ABC Groep: ‘de oorlog voor talent schept ook opportuniteiten’

25 januari 2023

Actief zijn op de IT-dienstenmarkt als relatief kleine onderneming is om verschillende redenen geen sinecure. Vooral het aantrekken van goede mensen en expertise is een grote uitdaging. Ken Coenen, managing partner bij ABC-Groep, wijst erop dat via persoonlijke carrièrebegeleiding en ​ het uitstippelen van een individueel leertraject een concurrentieel voordeel kan worden uitgebouwd. En met het Talent Management-platform van Unit4 denkt hij dat gevonden te hebben.

Hoe is ABC-Groep eigenlijk ontstaan?

Guy Hendrickx: Ons verhaal is begonnen in 1997 toen Cereus het levenslicht zag. Deze entiteit specialiseerde zich eerst en vooral in Oracle consultancy, en daarna is daar Java- en infrastructuurexpertise bijgekomen. Nog later werd er ACE opgericht om een partnership met Microsoft op te zetten, rond Microsoft.Net en mobiele applicaties. In die tijd was het beter om aparte bedrijven te hebben. In 2007 kwam daar Beyond-IT bij en daaronder zat onder andere SharePoint, dat nu onder de paraplu Microsoft 365 zit. Uiteindelijk is de naam ABC-Groep in het leven geroepen om met één naam naar buiten te komen. ABC-Groep heeft als doelstelling een end-to-end ICT-partner voor bedrijven te zijn. Dat is vandaag onze ambitie.

Hoe zou u ABC-Groep omschrijven?

Ken Coenen: Kort samengevat zijn we een leverancier van IT-diensten voor bedrijven. Praktisch bekeken leveren we expertise en bieden een hele resem oplossingen rond onder meer digitalisering en applicatiebeheer aan en vullen we concrete bedrijfsprojecten in. We zorgen ook voor de nodige dienstverlening en support. Veel van onze klanten zijn KMO’s: van KMO tot KMO want we zijn zelf eentje. Alles samen hebben we 65 eigen mensen in dienst en werken ook met een 15-tal freelancers. We zijn zo goed als uitsluitend actief in België.

Wat is uw rol in de organisatie?

Ken Coenen: Voorheen was ik business unit manager voor Java en infrastructuur binnen Cereus en nu ben ik managing partner bij de ABC-Groep, vooral om het verhaal extra te doen groeien. Recent heb ik 10% van de aandelen in Cereus, dat zoals eerder aangegeven een dochterbedrijf van ABC-Groep is, verworven. Guy Hendrickx van zijn kant is nog steeds hoofdaandeelhouder en oprichter van Cereus en ABC-Groep.

Ken Coenen op de voorgrond en hoofdaandeelhouder Guy Hendrickx op de achtergrond.

Hoe gaat u concreet te werk?

Ken Coenen: Als een KMO digitale stappen wil zetten dan gaan we als ICT partner meedenken over de te volgen IT-strategie en in feite een IT-roadmap uitstippelen. We gaan op een pragmatische manier digitalisering introduceren en gaan met het management van de klant in dialoog om te kijken hoe we de juiste impact kunnen hebben. En als kleine speler biedt ons dat een voordeel ten opzichte van de grotere concurrenten. Concreet doen we enerzijds aan detachering waarbij een zekere expertise wordt gevraagd. Dat gebeurt dan meestal bij onze grotere klanten waaronder Mazda en Ravago. Anderzijds vullen we zelfs bepaalde projecten in. 

Wat zijn de doelstellingen van de groep op korte en middellange termijn?

Ken Coenen: Onze doelstelling is altijd geweest om expertise te leveren en klanten te helpen met hun IT-uitdagingen. Vandaag zijn we echter op alle segmenten nog vrij klein en willen we het verschil kunnen blijven maken dan moeten we groeien in kennis en kunde en in mensen, zowel in eigen medewerkers als in freelancers. Want als puntje bij paaltje komt, zal het groeien in expertise ons de mogelijkheid om de omzet op te krikken. Vandaag zitten we rond een jaaromzet van 6 miljoen EUR en laten we zeggen dat een groei van 10% per jaar een gezonde groei is. Ook bovenaan de agenda is het werken aan de winstgevendheid en de marges goed in het oog houden is al een belangrijke stap. 

Wat zijn de grootste uitdagingen?

Ken Coenen: Recrutering van goede mensen en het juiste talent vinden, is een belangrijke uitdaging. En we moeten niet flauw doen: dat is niet enkel vandaag zo maar is altijd zo geweest. We zien soms ook enorme loonsverwachtingen bij starters terwijl steeds meer jongeren het als freelancer/softwareontwikkelaar proberen. Met een goede carrièrebegeleiding en opleidingspakket kom je naar medewerkers toe al een heel eind. En van medewerkers experten maken en ervoor zorgen dat ze een marktconforme kennis hebben zodat kennis van de medewerkers en de verwachtingen van de klant kunnen gematched worden, is ook een grote uitdaging. Stilstaan is geen optie want technologieën evolueren. 

Hoe hebt u de markt de voorbije jaren zien evolueren?

Ken Coenen: Tijdens de pandemie zijn er veel klanten die hun leverancierslijst hebben bijgesteld en eerder naar een ‘preferred supplier’ zijn overgeschakeld. We kregen toen ook veel meer te maken met onderhandelingen rond tarieven. Veel bedrijven zijn immers op hun kosten gaan letten. In de consultancy was het trouwens alle hens aan dek. Ook rond thuiswerk werden er veel vragen gesteld maar uiteindelijk hebben veel klanten vastgesteld dat het werkte. Nu draait de molen zoals voor corona met dat verschil dat er meer wordt thuisgewerkt. De inflatie en het tekort aan personeel, dat we eerder hebben aangestipt, wakkeren nu wel de tarieven weer aan.

Hoe pas je je daaraan aan?

Ken Coenen: We moeten aan een eerlijke prijszetting doen en de mensen naar waarde schatten. Uiteindelijk betaalt de klant voor expertise en vergis je niet, ze zijn goed op de hoogte van de gangbare tarieven. Uiteindelijk lukt dit wel. We zetten ook sterk in op imago en ambassadeursschap. En wat ons personeel betreft, hebben we met de talent management tool van Unit4 een uitstekend wapen in handen. ​ 

Kunt u me wat meer over dit partnership met Unit4 vertellen?

Ken Coenen: Zoals ik al aangaf, staan onze mensen centraal en moeten ze constant groeien in hun rol en hun expertise uitbouwen. En om dat efficiënter en beter te doen, zijn we in zee gegaan met Unit4 en werken we met hun Talent Management-platform. Drie zaken zijn zeer belangrijk daarin: performance management, het beheer van de opleidingen en het meten van het medewerkers betrokkenheid. En we kunnen via het geïntegreerde Unit4-systeem dit nu allemaal gemakkelijker evalueren en opvolgen. Via Unit4 investeren we eigenlijk in onze mensen.

Wat is zo bijzonder aan deze tool?

Ken Coenen: De carrière-opvolging, de uitgebreide leerbibliotheek en het engagement. Het feit dat dit in één product zit, is heel krachtig, en het is een uitstekende tool om dat allemaal op te volgen. Het is geen verplicht nummertje. Te veel bedrijven hebben er verschillende platformen voor nodig en dat is niet eenvoudig. Er zit ook een soort gamification aspect in waarbij badges en certificaten kunnen worden verdiend, zoals voor Java. En de betrokkenheid van onze medewerkers is eenvoudig op te volgen omdat ze tweewekelijks worden uitgevraagd en ze op een eenvoudige manier feedback kunnen geven en wij er meteen kunnen op inspelen. Het is belangrijk dat dit laatste ingebakken zit in de cultuur van je bedrijf. 

Wat is uw ambitie met dit platform?

Ken Coenen: Onze ambitie is de Unit4 engagementsscore van 70% vandaag naar 80% opkrikken tegen 2027. Dit kunnen we in het komende jaar verzilveren in het ‘Great Place to Work’ etiket. Dat is een internationaal label om aan te tonen dat je een goede werkgever bent. We hopen dat label in 2023 te kunnen binnenhalen. We hopen ook op termijn via het systeem persoonlijke labels te kunnen uitdelen zoals ‘certified Java-consultant’ bijvoorbeeld, een teken dat een medewerker aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. In 2022 hebben we trouwens niet stilgestaan want we hebben onze leerbibliotheek op punt gesteld. Het was een ambitie om alle leerelementen in een carrière van de verschillende expertises te krijgen. Voor Java of .NET heb je een bepaald leertraject maar ook voor infra- en systeemengineers. Onze medewerkers kunnen deze bibliotheek raadplegen en zich inschrijvingen. De bedoeling is om dit laatste in een stroomversnelling te brengen. Voor iedereen hebben we immers een carrièrepad uitgestippeld en dat is één van onze wapens in de war for talent. 

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This