Vertiv publiceert haar eerste ESG-rapport

15 september 2022

Vertiv publiceert haar eerste environmental, social & governance (ESG)-rapport. Hierin wordt de aanpak van het bedrijf op het gebied van energie- en waterefficiëntie, diversiteit, inclusie en gelijke behandeling, gezondheid en veiligheid van werknemers en andere ESG-aspecten beschreven. De inhoud van het rapport dient als basis voor de toekomstige ESG-initiatieven van Vertiv.

“We weten allemaal dat connectiviteit van cruciaal belang is voor ons dagelijkse leven en de economie”, zegt Rob Johnson, de CEO van Vertiv. “Wereldwijd blijft de behoefte aan data groeien, en onze oplossingen waarborgen de verbondenheid en uptime van informatiesystemen. We hebben echter ook oog voor hun invloed op de klimaatverandering. We willen tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar oplossingen voor vitale digitale infrastructuren en tegelijkertijd de belasting van het milieu door onze activiteiten en producten minimaliseren. We zetten daarom in op innovatie om efficiëntere en effectievere manieren te ontwikkelen om ondersteuning te bieden voor de bedrijfskritische digitale infrastructuur.”

Het ESG Executive Steering Committee van Vertiv, met senior managers uit alle delen van de organisatie, stuurt aan op een bedrijfsbrede evaluatie van de ESG-prestaties. Maatregelen en resultaten op dit gebied die in het rapport aan bod komen zijn onder meer:

  • De introductie van nieuwe en verbeterde producten met een hoge energie- en waterefficiëntie en de planning van meer van dergelijke oplossingen in de komende maanden en jaren;
  • Deelname aan diverse samenwerkingsverbanden binnen de branche met als doel om de efficiëntie van datacenters te verhogen en hun uitstoot te reduceren, waaronder het EcoEdge PrimePower Project (E2P2)de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA)de European Data Centre Association (EUDCA), en het RISE Partnership Program;
  • Een evaluatie van de Scope 1 en Scope 2 CO2-uitstoot van Vertiv;
  • De ontwikkeling van prestatiebenchmarks die Vertiv helpen met het reduceren van de operationele uitstoot van CO2;
  • Een jaarlijkse reductie van het aantal bedrijfsongevallen met letsel met 12 procent op basis van de Total Reportable Injury Rate (TRIR) van de Occupational Safety and Health Administration (OSHA), de Amerikaanse toezichthouder op Arbo gebied; 
  • De introductie van trainingsmogelijkheden ter ondersteuning van de wereldwijde focus van Vertiv op diversiteit, inclusie en gelijke behandeling;
  • De aanstelling van diverse vrouwen in managementposities binnen Vertiv in de afgelopen twee jaar, waaronder Sheryl Haislet als Chief Information Officer en Stephanie Gill als Chief Legal Counsel.

Karsten Winther, bestuursvoorzitter voor de regio EMEA bij Vertiv: “De Europese Unie is wereldwijd leider op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen en -regelgeving. Dit rapport is daarom bijzonder relevant voor Vertiv in de EMEA-regio. Hiermee zetten we onze regionale opmars en duurzame groei kracht bij. We moeten een tweeledige aanpak volgen om zowel de groeiende vraag naar oplossingen voor bedrijfskritische infrastructuren als onze strategische initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in evenwicht te houden.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This