Rapport: datacenters onderschatten gevaar van elektromagnetische pulsen (EMP)

23 februari 2023

Datacenters zouden er goed aan doen om meer aandacht te hebben voor de gevaren van een elektromagnetische puls (EMP). Dat is de strekking van een rapport van Uptime Institute

Een EMP is een krachtige uitbarsting van energie die kan worden veroorzaakt door verschillende bronnen. Dit kan variëren van natuurlijke verschijnselen zoals bliksem tot door de mens veroorzaakte gebeurtenissen. Deze energie kan lange afstanden afleggen. Sommige vormen van EMP veroorzaken storing of schade aan elektronische apparatuur. Andere werken het sterkst op het elektriciteitsnet, met secundaire effecten op datacenters.

Datacenters zijn kwetsbaar voor de effecten van een EMP, aldus de onderzoekers. De energie van een EMP kan storingen in de stroomsystemen van het datacenter veroorzaken, met een volledige stroomuitval tot gevolg. Dit kan leiden tot het verlies van bedrijfskritische gegevens en systeemuitval, met mogelijk aanzienlijke financiële verliezen tot gevolg.

De meeste datacenters nemen EMP echter niet op in hun risicobeoordelingen of nemen er geen bescherming tegen op, concluderen de onderzoekers. Daarom adviseren zij datacenter managers om alsnog stappen te ondernemen om hun faciliteiten beter te beschermen tegen de mogelijke effecten van een EMP. Het gaat dan om maatregelen – naast het installeren van overspanningsbeveiligingen en UPS-systemen – als het realiseren voor een goede aarding van alle apparatuur. Bovendien zouden datacenters het gebruik van kooien van Faraday moeten overwegen. Deze zijn ontworpen om de effecten van een EMP te blokkeren.

Uptime stelt vast dat normaal functioneren tijdens een krachtig EMP-event weliswaar mogelijk is, maar dat dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Kosten die bij overheids- en militaire faciliteiten makkelijker te verantwoorden zijn, dan bij een enterpriese datacenters of een colocatie faciliteit. Een datacenter doet er daarom goed aan om de schaal en het type event te definiëren waartegen het zich wil beschermen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This