‘61% van de mensen denkt dat bots erin zullen slagen waar mensen tot nu toe hebben gefaald wat betreft het duurzaam worden van bedrijven ‘

22 april 2022

Mensen over de hele wereld willen meer vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en sociale inspanningen zien en verwachten van bedrijven dat zij meer doen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van Oracle en Pamela Rucker, CIO-adviseur en Harvard-docent afdeling Professional Development. Uit het onderzoek ‘No Planet B’ waarvoor meer dan 11.000 consumenten en zakelijk leiders in 15 landen werden ondervraagd, blijkt dat mensen het gebrek aan voortgang die de samenleving boekt richting duurzaamheid en sociale initiatieven beu zijn, willen dat bedrijven niet alleen praten maar concrete actie ondernemen, en denken dat technologie bedrijven kan helpen te slagen waar mensen gefaald hebben.

Mensen willen dat bedrijven meer inspanningen leveren richting duurzaamheid en het realiseren van sociale doelen.

De gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar hebben duurzaamheid en sociale inspanningen hoger op de agenda gezet bij mensen wereldwijd die het gebrek aan voortgang beu zijn en bedrijven oproepen om meer te doen. 

 • 93 procent van de mensen denkt dat duurzaamheid en sociale factoren belangrijker zijn dan ooit, en 80 procent geeft aan dat de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar ervoor hebben gezorgd dat ze hun gedrag hebben aangepast. 
 • 94 procent denkt dat de samenleving niet genoeg vooruitgang heeft geboekt. 42 procent denkt dat het gebrek aan voortgang komt doordat mensen te druk zijn met andere prioriteiten, 39 procent denkt dat dit het resultaat is van meer nadruk op winst op de korte in plaats van de lange termijn, en 37 procent denkt dat mensen te lui of egoïstisch zijn om de planeet te willen redden.
 • 45 procent denkt dat bedrijven zinvollere veranderingen kunnen bewerkstelligen op het gebied van duurzaamheid en sociale doelen dan individuen of overheden alleen.
 • 78 procent is gefrustreerd door het gebrek aan voortgang van bedrijven en 89 procent denkt dat het niet genoeg is als bedrijven zeggen prioriteit te geven aan Milieu, maatschappij en governance (ESG), – zij willen actie en bewijs zien.
 • 84 procent denkt dat bedrijven meer voortgang zouden maken richting duurzaamheid en sociale doelen met de hulp van AI en 61 procent denkt zelfs dat bots zullen slagen waar mensen hebben gefaald.
Menselijke vooringenomenheid en operationele uitdagingen weerhouden bedrijven ervan te handelen.

Zakelijk leiders weten dat duurzaamheidsinspanningen cruciaal zijn voor zakelijk succes en vertrouwen bots  zelfs meer dan mensen om inspanningen op duurzaamheids- en sociaal gebied te realiseren:

 • 92 procent denk dat duurzaamheids- en ESG-programma’s essentieel zijn voor het succes van hun organisaties. Leidinggevenden identificeren de drie belangrijkste voordelen als versterking van het merk (40 procent),verhoging van de productiviteit (39 procent) en het aantrekken van nieuwe klanten (38 procent).
 • Bijna alle zakelijk leiders (91 procent) staan voor behoorlijke obstakels bij de implementatie van duurzaamheids- en ESG-initiatieven. De grootste uitdagingen zijn onder meer het verkrijgen van ESG-gegevens van partners en derden (35 procent); gebrek aan gegevens (33 procent); en tijdrovende handmatige rapportageprocessen (32 procent).
 • 96 procent van de zakelijk leiders geeft toe dat menselijke vooringenomenheid en emotie vaak van het einddoel afleiden, en 89 procent denkt dat organisaties die technologie gebruiken om duurzame bedrijfspraktijken te stimuleren, de organisaties zijn die op de lange termijn succesvol zullen zijn
 • 93 procent van de zakelijk leiders zou een bot meer vertrouwen dan een mens voor het nemen van beslissingen op het gebied van duurzaamheid en sociale kwesties. Zij zijn van mening dat bots beter zijn in het verzamelen van verschillende soorten gegevens zonder fouten (43 procent), het nemen van rationele, onbevooroordeelde beslissingen (42 procent), en het voorspellen van toekomstige resultaten op basis van statistieken/ eerdere prestaties (41 procent).
 • Zakelijk leiders denken dat mensen nog steeds cruciaal zijn voor het succes van duurzaamheids- en sociale initiatieven, en geloven dat mensen beter zijn in het implementeren van veranderingen op basis van feedback van belanghebbenden (48 procent), het informeren van anderen over informatie die nodig is om beslissingen te nemen (46 procent) en het nemen van contextgerichte strategische beslissingen (42 procent).

Mensen zullen de banden verbreken met bedrijven die geen actie ondernemen op het gebied van duurzaamheid en sociale initiatieven

Bedrijven moeten prioriteit geven aan duurzaamheid en sociale kwesties en opnieuw nadenken over hoe ze technologie gebruiken om impact te maken. Doen ze dit niet, dan lopen zij het risico op grote negatieve gevolgen. 

 • 94 procent van de mensen wil vooruitgang boeken op het gebied van duurzaamheid en sociale kwesties om gezondere manieren van leven te verwezenlijken (50 procent), de planeet te redden voor toekomstige generaties (49 procent), en te helpen zorgen voor meer gelijkheid op de wereld (46 procent)
 • 70 procent van de mensen zou bereid zijn om hun relatie te verbreken met een merk dat duurzaamheids- en sociale initiatieven niet serieus neemt en 69 procent zou zelfs hun huidige bedrijf verlaten om te gaan werken voor een merk dat meer nadruk op deze inspanningen legt.
 • Als organisaties duidelijk de voortgang kunnen laten zien die ze maken op het gebied van milieu en sociale kwesties, zouden mensen meer bereid zijn extra te betalen voor hun producten en services (87 procent), in het bedrijf te investeren (83 procent) en te werken voor het bedrijf (83 procent).
 • Zakelijk leiders zien het belang en de urgentie ook. 94 procent denkt dat duurzaamheids- en sociale statistieken moeten worden gebruikt om traditionele bedrijfsgegevens te informeren en 91 procent wil meer investeren in duurzaamheid.
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This