Conclusie nieuw rapport VMware: Succesvolle modernisering vraagt om observability

28 juni 2022

Uit het State of Observability-rapport van dit jaar dat VMware presenteert, blijkt dat de applicaties die vandaag de dag ontwikkeld en beheerd worden door zeker 89% als ‘complex’ worden bestempeld. Bijna iedereen (97%) geeft aan dat hun vermogen om cloudapplicatieomgevingen te monitoren een grote uitdaging is, waarbij de problemen op het gebied van zichtbaarheid en inzicht ten opzichte van vorig jaar sterk zijn toegenomen.

Gedistribueerde omgevingen

Nu organisaties inzetten op de cloud-first-strategie, versnelt het tempo van digitale transformatie. Als gevolg hiervan ontwikkelen organisaties hun cloud-strategieën richting multi-cloud-omgevingen, waardoor er meer containers, microservices en cloud-native technologieën worden toegepast. Zodoende ontstaan steeds meer gedistribueerde systemen, waardoor het moeilijker wordt om een volledig beeld te krijgen van hoe ze presteren.

Dat dit zorgt voor meer complexiteit, is voor iedereen evident. Dit gaat immers ook hand-in-hand met het moderniseren van een organisatie die tegenwoordig vaak duizenden bedrijfskritische services moeten beheren. Veel organisaties missen echter een holistisch overzicht dat hen kan helpen met het krijgen van inzicht in workloads en infrastructuur en in alle onderlinge verbanden binnen de IT-stack, inclusief containers en microservices. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de eindgebruiker: er is immers geen volledig beeld van de beschikbaarheid, de prestaties of de resource-efficiëntie die ervoor zorgen dat applicaties en diensten up-and-running zijn.

Observability

Het rapport meldt dat 98% van de respondenten van mening is dat hun organisatie baat zou hebben bij betere observability-mogelijkheden. Observability (technologie die helpt te begrijpen wat er met applicaties in op de diverse lagen in een netwerk gebeurt en waarom) wordt steeds meer omarmd door de mainstream. Organisaties maken steeds vaker gebruik van observability-oplossingen om inzicht te krijgen in kritische onderlinge afhankelijkheden tussen applicatie-workloads en IT-infrastructuur. Voor het identificeren van de hoofdoorzaak van een probleem, kan dit van cruciaal belang zijn. IT-teams kunnen zo zien hoe alles draait en verbonden is binnen de IT-stack.

Monitoringtools alleen kunnen dit niet: dit soort tools verzamelt alleen de gegevens van het systeem en waarschuwen u als er iets mis is. Observability gaat verder dan monitoring en interpreteert de gegevens. Het geeft antwoorden over waarom iets fout is en hoe het kan worden opgelost. IT-teams kunnen zo de hoofdoorzaak vaststellen, de downtime minimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Als organisaties hun business transformeren zal complexiteit alleen maar toenemen. Observability wordt steeds vaker erkend als een onmisbare component om complexiteit te verminderen, organisaties succesvol te transformeren en sneller te kunnen innoveren.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This