Save Energy Foundation certificeert Tuuring voor meten van Server Idle Coefficient (SIC)

13 juni 2022

De Save Energy Foundation heeft vandaag bekend gemaakt dat Tuuring in Rotterdam de eerste partij is die formeel gecertificeerd is voor het meten van de Server Idle Coefficient (SIC). De SIC is een unieke coefficient die het energiebesparingspotentieel van servers aangeeft. 

Uniforme meetmethode 

“Door het toepassen van een uniforme meetmethode als de SIC krijgen datacenters, IT-afdelingen en adviseurs een uitstekend inzicht in de energiebesparing die zij kunnen realiseren door bijvoorbeeld power management-instellingen te optimaliseren of op slimme wijze IT-workloads te virtualiseren”, zegt Marco Verzijl van de Save Energy Foundation. “Door de belastinggraad van de server verder te verbeteren of het energieverbruik te minimaliseren wanneer een server ‘idle’ is ofwel geen nuttige workloads ‘draait’, kan het energieverbruik van servers worden geoptimaliseerd.”

Naast de Server Idle Coefficient heeft de Save Energy Foundation ook een Data center Idle Coefficient (DcIC) ontwikkeld. Deze geeft het potentieel aan energiebesparing over alle servers in een datacenter aan. Cruciaal voor de SIC en de DcIC is dat deze meetwaarden op uniforme wijze worden vastgesteld. Alleen op die manier ontstaat een duidelijk inzicht in het potentieel aan energiebesparingen en kunnen meerdere SIC- of DcIC-waarden in benchmarks met elkaar worden vergeleken. Hiervoor heeft de Save Energy Foundation een uniforme meetmethode ontwikkeld die aan derden partijen beschikbaar wordt gesteld. Door zich te laten certificeren door de Save Energy Foundation kunnen deze partijen aantonen dat zij op correcte en uniforme wijze de SIC en/of de DcIC meten. 

Energiegebruik cruciaal bij beheer digitaal landschap

“Door SIC- en DcIC-gegevens te ondersteunen in het Performance Insights-platform helpen wij klanten meetwaarden op het gebied van energiegebruik en efficiëntie te gebruiken tijdens het beheer van hun digitale landschap”, zegt Pierre van Elswijk, CEO van Tuuring. “Het Tuuring Performance Insights-platform consolideert performance-data uit een combinatie van databronnen binnen het complete digitale landschap van een organisatie. Hiermee verkrijgt men diepgaande inzichten in de performance van bedrijfskritische processen en kan de organisatie groeien en succesvoller worden op basis van data gedreven beslissingen. Problemen worden sneller opgelost, teams kunnen beter samenwerken en op data gefundeerde beslissingen zorgen voor de juiste investeringen.”

Performance Insights van Tuuring is een domeinonafhankelijke AIOps-toepassing. Het platform ondersteunt een groot aantal databronnen om een holistisch beeld van het digitale landschap en de waardeketens van een organisatie te bieden. Van Elswijk: “We werken samen met een groeiend aantal partners om klanten te ondersteunen in hun digitale transformaties, om hun digitale performance te optimaliseren en hen te helpen op een gecontroleerde manier duurzamer te worden.”

Performance Insights verzamelt essentiële performance-data uit een combinatie van bronnen voor applicaties, werkplekken en (cloud)infrastructuren. Deze gegevens worden geconsolideerd en door middel van kunstmatige intelligentie en anomalie-detectie omgezet tot dynamische baselines voor een applicatie of volledige business-keten. De uitkomsten worden omgezet in direct bruikbare inzichten en bieden concrete kennis voor zowel IT- als business-teams.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This