Flexibiliteit is sleutel tot het aanpakken van stijgende energiekosten van colocatie-datacenters

26 augustus 2022

Hogere kosten voor colocatie-datacenters (colo’s) als gevolg van marktonzekerheid hebben volgens Aggreko duidelijk onderstreept dat alle stakeholders er goed aan doen om flexibele energiemodellen te overwegen.

Deze conclusie volgt uit een nieuw rapport van FTI Consulting waaruit blijkt dat de energieprijzen in datacenters in het Verenigd Koninkrijk sinds januari 2021 met meer dan 600% zijn gestegen. Deze toename is aanzienlijk groter dan in Duitsland (270%), Frankrijk (400%) en Nederland (360%). De impact van dit soort kostenstijgingen op datacenter providers die all-in klantmodellen hanteren, kan aanzienlijk zijn.

Als gevolg van deze marktturbulentie moedigt Aggreko leveranciers van colo-diensten aan om stappen te ondernemen om te voorkomen dat het aflopen van energiecontracten met een vaste prijs tot een crisis leiden.

Billy Durie, Global Sector Head for Data Centers bij Aggreko, legt uit: “Hoewel de Britse datacentermarkt eerder deze contracten met vaste prijzen kon gebruiken om zich grotendeels te beschermen tegen stijgende energiekosten, kan deze situatie niet eeuwig blijven voortduren.”

“Aanbieders in de colo-markt die werken met all-in prijsafspraken zijn bijzonder kwetsbaar voor dit probleem. Energieprofessionals in de sector dienen zich af te vragen: hoe kunnen we ons beschermen tegen deze stijgende kosten? Geconfronteerd met deze vraag, anticiperen we op bewegingen in de richting van gedecentraliseerde energiemodellen om de kwetsbaarheid van het nationale elektriciteitsnet te verzachten, met name omdat de huidige prijsstijgingen geen tekenen van versoepeling vertonen.”

Energiegerelateerde marktturbulentie die in het rapport van FTI Consulting wordt geïdentificeerd, zou voor forse druk op de als gevolg van exponentiële vraag naar datacenterdiensten toch al sterk in beweging zijnde colo-markt kunnen leggen. Volgens Aggreko kan de huidige volatiliteit niet worden vertaald in een race-to-the-bottom kostenmentaliteit, met het uit- of afstellen van duurzaamheidsmaatregelen dat daaruit kan voortvloeien.

“Het valt niet te ontkennen dat de datacentermarkt zich momenteel in een delicate positie bevindt. Deze dringende zorgen mogen echter niet worden aangepakt ten koste van duurzaamheidsstrategieën op de lange termijn”, besluit Billy. “In plaats daarvan doen belanghebbenden er goed aan op zoek te gaan naar oplossingen die de energiekloof overbruggen en tegelijkertijd de uitstoot verlagen. Groene technologieën zoals Stage V-generatoren en hybride batterijsystemen, geleverd via innovatieve verhuurstrategieën, bieden een effectieve manier om beide doelstellingen te bereiken.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This