Onderzoek UN Global Compact en Accenture: CEO’s omarmen duurzaamheid om veerkracht op te bouwen

17 januari 2023

Uit het grootste CEO-onderzoek ooit, dat is uitgevoerd door UN Global Compact en Accenture, blijkt dat CEO’s worden geconfronteerd met enorme uitdagingen, onder andere op het gebied van klimaat, geopolitiek en supply chain. De overgrote meerderheid (93%) geeft aan tien of meer uitdagingen tegelijkertijd te ervaren en maar liefst 87 procent waarschuwt dat het huidige niveau van deze uitdagingen het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) kan beperken. Hoewel CEO’s zich steeds meer zorgen maken over deze tegenslagen, zijn bijna alle CEO’s (98%) het erover eens dat duurzaamheid essentieel is voor hun rol.

De twaalfde United Nations Global Compact-Accenture CEO Study is gebaseerd op inzichten van meer dan 2.600 CEO’s uit 128 landen, 18 sectoren en meer dan 130 diepte-interviews. In het onderzoek waarschuwen CEO’s voor de impact van samenkomende tegenslagen. Het gaat dan om sociaaleconomische instabiliteit, onderbrekingen in de supply chain en de onmiddellijke gevolgen van klimaatverandering.

“In een wereld die wordt gekenmerkt door conflicten, energietekorten, stijgende inflatie en de dreiging van een recessie, laat het onderzoek zien dat CEO’s geloven dat de wereld niet zo bestand is tegen crises als we misschien hadden gehoopt. Het optreden van het bedrijfsleven op een groot aantal gebieden, van een steeds snellere klimaatverandering tot de toenemende sociale en economische ongelijkheid, ligt niet in lijn met de ambitie en het tempo dat we nodig hebben om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 te verwezenlijken”, zegt Sanda Ojiambo, Assistant Secretary General, CEO en Executive Director van UN Global Compact.

Strategische samenwerkingen voor realisatie veerkracht

Met nog maar acht jaar te gaan om de Sustainable Development Goals (SDG’s) te realiseren, zegt bijna de helft (43%) van de CEO’s dat hun duurzaamheidsinspanningen worden getemperd door het geopolitieke klimaat. Twee derde van de CEO’s (66%) zegt dat hun bedrijf strategische samenwerkingen voor de lange termijn aangaat om veerkracht op te bouwen.

“Het niet halen van de SDG’s is een echte reden tot zorg. Dit momentum kunnen bedrijven echter ook aanpakken als kans om zichzelf opnieuw uit te vinden en duurzaamheid in te zetten als kracht voor verandering”, verduidelijkt Nicole van Det, Country Managing Director Accenture Nederland. “Technologische investeringen en baanbrekende innovatie kunnen de SDG’s weer haalbaar maken – maar alleen als leiders duurzaamheid inzetten voor veerkracht om nieuwe markten, producten en diensten te helpen creëren die groei kunnen stimuleren in tijden van disruptie.”

Geloofwaardigheid en merkwaarde opbouwen

CEO’s zien een duidelijke behoefte om zich te richten op technologie voor het vinden van oplossingen om wereldwijde uitdagingen aan te pakken en groei te stimuleren. CEO’s integreren duurzaamheid al in hun bedrijven door nieuwe producten en diensten voor duurzaamheid te lanceren (63%), de duurzaamheid in hun waardeketens te verbeteren (55%) en te investeren in hernieuwbare energiebronnen (49%).

In de interviews noemen de CEO’s belangrijke initiatieven om de veerkracht van bedrijven te vergroten. Het gaat dan om het vaststellen van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen en het investeren in de diversiteit van hun personeel tot het aangaan van brancheoverschrijdende samenwerkingen voor technologische oplossingen, het verbeteren van de zichtbaarheid van de supply chain en het bevorderen van een grotere biodiversiteit. Daarnaast blijven CEO’s aandringen op betrokkenheid van de overheid bij beleidsveranderingen die prioriteit geven aan meetbare langetermijndoelstellingen zoals gestandaardiseerde ESG-rapportagekaders en stimulansen voor duurzame bedrijfsmodellen.

“Ondanks tegenslagen is er ruimte voor hoop. De door ons onderzochte CEO’s zijn er steeds meer van overtuigd dat ze geloofwaardigheid en merkwaarde kunnen opbouwen door zich in hun hele bedrijfsvoering te committeren aan de SDG’s – niet alleen omdat dat juist is, maar ook omdat het zakelijk gezien verstandig is”, voegt Van Det toe.

Het gehele rapport is hier te lezen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This