‘Nog volop mogelijkheden om datacenters duurzamer te maken’

24 februari 2023

Die conclusie kan getrokken worden uit een panel tijdens de Kickstart-conferentie die deze week in Amsterdam werd gehouden. Daar discussieerden onder andere Holly Garcia van Panduit en Sanjay Kumar Sainani van Huawei met een zaal gevuld met datacenter professionals over de ontwikkelingen die momenteel belangrijk zijn voor datacenters.

Interessant is dat met de sterke verbetering in efficiency die we de afgelopen jaren hebben gezien op het gebied van koeling, nu andere aspecten aan de orde komen. Zo noemde Holly Garcia van Panduit bijvoorbeeld de trend van koperbekabeling naar glasvezel als een goed voorbeeld van een bijna onzichtbare maar daarmee niet minder relevante ontwikkeling als het gaat om het terugdringen van het energieverbruik van datacenter- en edge-faciliteiten. “Koperbekabeling vraagt nu eenmaal om meer energie dan glasvezel”, vertelde ze. 

Huawei is al een aantal jaren actief met datacenter-faciliteiten die gebaseerd zijn op containers. Sainani (Huawei) gaf aan dat met name in het Midden-Oosten, Afrika en Azië deze manier van werken populair is geworden omdat het bouwen van faciliteiten dan snel en efficiënt kan plaatsvinden. 

Ook Panduit is actief op dit gebied, maar Garcia ziet daarbij vooral een andere trend. “We zien dat er in de populaire steden en regio’s gebrek aan elektriciteit is, soms is er ook te weinig grond beschikbaar en we zien dat lokale overheden ook andere prioriteiten willen stellen. Daarnaast is toegang tot water meer en meer een probleem aan het worden. Daardoor wijken datacenterbedrijven steeds vaker uit naar andere locaties, waar deze problemen niet of in ieder geval veel minder spelen. Tegelijkertijd ontbreekt het in die vaak kleinere plaatsen aan het ecosysteem dat je toch eigenlijk graag ziet in een vestigingslocatie voor een datacenter. Er zijn vaak te weinig mensen beschikbaar die in een datacenter kunnen werken, dat soort punten. Daar zien wij containerized datacenters steeds populairder worden.”

In dat soort situaties is het ideaal als je – letterlijk – enkel wat stroomkabels en netwerkverbindingen hoeft aan te sluiten en je kunt de faciliteit opstarten, zegt Garcia. “Wij doen containerized datacenters samen met partners, waarbij wij onder andere investeren in het ontwikkelen van de tools die nodig zijn om zo’n locatie op afstand goed te kunnen ondersteunen. Vaak zijn dat ook aspecten waar mensen in eerste instantie niet zo snel aan denken. Een mooi voorbeeld vind ik op afstand bedienbare sloten op een datacenter-container. Heeft een lokale klant of een lokale installateur toegang nodig tot de container, dan kan het operations center van een datacenterbedrijf dat op afstand faciliteren en monitoren en alle gegevens daarover goed gestructureerd vastleggen. Voor een klant van dat datacenter is dat een heel veilig idee. Aan dat soort innovaties besteden wij veel tijd en aandacht.”

Sainani ziet in containers als form factor voor datacenters nog een ander duurzaamheidsvoordeel: je hebt geen traditioneel gebouw meer nodig, met alle embedded carbon die met beton en dergelijke om de hoek komt kijken. Er is simpelweg veel minder gebouwinfrastructuur nodig.

Ook verpakkingsmateriaal is al jaren een punt van aandacht in de datacenterindustrie. Dat zien we meer en meer terugkomen bij de selectiecriteria die datacenters en hun klanten hanteren bij het kiezen van een leverancier. Waar Huawei een oplossing hiervoor onder andere zoekt in het leveren van volledig met IT-apparatuur gevulde racks zodat het datacenter noch de klant met dit verpakkingsmateriaal wordt geconfronteerd, kijkt Panduit ook nadrukkelijk naar de verpakking zelf. De hoeveelheid materiaal dat daarvoor nodig is, is al aanzienlijk teruggebracht, vertelt Garcia. Maar ga daar ook weer niet te ver in, is haar advies. Haar punt: het komt voor dat bij het afleveren van grotere aantallen racks er tijdens het transport een of enkele racks beschadigd zijn en onbruikbaar zijn geworden. Dat is uiteraard weinig duurzaam. “Vaak is de hoeveelheid en de kwaliteit van het verpakkingsmateriaal zo ver teruggebracht, dat de racks niet meer goed beschermd worden. Als de vrachtwagen dan één keer stevig moeten remmen, kunnen er al onacceptabele beschadigingen aan meerdere racks ontstaan.”

Tenslotte nog heeft Garcia nog een tip voor de verdere verduurzaming van de datacenterinfrastructuur: de kleur van de racks: “Zijn racks wit gekleurd, dan levert dit een kleine, maar zeker niet oninteressante reductie op in de energie die nodig is voor de verlichting van een datacenter. Het zijn vaak dit soort kleine stapjes die de infrastructuur van een datacenter- of edge-faciliteit nog beduidend duurzamer kunnen maken.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This