Salesforce lanceert internationaal programma om organisaties en talent te helpen bij verbeteren van digitale skills

8 juni 2022

Salesforce start met een internationaal programma om organisaties in het eigen ecosysteem in Noord-Europa te helpen de groeiende digitale vaardigheidskloof aan te pakken. Onder impuls van technologie heeft de markt behoefte aan nieuwe profielen en ontstaan er vacatures die slechts moeizaam ingevuld geraken. Met het talentprogramma wil de onderneming de volgende generatie digitaal talent helpen opleiden, gepersonaliseerde leerpaden creëren en werknemers en werkgevers met elkaar verbinden. Carmina Coenen is aangesteld om het project te leiden in Noord-Europa.

De voorbije jaren heeft de meerderheid van de bedrijven zich toegelegd op digitale transformatie. Het gebrek aan digitale profielen blijkt daarbij echter een struikelblok naar groei. Nieuwe technologie vraagt immers om andere kennis en vaardigheden. Zo verwacht IDC dat Salesforce in Noord-Europa eind 2026 alleen al verantwoordelijk zal zijn voor 242.600 nieuwe jobs. Om die jobs van de toekomst in te vullen, moeten meer mensen ondersteuning krijgen met de juiste digitale skills. De wereldleider op gebied van CRM ziet het dan ook als z’n verantwoordelijkheid om organisaties bij deze uitdaging te ondersteunen.

Daarom lanceert het bedrijf een internationaal programma in Noord-Europa dat organisaties, educatieve instellingen, advies- en implementatiepartners rechtstreeks helpt om hun klanten beter te bedienen. “We willen de drempel naar digitale kennis verlagen, zodat nieuwe doelgroepen toegang kunnen vinden tot de arbeidsmarkt. Bovendien willen we met het programma voorzien in de eigen wervingsbehoeften met een pijplijn aan digitaal onderlegd talent voor de organisatie in Noord-Europa, inclusief voor de recent gelanceerde Customer Success Hub in Amsterdam die klanten bedient in Centraal- en Noord-Europa. Sinds 2019 loopt er al een gelijkaardig initiatief in Centraal-Europa”, vertelt Carmina Coenen, nu Director International Program Digital Skills voor Noord-Europa.

Bewustwording creëren en nieuwe doelgroepen aanspreken

Hoewel Salesforce in de bedrijfswereld intussen een gevestigde waarde is, zijn slechts weinig consumenten zich ervan bewust dat de CRM-technologie mogelijk ten grondslag ligt aan hun aankopen in fysieke winkels of via webshops. Daarom zal het nieuwe programma zich onder meer toeleggen op het creëren van bewustwording. Niet alleen rond de CRM-specialist zelf, maar ook rond het feit dat dit soort digitale ontwikkelingen interessante loopbaanmogelijkheden biedt. Op die manier wil het bedrijf nieuwe doelgroepen inspireren tot een carrière binnen het Salesforce-ecosysteem.

Een belangrijk hulpmiddel in het programma is Trailhead, het digitale leerplatform dat mensen via leerpaden laat kennismaken met Salesforce en digitale vaardigheden. Daarnaast wil Salesforce in België ook de samenwerking versterken met organisaties zoals MolenGeek en BeCode, en in Nederland bijvoorbeeld met Techgrounds en Refugeeforce. Zij zetten zich in om de drempel naar technologische kennis voor zowel minderheidsgroepen als de bredere samenleving te verlagen.

“Onze wereld evolueert snel. Als organisatie zien wij dit als een kans om technologie te gebruiken om impact te creëren, met mensen én voor mensen”, reageert Julien Blaise, Managing Director bij asUgo. “Terwijl sommigen praten over ‘war for talents’, geloven wij in ‘innovate for talents’. Bij asUgo zijn we allemaal students for life en omarmen we het inspireren en geïnspireerd worden door diversiteit. Het nieuwe talentprogramma van Salesforce biedt ons extra stimulans om samen met Salesforce en talentpartners zoals Molengeek, verborgen talenten te blijven opleiden tot impactvolle rockstars.”

Gepersonaliseerde leerpaden aanbieden en talent verbinden

Om een grotere groep mensen aan te spreken, richt het programma zich op het aanbieden van gepersonaliseerde leerpaden. Waar mensen vandaag nog vaak op standaardopleidingen zijn aangewezen, zullen organisaties in de toekomst trajecten moeten aanbieden die beter aansluiten bij de individuele wensen en ambities van een persoon. Net zoals marketingtools de ervaring van de klant personaliseren, moeten digitale oplossingen de juiste mensen met de juiste leerpaden ondersteunen. Hierin ziet Salesforce tevens een rol voor organisaties die zich toeleggen op mentoring en rekrutering.

In een volgende fase wil Salesforce met het programma organisaties helpen om te connecteren met de potentiële werknemers. De ultieme ambitie is de creatie van een uniek platform dat de technologiesector toelaat om nauwer samen te werken rond het dichten van de vaardigheidskloof. Een betere connectie tussen vraag en aanbod kan zowel de ervaring voor talent als voor werkgevers versterken.

Het nieuwe programma van Salesforce wordt geleid door Carmina Coenen. Tijdens haar carrière bij Salesforce heeft zij zich sterk ingezet voor de promotie van diversiteit en vrouwen te inspireren tot een carrière in IT. Intussen is ze volop bezig met het rekruteren van een team dat haar in deze nieuwe missie zal ondersteunen.

“Met dit programma willen we talent nieuwe kansen bieden en hen gemakkelijker in contact brengen met partners en bedrijven die medewerkers met digitale skills nodig hebben. We moeten afstappen van het klassieke silodenken en organisaties de handvaten geven om samen de digitale vaardigheidskloof te verkleinen. Alleen kan je niet veel doen, maar door één stem te vormen, kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen een digitaal leertraject starten en toegang vinden tot de digitale economie. En dan kunnen we niet één maar misschien wel een miljoen mensen inspireren”, besluit Carmina Coenen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This