Paessler gaat partnership aan met Lansweeper

26 augustus 2022

Paessler AG slaat de handen in elkaar met Lansweeper uit Dendermonde. Door hun krachten en ervaring te bundelen, streven ze naar een unieke aanpak op het vlak van monitoring van IT-assets en versterken ze bovendien hun positie binnen de gehele wereld van monitoring van IT-infrastructuren en netwerken.

Risicomanagement

In veel organisaties is de IT-afdeling niet alleen verantwoordelijk voor het efficiënt verloop van de infrastructuur, maar staat de afdeling ook in voor de aanschaf, het onderhoud en de uiteindelijke verwijdering van fysieke hardware en software assets die in gebruik zijn bij het bedrijf. Die verantwoordelijkheden hebben niet alleen een financiële impact, maar drukken ook hun stempel op de conformiteitsregels en veiligheid. Een onnauwkeurige inventarisatie van IT-assets leidt niet enkel tot inefficiëntie, maar er hangt evenzeer een kostenplaatje aan vast en het brengt bovendien een potentieel veiligheidsrisico met zich mee. Maar wat als je niet weet dat bepaalde risico’s bestaan? Een typische uitdaging van risicomanagement is nu eenmaal dat je niet datgene kan monitoren waarvan je niet weet dat het er is.

Zichtbaarheid van IT-assets

Voor alle netwerken, met uitzondering van de kleinste, is een inventaris via een spreadsheet vandaag de dag niet langer voldoende. Het Belgische Lansweeper geeft complete zichtbaarheid aan de verzameling van alle technologische assets binnen een organisatie en zet dus als het ware onbekende risico’s om tot bekende risico’s die te monitoren zijn. Zo kan de beheerder bijvoorbeeld drempels en meldingen toekennen die in werking treden wanneer de waarden veranderen. Deze expertise vormt dan ook een perfecte aanvulling op de diensten van Paessler zoals uitvoerige gezondheids- en prestatiemonitoring van de volledige infrastructuur.

Lansweeper en PRTG

De meerwaarde van het partnership voor Paessler zit vooral in de toevoeging van een nieuw integratiekader en API. Dit stelt Paesslers’ PRTG in staat om informatie over assets op te halen uit Lansweeper met behulp van zowel out of the box REST Custom Sensors als EXE / Script Sensors. De configuratie van de sensor is heel eenvoudig. Met behulp van de uitstekende documentatie van de Lansweeper Cloud API, kan je alle informatie vinden die nodig is voor de sensor.

Natuurlijk is het verzamelen van gegevens maar een stuk van het verhaal. Lansweeper levert meer dan 500 vooraf gedefinieerde rapporten. Wil je een overzicht van alle apparaten waarvan de garantie binnen 60 dagen afloopt? Of wat met Windows apparaten zonder het laatste Service Pack? – allemaal beschikbaar met één enkele klik.

De voordelen van goed asset management

Een goed beheer van de assets van een bedrijf, ongeacht van welke grootorde, is van essentieel belang voor een impactvolle service management. De juiste middelen beschikbaar hebben op het juiste moment voor zij die ze nodig hebben, heeft een grote impact op de efficiëntie en winstgevendheid van die organisatie.

Het beheer van de aankoop, toewijzing, onderhoud en verwijdering van assets kan complex en tijdrovend zijn. Nochtans kan je die opdracht sterk vereenvoudigen dankzij de juiste tools. Lansweeper, met zijn gedetailleerde rapportage, en de integratie met PRTG, biedt de ideale oplossing voor dit probleem.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This