Slechts 15% van de bedrijven wordt beschouwd als koploper op gebied van data, terwijl organisaties streven naar betere datastrategieën om concurrentie bij te benen

30 maart 2023

Het efficiënt benutten van data is een belangrijke eigenschap van ‘s werelds toonaangevende bedrijven. Door snel inzichten te kunnen verwerven en innovatie kunnen te bevorderen hebben ze een ontegensprekelijk concurrentievoordeel. Maar nieuw onderzoek in opdracht van Lenovo heeft uitgewezen dat in feite slechts een minderheid (15%) van de organisaties momenteel voldoet aan de criteria om als ‘Data Leader’ te worden beschouwd. 

In het rapport ‘Data for Humanity’ werden senior executives in organisaties met een omzet van 500 miljoen dollar of meer in vijf landen ondervraagd om te onderzoeken hoe ‘s werelds grootste bedrijven data benutten en waar zij mogelijkheden zien om deze te gebruiken om hun doelen te bereiken en een voordeel te behalen in een concurrerend landschap.

De Data Leaders zijn een elitegroep die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en die succesvolle strategieën hebben toegepast op drie belangrijke pijlers: datamanagement, data-analyse en databeveiliging, waardoor zij data efficiënter kunnen gebruiken doorheen alle bedrijfsfuncties. Deze organisaties hebben bijgevolg een groot aantal voordelen behaald en zijn er in de afgelopen 12 maanden in geslaagd hun omzet te verhogen (78%) en hun klanttevredenheid te verbeteren (70%). De Data Leaders hebben ook veel minder vaak de gevolgen ondervonden van slechte productiviteit van medewerkers (13%) en verminderde innovatie (10%).

De drie datapijlers

Hoewel slechts een minderheid tot de categorie Data Leaders behoort, spelen de belangrijkste pijlers Data Management, Data Analytics en Data Security een prominente rol in de toekomstplannen van alle organisaties. Zakelijke leiders verklaren dat zij de komende vijf jaar het meest waarschijnlijk zullen investeren in:

  • Tools voor cyberbeveiliging (59%)
  • Tools voor kunstmatige intelligentie (AI) (58%)
  • Tools voor gegevensanalyse (57%)
  • Gegevensopslag (55%)

Andere aspecten die als essentieel worden gezien voor het benutten van datamogelijkheden zijn onder meer het vergroten van de automatisering van gegevensbeheer en/of -analyse (89%) en het verbeteren van het gebruik van verschillende soorten data, zoals externe en ongestructureerde data (88%).

Organisaties zien momenteel succes op sommige gebieden. De meeste leiders vinden dat hun gegevensoplossing schaalbaar is (58%), sterk geautomatiseerd (57%) en eenvoudig te gebruiken door medewerkers (55%). Velen vinden ook dat hun huidige tools en technologieën de zichtbaarheid verbeteren en helpen om één enkel overzicht te bieden van alle data in het bedrijf (54%), en dat de meeste data in de cloud zijn opgeslagen (52%).

Toch is slechts de helft (52%) tevreden met hun huidige dataplatform, en bijna een kwart (23%) vindt dat ze op dit gebied achterlopen op hun concurrenten. Beveiliging en vaardigheden worden beide genoemd als belangrijke gebieden die bedrijven tegenhouden, naast problemen met interne communicatie en gegevensintegratie. Meer dan de helft (56%) heeft ook moeite om overal toegang te krijgen tot hun gegevens, een factor die steeds belangrijker wordt in het tijdperk van hybride werken. 

Giovanni Di Filippo

“Nu de drie belangrijkste datapijlers een prominente rol spelen bij toekomstige IT-investeringen, is het slechts een kwestie van tijd voordat we meer organisaties Data Leaders zien worden naarmate ze nieuwe tools en oplossingen blijven inzetten”, zegt Giovanni Di Filippo, EMEA President, Lenovo Infrastructure Solutions Group. “Elk bedrijf bevindt zich in een andere fase van zijn datareis – sommige zijn nog maar net begonnen, terwijl andere zich in een rijpere fase bevinden. Ons onderzoek suggereert veel van hetzelfde als het gaat om Data Management en Analytics; organisaties hebben de basis gelegd door het merendeel van hun gegevens in de cloud op te slaan en oplossingen te implementeren die schaalbaarheid, eenvoud en zichtbaarheid brengen. Maar er is ruimte om veel verder te gaan, vooral als het erom gaat data toegankelijker te maken en ze de middelen te geven om te informeren of beslissingen te nemen. Om dit te bereiken hebben organisaties ondersteuning nodig van technologieleveranciers en moeten partners samenwerken om de meest optimale oplossingen mogelijk te maken.”

Gegevensbeveiliging: Een belangrijke pijler

Bijna alle (91%) bedrijfsleiders zeggen dat het verbeteren van cyberbeveiligingsoplossingen belangrijk of essentieel is om hun organisatie in staat te stellen de waarde van haar data te ontsluiten. Maar terwijl de meesten (57%) de zekerheid hebben dat hun gegevens veilig zijn, heeft de rest (43%) daar geen vertrouwen in.

Bovendien, als het gaat om het delen van data met externe partners en organisaties voor doeleinden zoals het ondersteunen van milieu- en gezondheidsinitiatieven, het verbeteren van opleidingen of het stimuleren van innovatie, is beveiliging een belangrijke factor die organisaties tegenhoudt. Beveiligingsproblemen worden genoemd als de grootste belemmering voor het delen van data (89%), vóór verouderde systemen en technische vereisten (88%), kosten (87%) en zorgen over het concurrentievermogen (86%).

Velen (84%) vinden ook dat een gebrek aan bruikbare data hen tegenhoudt. Bijna een derde (31%) geeft toe cyberrisico’s te hebben ervaren als gevolg van het niet verbeteren van hun vermogen om data te beheren en te analyseren.

Marco Pozzoni

“Databeveiliging wordt door leiders gezien als de pijler die de meeste ontwikkeling behoeft, wat niet verwonderlijk is aangezien bedreigingen zich blijven ontwikkelen en het landschap complexer wordt”, zegt Marco Pozzoni, Director EMEA Storage Sales, Lenovo. “Beveiligingsstrategieën moeten doorlopend zijn, niet geïsoleerd. Aangezien de hoeveelheid data die bedrijven bezitten exponentieel blijft groeien, nog versterkt door de toenemende toepassing van AI en analytics, moeten de beveiligingscapaciteiten mee groeien. En met een grotere nadruk op beveiligingsoplossingen in plaats van producten, gecombineerd met moeilijkheden om het juiste beveiligingspersoneel te vinden, zoeken organisaties naar uniforme, autonome oplossingen om hen in staat te stellen hun gegevens te beschermen. Zonder beveiliging kunnen noch Data Management noch Analytics hun volledige potentieel bereiken. De drie pijlers zijn van elkaar afhankelijk om organisaties effectief te laten functioneren.”

Datacultuur: De onzichtbare vierde pijler

Bedrijven willen duidelijk meer doen met data en beginnen plannen te maken om dit te bereiken. Maar een beperkte datagestuurde cultuur kan sommige van hen tegenhouden.

De meeste bedrijfsleiders zijn intern op zoek naar datastrategieën die plannen omvatten om werknemers bij te scholen in het effectief gebruik van gegevens (89%) en hen te trainen in het analyseren en beheren van gegevens (88%). Het aanstellen van één verantwoordelijke voor het verbeteren van de integratie en het gebruik van gegevens, zoals een Chief Data Officer, wordt ook belangrijk geacht (90%), hoewel slechts een vijfde (21%) zegt dit al te hebben gedaan.

Terwijl de meerderheid (88%) het aantrekken van het juiste talent als een belangrijk of essentieel onderdeel van hun datastrategie ziet, beschouwt meer dan driekwart (79%) het tekort aan vaardigheden als een bedreiging voor hun bedrijf in de komende drie jaar, en slechts een derde (35%) denkt dat zij momenteel over de relevante vaardigheden en capaciteiten binnen hun organisatie beschikken om hun plannen uit te voeren.

Velen vinden dat data de oplossing kan zijn om hun prestaties bij het oplossen van talentproblemen te verbeteren (88%). En een kwart (23%) vindt dat zij moeite hebben gehad met het vinden en behouden van talent als gevolg van het niet verbeteren van hun vermogen om data te beheren en te analyseren.

Maar de meeste bedrijfsleiders zijn het erover eens dat het verankeren van een op data gerichte cultuur in hun hele organisatie de komende jaren een van de belangrijkste elementen in hun datastrategie zal zijn (88%). In lijn hiermee zegt twee vijfde (40%) van degenen die worden aangemerkt als Data Leaders dat hun IT-team samenwerkt met de business om datagerichte initiatieven te leveren, vergeleken met slechts een kwart (24%) van degenen die worden beschouwd als Data Followers.

“Als het om data gaat, mag talent niet in silo’s binnen het IT-team worden ondergebracht: alle medewerkers moeten in staat worden gesteld om data effectief te gebruiken, en dat begint met het verankeren van de juiste cultuur”, aldus Di Filippo. “Bij het uitvoeren van plannen voor de drie datapijlers mogen organisaties de onzichtbare vierde pijler niet vergeten: datavaardigheden. Gewapend met de oplossingen die Data Management, Data Analytics en Data Security mogelijk maken, moeten medewerkers deze vervolgens kunnen gebruiken en toepassen in hun functie om betere bedrijfsresultaten te behalen. Door bedrijfsleiders meer mogelijkheden te bieden om technische vaardigheden te ontwikkelen buiten hun traditionele takenpakket, ontstaat een generatie van ‘business technologen’ die goed zijn toegerust om het volledige potentieel van gegevens te benutten. Door dit te doen, kunnen organisaties de vruchten plukken van een hogere productiviteit, meer klantentrouw en hogere inkomsten, zoals blijkt uit de Data Leaders.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This