Salesforce-onderzoek: enthousiasme om generatieve AI op de werkvloer te gebruiken is groter dan angst om job te verliezen

28 maart 2023

Recent onderzoek van Salesforce bij meer dan 11.000 werknemers in elf landen toont aan dat de ruime meerderheid (84%) het belangrijker vindt om vaardigheden te hebben dan een diploma of kwalificaties voor een job te kunnen voorleggen. Ze beseffen dat AI-skills en andere digitale vaardigheden steeds belangrijker zullen worden en dat ze daarvoor de juiste training nodig hebben. Opvallend is ook dat zes op tien wereldwijd uitkijken naar de mogelijkheid om generatieve AI te gebruiken, wat meer is dan de respondenten die vrezen dat de technologie hun job gaat vervangen.

Niet alleen werknemers hechten meer belang aan vaardigheden, ook leidinggevenden in de studie geven aan dat ze veel voordelen zien in het aanwerven op basis van skills in plaats van kwalificaties. Liefst 87% gelooft dat vaardigheden het belangrijkste argument zijn in de beoordeling van een kandidaat. Het biedt perspectieven voor het behoud van talent (56%), diversiteit (48%) en kennisdeling (46%) in de organisatie.

Toch gaapt er een kloof tussen de vaardigheden die bedrijven zoeken en de skills die mensen vandaag tijdens hun job nodig hebben. Terwijl artificiële intelligentie, coderen en appontwikkeling zowat de snelst groeiende en meest gevraagde vaardigheden van dit moment zijn, behoren ze tevens tot de minst gebruikte skills voor de dagelijkse taken van werknemers. Slechts één op tien maakt er al gebruik van. Zelfs in de technologiesector heeft amper 27% van het personeel op dit moment AI-skills nodig. In andere sectoren ligt dat aantal nog lager, zoals in de zorg (8%) en in de publieke sector (6%).

Potentieel van generatieve AI overtreft angst

Het goede nieuws voor bedrijven die willen meesurfen met opkomende technologieën: er heerst op de werkvloer meer enthousiasme dan angst voor de manier waarop deze oplossingen de jobs van de toekomst gaan veranderen. Ongeveer 60% is optimistisch over het vooruitzicht om generatieve AI (zoals ChatGPT) voor hun werk te gebruiken. Dat is meer dan het aandeel respondenten in de studie die bezorgd zijn over het feit dat de technologie hun job overbodig zou kunnen maken (42%).

Het enthousiasme bij de werknemers ligt ook in lijn met de visie van het management van bedrijven. Zo geven twee op drie leidinggevenden aan dat hun organisatie aan het kijken is naar het potentieel om generatieve AI in te zetten. Toch moeten we vaststellen dat de meerderheid van de werknemers in die bedrijven vandaag nog geen skills hebben om met AI-technologie aan de slag te gaan. Ze beseffen daarentegen wel dat ze die vaardigheden moeten ontwikkelen. Bijna één op vier rangschikt AI-skills in de top drie van de belangrijkste digitale vaardigheden, een cijfer dat nog toeneemt wanneer gevraagd wordt naar de skills die binnen vijf jaar zullen domineren.

Upskilling is gedeelde verantwoordelijkheid

Bijna alle werknemers wereldwijd (97%) geloven dat bedrijven prioriteit moeten geven aan AI-skills in de ontwikkelingstrajecten van hun mensen. Upskilling wordt dus essentieel om te kunnen profiteren van een groot deel van deze technologieën. Leidinggevenden geloven dat vooral skills voor datasecurity (60%), ethische AI en automatisatie (58%), en programmeren (57%) de komende jaren op de werkvloer steeds belangrijker zullen worden.

“Hoewel veel werknemers al dagelijks digitale vaardigheden voor hun werk gebruiken, gaat het vooral over tools voor samenwerking, digitale administratie en projectmanagement. Ons onderzoek toont aan dat de vraag naar skills op het gebied van AI, codering en appontwikkeling snel toeneemt”, zegt Lien Ceulemans, Country Leader Belux bij Salesforce. “Zeker nu bedrijven in sneltreinvaart digitaliseren, zullen dergelijke skills op veel plaatsen een basisvereiste blijken. Het is daarom essentieel dat we bestaande medewerkers gaan bijscholen en ervoor zorgen dat ook de werknemers van de toekomst over de juiste skills en kennis beschikken.”

“Het initiatief is een gedeelde verantwoordelijkheid voor werknemers, bedrijven, scholen en overheid. Zelf dragen we ons steentje bijvoorbeeld bij met partnerships zoals met Becode en Girleek, evenals met Trailhead, een platform dat het voor mensen mogelijk maakt om zich via self-service op een laagdrempelige manier te ontwikkelen en bij te scholen. Niet alleen met technologische vaardigheden zoals AI en coderen, maar ook met soft skills die ze voor hun job nodig hebben. Investeren in werknemers is essentieel voor een duurzaam en gezond bedrijf.”

Er is alvast één positieve conclusie voor bedrijven die opkomende technologieën willen gebruiken en aanwerven op basis van vaardigheden: overal staan mensen te springen om hun beperkte digitale skillset uit te breiden. Liefst negen op tien werknemers vinden dat de ontwikkeling van digitale skills bovenaan de agenda moet staan.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This