbruik en de daaraan gekoppelde uitstoot terug te dringen. FinOps zal daardoor de komende jaren een groen randje krijgen, in de vorm van ‘GreenOps’.

FinOps helpt organisaties om hun cloudomgeving gestructureerd en efficiënt te beheren en optimaliseren. In de toekomst zal ook de duurzaamheid van deze cloudinfrastructuur steeds belangrijker worden, zowel qua onderhoud als qua gebruik. Om dat toenemend belang in de praktijk te brengen, werd de term GreenOps in het leven geroepen. GreenOps is een zusterbeleid van FinOps dat alle inspanningen omvat die de CO2-voetafdruk van IT-infrastructuur verlagen. Daarbij gaat er bijvoorbeeld aandacht naar de uitstoot die datacenters genereren om de servers draaiende te houden en te koelen. Het belang van GreenOps zal de komende jaren alsmaar toenemen naarmate eigenaars van datacenters verplicht zullen worden om te communiceren over hun emissiewaarden.

Uitstoot verminderen

Door de cloudopslag en het dataverbruik te optimaliseren op basis van het reële gebruik, worden organisaties niet alleen kostenefficiënter, maar verlaagt ook hun uitstoot. “Save money by saving the planet” is daarbij de slagzin. Vanuit SoftwareOne erkennen we onze verantwoordelijkheid in het ondersteunen van organisaties bij het optimaliseren van hun cloudgebruik. De voordeligste en meest duurzame energie blijft namelijk de energie die je niet verbruikt.

Efficiënt cloudgebruik

Alles begint dus bij een efficiënt cloudgebruik dat is afgestemd op de effectieve noden van organisaties. Steeds meer leidinggevenden ontdekken dan ook de meerwaarde van FinOps. Een succesvolle adoptie van dit financiële cloudmanagementsysteem kan pas plaatsvinden wanneer er een top-down engagement is om een cultuur rond FinOps te stimuleren. Wereldwijd zijn er intussen zo’n 5.000 organisaties die inzetten op FinOps, en binnen deze organisaties ontstaan ook steeds meer toegewijde jobfuncties. Dat getuigt van een toenemende maturiteit in het werkveld.

Aanbevelingen

Wie de adoptie van FinOps wil versnellen, doet er goed aan om een maturity assessment te laten uitvoeren en zo te bepalen of de organisatie in de crawl-, walk– of run-fase zit. SoftwareOne voert deze onderzoeken uit aan de hand van een vragenlijst, die leiden tot een reeks aanbevelingen om het cloudmanagementbeleid te verbeteren. Het beschikken over deze inzichten is voor het optimaliseren van de visie, kennis en communicatie doorslaggevend bij het succesvol uitrollen van een FinOpsbeleid. Hoe sneller deze adoptie kan plaatsvinden, hoe sneller het gebruik van de cloudinfrastructuur geoptimaliseerd kan worden. Het is de taak van organisaties zoals SoftwareOne om dat proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en om een zo groot mogelijke kwalitatieve, financiële en ecologische impact te creëren.

Sven Lap

Sven Lap

Sven Lap is Platform Engagement Lead bij SoftwareOne Benelux

Pin It on Pinterest

Share This