Huawei zet flinke stappen richting autonoom functionerende datacenters

25 oktober 2022

Tijdens de Huawei Connect Europe 2022-conferentie in Parijs werd duidelijk dat Huawei grote stappen zet als het om het optimaliseren en automatiseren van de technische infrastructuur van datacenters gaat. Het concern heeft inmiddels de gehele energievoorziening volledig geïntegreerd in een softwarematig aan te sturen PowerPOD, terwijl ook op het gebied van koeling nieuwe ontwikkelingen te zien zijn. Ook interessant en wellicht voor velen onverwacht: integratie van datacenters en grootschalige opwekking van elektriciteit via zonnepanelen.

Eenvoudiger maken. Dat was toch wel een kernwoord tijdens Huawei Connect Europe 2022, de conferentie die het concern onlangs in Parijs organiseerde. In de praktijk betekent dit: zoveel mogelijk modulair werken, de verhuurbare en voor IT-apparatuur beschikbare ruimte binnen het datacenter maximaliseren en bovenal: zoveel mogelijk automatiseren. 

Daarbij was zelfs een video te zien van een robot die tussen racks doorrijdt en inspecties uitvoert. Bij navraag bleek de robot al leverbaar, al gaven woordvoerders wel aan dat de functionaliteit nu nog beperkt is. In de video leek de robot zich vooral te richten op een visuele inspectie van de apparatuur in de racks. Een camera scande daartoe de voorzijde van de kabinetten. Een woordvoerder gaf aan dat daarmee onder andere kan worden vastgesteld of deuren goed gesloten zijn en of bijvoorbeeld alle apparatuur aanwezig is en in de juiste posities is geplaatst. 

DCIM en AI

Om dit soort functionaliteit daadwerkelijk te realiseren is uiteraard wel een koppeling nodig met software. De gescande beelden van de apparatuur in het rack moeten vergeleken kunnen worden met een DCIM- of asset management-toepassing waarin vastligt welk apparaat in welke positie aanwezig dient te zijn. Hetzelfde geldt voor bekabeling: kan een scan van patchkabels gelinkt worden aan een cable management-applicatie? 

Aan dit soort integraties wordt gewerkt. Maar de plannen van Huawei gaan verder. Waarom een dergelijke robot niet tevens voorzien van sensoren voor bijvoorbeeld temperatuur en luchtvochtigheid? Of een infraroodcamera die controleert of er ergens in het rack onverwacht hoge temperaturen ontstaan? Wellicht kan de robot ook een rol spelen bij audits die klanten willen uitvoeren.

Een woordvoerder van Huawei gaf in Parijs aan dat aan dit soort ontwikkelingen wordt gewerkt. Net als aan een whitepaper waarin de rol van dit soort robots nader wordt uitgelegd. Een Chinese versie van deze whitepaper is al klaar, aan een vertaling naar de Europese situatie wordt momenteel gewerkt.

Roeland Dillen is verantwoordelijk voor de activiteiten van Huawei rond datacenterinfrastructuren in de Benelux. Hij gaf tijdens Huawei Connect Europe 2022 onder andere uitleg over de combinatie van solar en datacenters.  

Containers 

Sanjay Kumar Sainani, CTO van de datacenter-tak van het concern, was in zijn presentatie heel duidelijk over de doelen waar Huawei naartoe werkt: datacenters moeten een zo klein mogelijke milieu-impact hebben, moeten eenvoudig van opzet zijn, dienen voorzien te zijn van wat hij noemde ‘autonomous driving’ en dienen uiteraard erg betrouwbaar te zijn. 

Deze vier doelen grijpen in hoge mate op elkaar in. Eenvoudig van opzet betekent in de visie van Sainani bijvoorbeeld dat we niet meer nauwelijks duurzaam te noemen betonnen gebouwen moeten neerzetten waarin iedere keer het – zeg maar – ‘architectuurwiel’ opnieuw wordt uitgevonden. Veel beter is het om te werken met standaard bouwblokken. Dat zijn in dit geval containermodules waarin kant-en-klare bouwblokken worden geleverd. Kijk bijvoorbeeld naar wat Huawei heeft gedaan met de energievoorziening voor datacenters: alle power-gerelateerde componenten die nu vaak als losse elementen in een datacenter zijn geïnstalleerd, kunnen bij Huawei geleverd worden aan een kant-en-klare serie racks waarin alle componenten zijn opgenomen. Bovendien zijn alle componenten met elkaar geïntegreerd, wat kortere transmissiepaden en minder conversies oplevert. Bij een 2,5 MW-installatie levert dit volgens hem op jaarbasis een besparing op van 470.000 kWh.

Natuurlijk realiseren we ons dat veel datacenters hun vloeroppervlak zoveel mogelijk willen kunnen verhuren, vertelde Sainani in Parijs. Daarom is deze PowerPOD sterk gereduceerd in omvang ten opzichte van een losse opstelling van UPS’en, batterijen in een aparte ruimte en dergelijke. Het gaat bij deze PowerPODs om circa 11 kabinetten die door hun vergaande integratie beduidend minder ruimte innemen dan wanneer een datacenter alle power-componenten individueel aanschaft en plaatst. Ook batterijen zijn in deze aanpak opgenomen. Deze zijn intern voorzien van branddetectie en -blussing. 

Extern geplaatste koeling

Indien gewenst kan deze gehele PowerPOD ook buiten het datacenter worden geplaatst. Zo kan veel ruimte worden vrijgemaakt voor de kernactiviteit van de faciliteit: IT-apparatuur opstellen.

Een vergelijkbare aanpak heeft het concern bedacht rond koeling. Het heeft een module ontwikkeld die buiten aan de zijkant van het gebouw of bijvoorbeeld op het dak kan worden geplaatst. De module zuigt buitenlucht aan en blaast deze via een eenvoudige duct onder de verhoogde vloer. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan het gaan om vrije koeling of om adiabatische koeling. Het voordeel van deze aanpak is volgens het concern dat er ‘op zaal’ geen koelapparatuur of leidingwerk meer nodig is. Dat scheelt ruimte die wederom beschikbaar kan worden gemaakt voor het plaatsen van IT-apparatuur.

Kunstmatige intelligentie

Huawei plaatst binnen datacenters veel sensoren. Deze meten tal van gegevens en voeden deze aan software die op basis van deze data het functioneren van de facilitaire apparatuur optimaliseert. Daarbij gebruikt men meer en meer kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence (AI)). 

Door tal van AI-modellen te ontwikkelen, ontstaat bovendien de mogelijkheid om de operatie binnen het datacenters grotendeels te automatiseren. In de tijd dat datacenters vooral mainframes omvatten werd dit vaak ‘lights-out management’ genoemd, Huawei spreekt nu van ‘autonomous driving’. Dat de rol van datacenter operations hierdoor aanzienlijk gaat veranderen is natuurlijk duidelijk. 

Energiediensten

Wat ook opviel tijdens Huawei Connect Europe 2022 is de rol die het concern aan ‘solar’ heeft toebedacht. Het concern levert nu al inverters voor elektriciteit die met zonnepanelen op het terrein van datacenters wordt opgewekt. Een Duitse klant van Huawei gaf tijdens een paneldiscussie bijvoorbeeld aan dat men op het terrein van het datacenter zonnepanelen heeft geplaatst. De hiermee opgewekte stroom is bedoeld voor bijvoorbeeld de kantoorruimte van het datacenter, verlichting en dergelijke. 

Huawei ziet daarnaast veel in een integratie van de technische infrastructuur van datacenters in grids. Noem het maar de ‘energy services’ die datacenters kunnen leveren aan netwerkbeheerders. Die staan immers voor de uitdaging om het netwerk stabiel te houden, terwijl met name de productie van elektriciteit grilliger wordt. Dat datacenters met hun batterijen daar een rol bij kunnen spelen, is natuurlijk geen nieuw idee. Wel interessant is dat Huawei zich steeds meer op dit deel van de markt richt door oplossingen die men voor grootschalige energieopwekking via zonnepanelen heeft ontwikkeld ook beschikbaar te maken voor datacenters. Zonneparken worden vaak voorzien van een batterijvoorziening voor tijdelijke opslag van elektriciteit. Diezelfde aanpak kan met wat aanpassingen ook toegepast worden door datacenters die op commerciële basis energiediensten willen leveren aan netwerkbeheerder. De opslagcapaciteit in deze batterijen kan dan een rol spelen in het stabiel houden van het netwerk.

Beton versus staal

Ook hier weer de nadruk op modularisering: de batterijen en aanvullende technologie die Huawei nu al als tussenopslag levert voor zonneparken komt in de vorm van een container. 

Sainani deed een beroep op zijn toehoorders om bij verduurzaming niet enkel en alleen te kijken naar het energieverbruik van een faciliteit, of de hoeveelheid water of verpakkingsmateriaal. ‘Embedded carbon’ ofwel de hoeveelheid CO2 die zit in bijvoorbeeld de materialen waaruit het gebouw is opgebouwd, speelt ook een belangrijke rol. Vandaar zijn enthousiasme voor stalen containers. De hoeveelheid ‘embedded carbon’ van een stalen container is vele malen kleiner dan die van een op basis van beton gebouwd datacenter. In dat opzicht liet hij ook nog even de kreet ‘Green Carbon’ vallen, wellicht een verwijzing naar het GreenCarbon-onderzoeksprogramma van de Europese Unie. In dit programma wordt gekeken naar alternatieven voor beton op basis van biologisch materiaal. 

Inmiddels levert Huawei meer en meer datacentercapaciteit in de vorm van ‘containerized modules’. Bij Huawei is men dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden die containers bieden voor het snel, efficiënt en modulair beschikbaar maken van de facilitaire infrastructuur van een datacenter. Het concern heeft volgens Sainani al meer dan 2000 MW aan capaciteit in de vorm van ‘containerized modules’ geleverd.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This