QIT online lanceert digitale zelfhulp voor mentaal welzijn

1 februari 2023

QIT online, een softwareplatform dat psychotherapeuten ontzorgt, biedt voortaan online zelfhulpmodules aan. Wie werk wil maken van persoonlijke groei of herstel kan een beroep doen op de modules, al dan niet in combinatie met een zorgtraject bij professionele hulpverleners. Zij kunnen hun patiënten gidsen in de richting van de gepaste zorg-op-maat om veranderingen te stimuleren of te bestendigen.

In Vlaanderen krijgen twee op de drie volwassenen niet de gepaste psychische zorg. Bij jongeren ligt dat percentage nog hoger. Bovendien wachten mensen erg lang alvorens de stap naar hulp te zetten. Toegankelijke online zelfhulp kan de weg naar psychische zorg vereenvoudigen. Daarom lanceert softwareplatform QIT online zelfhulpmodules om de drempel naar psychologische hulp te verlagen en mentaal welzijn te versterken.

Wachtlijsten vermijden

Eerstelijns hulpverleners kunnen een gidsfunctie vervullen naar dit online zelfhulpaanbod. Zij zijn doorgaans het eerste aanspreekpunt voor wie met psychische moeilijkheden kampt. Het ontbreekt hen echter vaak aan tijd of expertise om met deze problemen aan de slag te gaan. Bij gericht doorverwijzen stoten ze bovendien frequent op wachtlijsten. Die moeilijke doorstroming of uitgestelde zorg verhoogt de kans op ernstige, complexe psychische moeilijkheden. De online zelfhulpmodules van QIT kunnen daarvoor een oplossing bieden..

Hulpverleners kunnen al langer rekenen op het digitaal platform van QIT om patiëntendossiers bij te houden en zorgtrajecten te monitoren en te documenteren. QIT verankert nu de digitalisering op een meer ingrijpende manier in het zorgaanbod, door kwalitatieve zelfhulpmodules rechtstreeks beschikbaar te maken voor wie wil werken aan mentaal welzijn.

“De uitbreiding naar een online zelfhulpaanbod was broodnodig om psychische zorg meer toegankelijk te maken” vindt oprichtster Nele Stinckens. “Met dit platform geven we mensen toegang tot laagdrempelige en gedifferentieerde psychologische hulp. Voor sommigen zal dit blended verlopen, in combinatie ​ met de gebruikelijke therapiesessies, anderen zullen volledig zelfstandig met de online modules aan de slag gaan.”
Gevalideerd aanbod

Het online zelfhulpaanbod werd ontwikkeld in samenwerking met de KU Leuven en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Het bestaat uit een waaier aan modules die psychische groei of herstel stimuleren. De modules werden gevalideerd door een team van onderzoekers, coaches en clinici en op bruikbaarheid getoetst in representatieve focusgroepen van patiënten en psychotherapeuten.

De behandelde thema’s zijn erg herkenbaar. Het gaat om levensthema’s of uitdagingen waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt, zoals het omgaan met stress, het zoeken naar zingeving, het ontwikkelen van zelfcompassie, het aanboren van hoop en veerkracht enzovoort. Elke module bestaat uit verschillende bouwstenen zoals filmpjes, teksten of oefeningen om aan de slag te gaan met de thema’s. Zo ontdekt men al doende welke manier van leren en ervaren het best werkt om het mentaal welzijn te versterken.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This