Altair versterkt Additive Manufacturing aanbod met acquisitie Gen3D

15 juni 2022

Altair heeft Gen3D overgenomen, een startup van de Britse Universiteit van Bath. Gen3D is een pionier in de toepassing van de impliciete geometriemethode voor het beschrijven van complexe geometrieën zoals ‘lattice structures’ voor Additive Manufacturing (AM).

Nieuwe generatie modelleertechnieken

Gen3D’s technologie benut nieuwe generatie impliciete modelleertechnieken om snel complexe geometrieën te creëren die niet gebaseerd zijn op traditionele ‘boundary representation’ (BREP) solid-model benaderingen. Dit maakt het mogelijk om eenvoudiger componenten te ontwerpen door de functionele vereisten voor een onderdeel te specificeren (belastingen, bevestigingsgaten, vrije zones, kanalen voor vloeistofstroming, etc.). Tevens filtert deze technologie automatisch de componentgeometrieën die later mogelijk productieproblemen kunnen veroorzaken.

Generatieve ontwerptool

De generatieve ontwerptool van Gen3D stelt engineers in staat om snel complexe ontwerpen te maken en tegelijkertijd het risico op printfouten te minimaliseren. Deze software wordt nu al gebruikt door ontwerpers voor toepassingen als energie-absorptie, warmte-overdracht, filtratie, en andere, in de lucht-en ruimtevaart, automotive, productie, medische sector en energiemarkt.

Gen3D’s technologie wordt geïntegreerd in Altair Inspire, de intuïtieve en krachtige software die simulatiegestuurd ontwerpen mogelijk maakt tijdens de hele productontwikkelingscyclus, vanaf concept tot en met de productie. Als Altair Inspire al vroeg in het ontwerpproces wordt gebruikt, maakt deze software het mogelijk om ontwerpen te creëren die geoptimaliseerd zijn naar zowel de prestaties als produceerbaarheid. Dat stelt de gebruikers ervan in staat om betere producten te verkennen, te ontwikkelen en te produceren, binnen één intuïtieve ontwikkelomgeving.

“Behalve krachtige technologie die organisaties helpt te navigeren door de ontwerpuitdagingen voor additive manufacturing, voegt het Gen3D-team diepgaande marktkennis en ervaring toe in geavanceerde additieve technieken zoals generatief ontwerpen, topologie-optimalisatie en het genereren van lattice-structuren”, zegt James R. Scapa, oprichter en CEO van Altair.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This