Cloudtransitie leidt tot toenemende skills gap

20 juni 2022

Ruim tweeduizend bedrijven hebben inmiddels met behulp van RISE with SAP de transitie gemaakt naar ERP in de cloud. Die bedrijven kunnen zich in de visie van SAP volledig focussen op de business. “Maar door de transitie ontstaat ook een groot tekort aan de juiste vaardigheden”, zegt Paul Cooper, voorzitter van de UK & Ireland SAP User Group (UKISUG).

RISE with SAP stond centraal tijdens SAP Sapphire dat half mei plaatsvond in het Haagse World Forum. Zo ook tijdens een interview dat we tussen de sessies door hadden met ondere andere de vertegenwoordigers van de SAP-gebruikersverenigingen uit Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

SAP introduceerde begin 2021 met RISE with SAP een geheel nieuwe propositie. Dit ‘Business Transformation as a Service’-pakket moet de reis naar ERP in de public cloud zo eenvoudig mogelijk maken. “Het draait er allemaal om dat wij SAP S/4HANA draaien in de cloud, zodat de klant zich kan focussen op zijn business”, aldus Simon Carpenter, bij SAP EMEA North verantwoordelijk voor ‘SAP Programs and Demand’.

Grijs gebied

Die focus op de business heeft wel gevolgen voor de rol die IT-afdelingen vervullen, benadrukt Cooper. “De tijd dat IT zich terug kon trekken op een eiland voor eindeloze discussies over een tool is nu echt voorbij. IT-afdelingen moeten nog veel meer dan voorheen het contact zoeken met de gebruikers en zich richten op de resultaten van een businesstransformatie.

“Er is geen harde lijn meer tussen IT en de business”, bevestigt Coby Hendriks, bestuurslid van de Vereniging Nederlandstalige SAP Gebruikers (VNSG). “Er ontstaat eerder een grijs gebied, waarin meer de nadruk ligt op het betrekken van de verschillende bedrijfsonderdelen bij de besluitvorming op het gebied van IT.” Cooper: “Het zijn ook de medewerkers van die bedrijfsonderdelen die beslissingen moeten nemen over hoe systemen gaan werken.”

Dat vraagt volgens Francois Erignoux, bestuurslid van de Franse SAP-gebruikersvereniging Utilisateurs SAP Francophones (USF), ook iets van de gebruikers. Volgens hem is een andere mindset nodig. “Je creëert nieuwe mogelijkheden in de cloud, maar als je niet de juiste mindset hebt dan zie je die nieuwe mogelijkheden niet. Als je nu finance uitlegt dat ze iedere dag de balans kunnen opmaken, dan is men vaak ontzettend verrast.

Demografische kloof

In het ‘grijze gebied’ waar IT en de business samenkomen, zijn nieuwe vaardigheden nodig, benadrukt Simon Carpenter van SAP. “Wij helpen bedrijven digitaliseren en moderniseren, door steeds meer voor die bedrijven te doen. Dat betekent dat IT-afdelingen een andere rol krijgen waarvoor andere vaardigheden vereist zijn. Zo zal er veel vraag zijn naar vaardigheden op het gebied van procesmodellering. IT moet kunnen simuleren hoe een business eruit gaat zien als je een volgende stap zet in een transformatie.”

Aan die nieuwe vaardigheden is volgens Cooper een groot tekort, en dat tekort is volgens hem niet eenvoudig op te lossen. Dat heeft onder andere te maken met een ‘demografische kloof’. “Veel SAP-specialisten zijn hun carrière gestart in de jaren negentig van de vorige eeuw en lopen nu in de 50 of 60. Maar als je naar een cloudconferentie gaat, zie je een veel jonger publiek. Daar komen jongere mensen op af die over de skills beschikken waar nu behoefte aan is.”

“Traditionele software kun je programmeren en configureren zoals je wilt en volledig afstemmen op je behoeften”, vervolgt Hendriks. “In de cloud moet je veel meer de standaard volgen, en IT benaderen vanuit een gebruikersperspectief. Het gaat niet meer om het aanpassen van systemen. Maar de mensen die het programmeren en configureren deden, zijn nog wel werkzaam binnen organisaties.”

Lifelong learning

“Iedereen moet wat flexibeler worden, nieuwsgierig zijn naar wat gaat komen, en in zichzelf investeren”, concludeert Carpenter. “Er moet een cultuur komen waarin een leven lang leren de standaard wordt. Iedereen moet iedere week tijd reserveren om nieuwe gebieden te verkennen. Dat heeft meer te maken met het veranderen van de mindset dan met de skills set.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This