Radix ontvangt VLAIO-subsidie om supplychainmanagement te revolutionaliseren

11 oktober 2022

De AI-specialist Radix heeft een subsidie ontvangen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) voor de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor supplychainmanagement. Deze revolutionaire approach moet bedrijven helpen om sneller in te spelen en anticiperen op vraag en aanbod in de markt om intern de toeleveringsketen te optimaliseren. Het doel is om met de kracht van artificiële intelligentie een brug te slaan tussen het beheer van de verschillende stappen in de keten, van vraag en planning tot monitoring en mitigatie, en deze voor het eerst aan elkaar te linken. In totaal bedraagt de kost van het project € 324.614. Radix verwacht de technologie begin volgend jaar te kunnen uitrollen.

Recente wereldwijde gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie, de blokkering van het Suez-kanaal en de huidige geopolitieke situatie creëren veel volatiliteit in de vraag en het aanbod op de markt. Voor leveranciers wordt het steeds moeilijker om kort op de bal te spelen. 

Davio Larnout, mede-oprichter en CEO van Radix

“De traditionele tools die moeten helpen toeleveringsketens te beheren, zijn verouderd en schieten te kort”, vertelt Davio Larnout, mede-oprichter en CEO van Radix. “De meeste leveranciers rekenen op beheeroplossingen voor de afzonderlijke schakels in de toeleveringsketen zoals planning en monitoring, maar die werken onafhankelijk van elkaar. Dit leidt tot inefficiëntie, vertraging en een gebrek aan transparantie doorheen de hele keten. De vraag naar tools voor end-to-end supplychainoptimalisatie neemt toe. AI kan hier een verschil maken door het beheer van deze schakels uit hun silo’s te halen.”

Meer dan 10% efficiëntiewinst

Daarom zet VLAIO zijn schouders onder de ontwikkeling van een nieuwe aanpak om met de kracht van artificiële intelligentie het beheer van verschillende schakels in de toeleveringsketen onderling te linken. Belgisch AI-specialist Radix neemt de ontwikkeling van de technologie op zich en plant deze begin 2023 te kunnen uitrollen. Het totale kostenplaatje van dit project bedraagt € 324,614. Het resultaat moet een nieuw tijdperk inluiden voor het beheer van toeleveringsketens. Radix verwacht dat de DSCO-technologie (Dynamic Supply Chain Optimizer), die de kracht van machine learning en traditionele Operations Research-technieken combineert, de operationele efficiëntie van bedrijven met meer dan 10% kan doen toenemen, wat op zijn beurt zal leiden tot extra winst en bedrijfsgroei. 

“Radix heeft een sterke positie op de Belgische AI-markt”, getuigen Ann Monté en Jonas Van de Vyver van VLAIO. “Doorheen de jaren heeft het als servicepartner mee gebouwd aan de optimalisatie van toeleveringsketens van klinkende namen als Atlas Copco, CERM, Brussels Airport Company en NMBS. Deze ervaring en hun jarenlange research gieten ze nu in dit project. Het resultaat wordt een concrete aanpak voor bedrijven die zo baanbrekende technologie kunnen implementeren in en combineren met hun bestaande systemen om te anticiperen op frustrerende en onverwachte bottlenecks in hun toeleveringsketen.”

Anticiperen, aanpassen en optimaliseren

De technologie zal bedrijven enerzijds helpen om te anticiperen op de toekomst door de vraag en het aanbod in de markt te voorspellen. Hierdoor zullen ze hun langetermijnplanning kunnen optimaliseren.

Anderzijds kunnen onvoorziene bottlenecks zoals plotse tekorten en het rimpeleffect daarvan in latere stadia van de toelevering sneller worden gedetecteerd. Dit is mogelijk net omdat er overzicht is over verschillende schakels in de toeleveringsketen, van voorspelling over planning, tot monitoring en mitigatie. 

“In plaats van elk planningsprobleem afzonderlijk te bekijken, benadert deze aanpak de impact op de bredere toeleveringsketen. Neem nu de productie- en capaciteitsplanning. Die schakels werken onafhankelijk maar zijn toch sterk verbonden. Een probleem in de productie beïnvloedt steeds de capaciteit. Met AI bouwen we een brug tussen beide. Zo wordt niet alleen de productie aangepakt maar worden meteen ook de gevolgen voor de andere schakels in de keten voorspeld, zodat er veel sneller en adequater gereageerd kan worden en processen tijdig worden bijgesteld. De productie en levering van mondmaskers tijdens corona hadden dankzij deze aanpak bijvoorbeeld beter op elkaar kunnen worden afgestemd”, getuigt Davio Larnout.

Bedrijfsgroei

De subsidie van VLAIO en het potentieel van de nieuwe technologie betekenen niet alleen heel wat potentiële groei voor de bedrijven die met de technologie aan de slag zullen gaan, ook Radix staat voor een nieuwe groeispurt. De AI-specialist, dat werd opgericht in 2018 en inmiddels is uitgegroeid tot een team van veertig medewerkers actief in vijf landen, zal zelf weer nieuwe talenten kunnen aanwerven. De AI-dienstverlener opende zopas, naast zijn kantoor in Gent, nog een nieuw kantoor aan het Centraal Station in Brussel om het groeiende team voldoende plek te bieden.

“We hebben de ambitie om Vlaanderen op de Europese en zelfs wereldwijde AI-kaart te zetten. Als partner begeleiden we bedrijven, waaronder sommige van ‘s werelds grootste organisaties, door hun innovation journey en helpen we hen om met behulp van AI een voorsprong uit te bouwen op de concurrentie. We nemen op dit vlak een voortrekkersrol op in Vlaanderen. Meer nog, we willen de AI-kar trekken op globale schaal”, besluit Davio Larnout.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This