Dassault Systèmes en BMW ontwikkelen oplossing voor procesoptimalisatie

10 mei 2022

Dassault Systèmes en BMW Group werken nauw samen bij het ontwikkelen van een procesgeoriënteerde oplossing voor het definiëren van gestanste plaatdelen en het ontwerpen van stansvormen en -matrijzen. Deze oplossing verhoogt de efficiëntie van het ontwerp- en productieproces van de onderdelen.

De CATIA-toepassing voor het ontwerpen van stansmatrijzen van Dassault Systèmes biedt een naadloze ervaring bij de ontwikkeling van hoogwaardige gestanste onderdelen voor de carrosserie en het chassis.

Tijd en kosten besparen

Op basis van een gedetailleerde beschrijving van het productieconcept kan al in een vroege ontwikkelingsfase worden begonnen met de geautomatiseerde validatie van het productieproces. Fouten die vóór de industrialisatiefase worden herkend en geëlimineerd, helpen om kosten en tijd te besparen tijdens het fabricageproces.De CATIA-applicatie voor het ontwerpen van stansmatrijzen biedt digitale continuïteit in alle fasen van het ontwikkelingsproces. Het spaart gebruikers ook handmatig werk. Het maakt namelijk alle relevante informatie, zoals proces en geometrie, beschikbaar voor volgende processtappen, zoals perslijnsimulatie of kostenberekening.

Stansspecifieke kennis vastleggen en hergebruiken

Daarnaast biedt de CATIA-applicatie voor het ontwerpen van stansmatrijzen gespecialiseerde functies voor methodeplanning en geavanceerd oppervlakteontwerp. Daarmee kan een bedrijf stansspecifieke kennis vastleggen en hergebruiken.

“De BMW Group en Dassault Systèmes werken al jarenlang samen in een vertrouwde partnerrelatie. Onze gezamenlijk ontwikkelde oplossing is nu met succes geïmplementeerd in het productiesysteem van de BMW Group”, zegt Laurence Montanari, Vice President, Transportation & Mobility Industry bij Dassault Systèmes.

“Onze CATIA-applicatie voor het ontwerpen van stansmatrijzen kan autofabrikanten en hun toeleveranciers helpen bij het optimaliseren van gestanste carrosserie- en chassis-onderdelen en tooling-engineering. Tegelijkertijd verlaagt het de bijbehorende toolingkosten en ontwerptijd. Toolingontwerp en -fabricage vormen een belangrijk onderdeel van de ontwikkelingskosten van het voertuig. De optimalisatie ervan is een belangrijke concurrentiefactor.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This