Authentic Vision ontwikkelt systeem om ‘counterfeit’ bekabeling te voorkomen

16 februari 2023

Authentic Vision heeft een systeem ontwikkeld waarmee distributeurs en datacenters kunnen vaststellen over geleverde bekabeling daadwerkelijk afkomstig is van de fabrikant waarvan zij deze producten hebben gekocht. Nexans is in de datacenterwereld een eerste gebruiker van deze aanpak.

Het Salzburg, Oostenrijk gevestigde Authentic Vision heeft holografische labels ontwikkeld die aan tal van producten kunnen worden bevestigd. Ieder label bevat een unieke identifier die zowel fysiek als digitaal wordt toegepast. Deze labels maken het voor datacenters of distributeurs mogelijk om de authenticiteit van een product te scannen en te verifiëren. Dit kan gebeuren met iedere willekeurige smartphone. In het geval van Nexans heeft dit concern hiertoe een eigen app ontwikkeld. De scan levert – als alles goed gaat – een bewijs van authenticiteit op. Mocht zich echter een counterfeit-situatie voordoen die via de scan is ontdekt, dan bepaalt de app tevens een nauwkeurige geolocatie. 

Nexans heeft de labels van het Oostenrijkse bedrijf al toegepast op verpakkingen in Peru en Libanon. Ook in andere landen worden deze inmiddels ingezet. In het geval van Nexans werd al na drie weken een eerste verdachte activiteit geregistreerd.

Nagemaakte producten zijn een lastig probleem in de datacenterindustrie. Natuurlijk lopen fabrikanten en distributeurs hierdoor een financieel risico, maar belangrijker is de technische impact. Databekabeling die nagemaakt is, zal veelal niet aan de verwachte specificaties voldoen, met alle gevolgen voor SLA’s en dergelijke. Gaat het om energiekabels dan zijn de risico’s zo mogelijk nog groter. Dan kunnen riskante situaties ontstaan die maar al te gemakkelijk kortsluiting of zelfs brand kunnen veroorzaken. Het kan ook betekenen dat het betrokken datacenter zonder het te weten niet aan wet- en regelgeving voldoet. 

Mocht om een andere reden dan counterfeit-bekabeling brand uitbreken in een faciliteit, dan blijkt in de praktijk ook vaak dat de snelheid waarmee de vlammen zich via de kabels verplaatsen veel groter is dan bij reguliere kabels. Ook de rookontwikkeling is vaak veel groter, terwijl beduidend meer giftige stoffen vrijkomen. 

Cijfers over de impact van ‘counterfeit cabling’ lopen sterk uiteen. Afhankelijk van de schade die wordt meegerekend kan het jaarlijks om vele miljarden gaan. Duidelijk is zijn ieder geval wel dat de directe schade – vervangen door officiële bekabeling – veelal groot is en de indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade bij brand – nog vele malen groter.  

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This