Fortinet publiceert zijn eerste duurzaamheidsrapport

23 juni 2022

Fortinet publiceert vandaag zijn eerste duurzaamheidsrapport. Hierin zet het zijn strategische kader, initiatieven en key performance indicators voor duurzaamheid uiteen. Fortinet is van plan om jaarlijks verslag uit te brengen over zijn voortgang op dit gebied.

Barbara Maigret, Global Head of Sustainability & CSR bij Fortinet, zegt: “Bij Fortinet begrijpen we hoe belangrijk het is om duurzaamheid centraal te stellen binnen ons bedrijfsmodel. 2021 was het jaar waarin we onze strategie formuleerden en onze bedrijfskoers voor de middellange tot lange termijn uitstippelden. Met ons eerste duurzaamheidsrapport willen we meer openheid geven over de voortgang die we tot nu toe hebben geboekt. We willen alle belanghebbenden, zoals klanten, partners, werknemers, leveranciers, aandeelhouders en lokale gemeenschappen meer inzicht bieden in onze aanpak ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met onze ambitieuze plannen leiden wij de weg naar een duurzamere wereld en een veiliger internet.”

Fortinet voerde in 2021 een materialiteitsbeoordeling uit om de aspecten op Environmental, Social and Governance (ESG)-gebied die het belangrijkst zijn voor zijn onderneming en belanghebbenden te identificeren en op prioriteit in te delen. Op basis hiervan definieerde het vier primaire impactgebieden:

  • Innoveren om bij te dragen aan een veilig internet: Fortinet wil zorgen voor verbeteringen op het gebied van cybersecurity, de digitale vooruitgang bevorderen en bijdragen aan een betrouwbare en veilige digitale wereld. Dat doet het door middel van innovatie, maatschappelijke initiatieven en zakelijke samenwerkingsverbanden. Fortinet blijft voor innovaties zorgen binnen het breedste aanbod van security-oplossingen binnen de branche. Alleen al in 2021 voegde het acht nieuwe productreeksen aan zijn aanbod toe. Fortinet komt daarnaast regelmatig bijeen met diverse brancheverenigingen en -groepen om bij te dragen aan standaardisatie en interoperabiliteit op beveiligingsgebied. Daarnaast deelt het praktisch inzetbare informatie over cyberbedreigingen met organisaties zoals de Cyber Threat Alliance (CTA), het Center for Cybersecurity van het World Economic Forum (WEF) en INTERPOL. Via die samenwerkingsverbanden spant Fortinet zich in om cybercriminaliteit te bestrijden en toekomstige cyberbedreigingen te verhinderen.
  • Respect voor het milieu: Fortinet wil op een verantwoorde manier met het milieu omgaan. Daartoe verkleint het de CO2-voetafdruk van zijn producten en oplossingen, zorgt het voor verantwoorde bedrijfsprocessen en helpt het zijn bredere waardeketen om de stap naar circulariteit te zetten. In 2021 maakte Fortinet bekend dat het in 2030 CO2-neutraliteit wil hebben bereikt. Om dat te bereiken maakt het gebruik van hernieuwbare energie, methodieken voor energie- en koolstofefficiëntie en programma’s voor het compenseren van zijn CO2-uitstoot. Dat doel houdt verband met Scope 1- en Scope 2- uitstoot door zijn eigen wereldwijde bedrijfsfaciliteiten. Fortinet baseert zich daarbij op de methodiek van het Science Based Target Initiative (SBTi). Andere duurzaamheidsmaatregelen zijn de introductie van biologisch afbreekbare verpakking voor zijn producten en een bedrijfsbrede reductie van het afval en energieverbruik. Met die initiatieven zorgt Fortinet ervoor dat elke nieuwe generatie van zijn producten minder energie verbruikt dan hun voorgangers. Een voorbeeld daarvan is de FortiGate F-reeks. De next-generation firewalls verbruiken gemiddeld 61% minder energie dan de vorige generatie.
  • Werken aan een inclusief personeelsbestand: Fortinet streeft naar een diverse, evenwichtige en inclusieve bedrijfscultuur. Zijn team vormt een afspiegeling van een breed scala aan culturen, demografische groepen en beroepsachtergronden. Die diversiteit verrijkt de bedrijfscultuur en bevordert het zakelijke succes van Fortinet. In het kader van zijn voortdurende streven naar transparantie heeft Fortinet in 2021 data over zijn personeelsbestand bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat het aantal nieuwe vrouwelijke werknemers met 71,6% was gestegen ten opzichte van 2020. Fortinet richt zich daarnaast op het terugdringen van het tekort aan security-vaardigheden binnen een breed scala aan doelgroepen. Het wil meer mensen bewust maken van de voordelen die zijn verbonden aan een carrière loopbaan in cybersecurity en achtergestelde groepen meer kansen bieden via zijn Education Outreach-programma en het Fortinet Training Institute. Fortinet zette zijn streven om het tekort aan security-vaardigheden te dichten recentelijk kracht bij met de toezegging om de komende vijf jaar wereldwijd één miljoen mensen te trainen.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Fortinet hanteert corporate governance-procedures om op ethisch verantwoorde wijze te kunnen ondernemen. Het doet daarnaast al het mogelijke om te zorgen voor overeenstemming met alle wet- en regelgeving en te waarborgen dat de mensenrechten worden gerespecteerd. De Raad van Bestuur van Fortinet houdt toezicht op die activiteiten, die daarnaast worden geëvalueerd door het interne functieoverschrijdende Ethics Committee. Het verwacht van zijn werknemers, leveranciers en partners dat ze Fortinet helpen om een ethisch verantwoorde en respectabele onderneming op te bouwen door zich een begrip te vormen van, en te voldoen aan alle beleidsregels van Fortinet, zoals zijn beleid voor de bestrijding van corruptie, zijn zakelijke en ethische gedragscode en zijn privacybeleid. Fortinet heeft een speciaal mensenrechtenbeleid geïntroduceerd als blijk van zijn toewijding aan een verantwoord gebruik van producten en ethisch verantwoord ondernemerschap binnen zijn hele waardeketen.

Het duurzaamheidsrapport van Fortinet sluit aan op de standaarden van het Global Reporting Initiative (GRI), de standaarden van de Sustainability Accountability Standards Board (SASB) en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Het rapport biedt informatie en KPI’s voor de volgende acht aandachtsgebieden: digitale bedreigingen voor de maatschappij, informatiebeveiliging en privacy, de impact van producten op het milieu, milieubeheer en impact op klimaatverandering, diversiteit, gelijke rechten en inclusie, het tekort aan security-vaardigheden, bedrijfsethiek en een verantwoord gebruik van producten.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This