Business Future Index 2022 van Unit4: Versnelde verandering zorgde voor vooruitgang inzake ESG-doelstellingen, maar er is meer nodig om diverse talenten te werven en te behouden

8 februari 2023

Unit4, leverancier van cloud bedrijfssoftware voor middelgrote dienstverlenende organisaties, heeft vandaag de milieu, maatschappij en bestuur (ESG) gerichte bevindingen van zijn tweede jaarlijkse Business Future Index bekendgemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat de versnelling van de bedrijfstransformatie heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen op het vlak van ESG in de twee jaar sinds het begin van de COVID-19 pandemie, maar dat er nog veel werk aan de winkel is. 

Unit4 gaf opdracht tot een onderzoek onder 3.450 respondenten in 12 markten wereldwijd om inzicht te krijgen in hoe de versnelling van veranderingen inzake mensen, beleid en technologie in de afgelopen 12 maanden de bedrijfsactiviteiten heeft beïnvloed, met inbegrip van de ESG-resultaten, die een belangrijke maatstaf zijn voor moderne organisaties. Nu bedrijven concurreren om toptalent, kan vooruitgang op het gebied van ESG-initiatieven en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belemmeringen voor werving en behoud wegnemen. 

Belangrijkste bevindingen

  • Duurzaamheid is verbeterd: 24% van de respondenten meldt dat hun organisatie het in 2022 zeer goed deed om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 19% die dat in 2021 meldde
  • ESG-prestaties zijn sterker: 69% van de organisaties zegt nu in een betere positie te verkeren om ESG- en MVO-doelstellingen te halen vanwege versnelde veranderingen op de werkvloer
  • Slechte ESG-prestaties vormen een talentbarrière: 20% van de respondenten zegt dat hun organisatie wordt gezien als een slechte presteerder inzake ESG.
  • Werving en behoud van divers talent hinkt achterop: 36% van de ondervraagde bedrijven zegt moeite te hebben met het vinden en behouden van personeel van verschillende generaties en andere belangrijke diversiteitscategorieën.
  • De meeste organisaties geven geen prioriteit aan diversiteit: 25% van de respondenten meldt dat hun organisatie van plan is de diversiteit te verbeteren

De invoering van flexwerken kan leiden tot verbeteringen op het vlak van ESG

De verbetering in het halen van duurzaamheids- en ESG-doelstellingen suggereert dat de versnelling van digitalisering en flexibel werken een positief effect heeft gehad op duurzaamheid. 

Dat is logisch in het kader van de pandemie. Wijdverbreide toepassing van werken op afstand, minder permanente kantoorruimte, minder geografische beperkingen die van invloed zijn op de diversiteit van het personeelsbestand, minder zakenreizen en een grotere afhankelijkheid van gegevens voor zakelijke besluitvorming kunnen allemaal bijdragen aan het halen van duurzaamheidsdoelstellingen. Maar het feit dat meer dan een derde van de respondenten zegt problemen te ondervinden bij het werven en behouden van diverspersoneel in verschillende categorieën, en dat slechts een kwart van plan is de diversiteit te verbeteren, is verontrustend. ​ ​ ​ 

“Zoals ander onderzoek duidelijk maakt, zijn diverse teams een aanwinst voor elk bedrijf, dus de ESG en CSR bevindingen in de 2022 Business Future Index suggereren dat meer organisaties stappen zouden moeten ondernemen om de diversiteit te verbeteren,” aldus Tania Garrett, Chief People Officer, Unit4. “ESG gaat over meer dan statistieken – het juiste doen komt ten goede aan het bedrijf, zijn mensen en het milieu in het algemeen. Als bedrijven flexwerken invoeren en zorgen voor ondersteunende tools en processen, kunnen ze naast de ESG-metingen ook het welzijn, de productiviteit en de betrokkenheid van werknemers verbeteren.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This