Google werkt aan certificeringswijze voor alle kopers van schone energie en cloud-klanten

17 maart 2022

Google stuurde een update van zijn duurzaamheidsaanpak. We plaatsen deze hier integraal.

“Toen we ons voornamen om in 2030 onze wereldwijde activiteiten 24/7 koolstofvrij te maken, wisten we dat we betere tools nodig hadden om het energieverbruik en de energieproductie te traceren. Je kunt namelijk niet iets managen dat je niet meet, en bestaande methodes om schone energie te traceren zijn niet ontworpen om het energieverbruik per uur bij te houden.

Nu Google en anderen streven naar 24/7 koolstofvrije energie, hebben we nieuwe systemen nodig waarmee energieconsumenten, netbeheerders en overheden precies weten welke soorten energie elk uur in elk elektriciteitsnet worden geproduceerd, verbruikt en verhandeld. Daarom hebben wij vorig jaar aangekondigd dat wij een nieuw tool gaan testen om deze meer verfijnde benadering van het traceren van energie te bevorderen: Time-based Energy Attribute Certificates (T-EACs).

Zodra de T-EAC’s volledig zijn ontwikkeld en op grote schaal worden ingezet, helpen ze Google ons doel van 24/7 koolstofvrije energie te bereiken. Daarnaast biedt het ook waardevolle nieuwe inzichten over de beschikbaarheid van koolstofvrije energie op elektriciteitsnetwerken tijdens elk uur van elke dag. Deze informatie helpt energieconsumenten om hun energieverbruik beter te begrijpen, terwijl het overheden en systeembeheerders helpt om snellere en kosteneffectievere strategieën te ontwikkelen voor het koolstofarm maken van het net. Het meest interessante is wel dat het ook prijssignalen creëert die aanzetten tot nieuwe investeringen in technologieën en projecten die koolstofvrije energie leveren op het moment dat die het meest nodig is. Hierdoor wordt het koolstofarm maken van hele elektriciteitsnetten versneld.

We zijn geïnspireerd door deze visie en hebben het afgelopen jaar partners van over de hele wereld bijeengebracht om de ontwikkeling en toepassing van T-EAC’s te bevorderen. Het doet ons dan ook genoegen te kunnen melden dat we vandaag aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt op een aantal gebieden, waaronder de uitbreiding van het gebruik van uurcertificaten binnen en buiten Google, de versnelling van de ontwikkeling van tools en systemen om energiegegevens en uurkoppeling te ontsluiten en de totstandbrenging van technische normen om de wijdverspreide invoering van T-EAC’s te bevorderen.

Momentum onder schone-energieregisters

Enkele van de belangrijkste schakels bij de bevordering van T-EAC’s zijn de registers waarin de energieattribuutcertificaten (EAC’s) voor schone energieopwekking worden gecreëerd, bijgehouden en beheerd. In het verleden hebben deze registers geen certificaten uitgegeven of bijgehouden op uurbasis, maar dat begint te veranderen nu de vraag naar 24/7 koolstofvrije energie toeneemt. Wij hebben samengewerkt met registrators van over de hele wereld om dit proces te versnellen en nieuwe producten en diensten te creëren om energie-attributen nauwkeuriger te kunnen volgen.

In de Verenigde Staten zijn we een samenwerking aangegaan met M-RETS, een non-profitorganisatie die certificaten voor energie-attributen opspoort en valideert. Dit heeft als doel om de mogelijkheden van hun platform voor uurlijkse transacties uit te breiden en het opsporen en afboeken van uurlijkse certificaten door al hun gebruikers mogelijk te maken. We hebben ook samengewerkt met APX, een leider in marktconform milieutechnologieën, om de afboeking van REC’s per uur binnen de Southwest Power Pool (SPP) te ondersteunen via het APX North American Renewables Registry-platform. Hierdoor hebben elektriciteitsproducenten in het Midden- en Midwesten van de Verenigde Staten binnenkort de mogelijkheid om certificaten op uurbasis af te schrijven wanneer uurgegevens beschikbaar zijn.

Op vergelijkbare wijze hebben we samengewerkt met de Deense netbeheerder Energinet om de technische basis te leggen voor granulaire certificering en om innovatieve toepassingen te ontwikkelen, zoals het Project Energy Origin-platform. Energinet bouwt voort op de eerste successen en werkt nu samen met partners uit de sector om deze oplossingen ook buiten Denemarken toe te passen, in samenwerking met andere transmissienetbeheerders in Europa.

Tot slot hebben wij in Latijns-Amerika een pilot gelanceerd onder leiding van The International REC Standard Foundation (I-REC Standard), in samenwerking met Evident Services en onze leveranciers, ACCIONA Energia en AES Chile. Wij hebben gebruik gemaakt van de gedetailleerde gegevenstoegang in Chili om certificaten per uur in te trekken voor elk hernieuwbaar energiecertificaat (REC) dat in 2021 is uitgegeven. De drie hernieuwbare-energieprojecten hier komen 100% overeen met het jaarlijkse energieverbruik van onze datacenters in Chili.

We hebben ook buiten Google forse vooruitgang gezien, waaronder een groeiende belangstelling voor T-EAC’s bij energiegebruikers in de publieke sector en proefprojecten in nieuwe regio’s. Zo kondigde de Nederlandse ambassade in Bangkok onlangs een proefproject aan met de Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) voor schone energiecertificaten per uur, met als doel de Thaise infrastructuur voor de handel in schone energie uit te bouwen ter ondersteuning van de nationale CO2-neutraliteitsdoelstelling.

De vele lopende T-EAC-proefprojecten creëren niet alleen infrastructuur voor het per uur bijhouden van energie, maar leveren ook waardevolle lessen op die de bredere invoering van energiecertificaten op uurbasis ondersteunen. Door ons werk in Chili weten we dat het bijhouden van energie per uur nieuwe contractuele overwegingen met zich meebrengt. Dit heeft gevolgen voor voor schone-energieprojecten in gemeenschappelijk bezit; die overwegingen moeten we maken, om dubbeltelling van certificaten per uur in de registers of door projectontwikkelaars te voorkomen.

Data en software voor het bijhouden van energie op uurbasis

Hoewel registers een cruciale rol spelen bij de invoering van T-EAC’s op grote schaal, bereiken T-EAC’s hun volledige potentieel pas als energieconsumenten over betere tools en systemen beschikken om toegang te krijgen tot hun energiegegevens. Bovendien moeten deze gegevens geordend worden, om zo energieverbruik te matchen met de aankoop van schone energie per uur.

Om in deze behoefte te voorzien, zijn wij een project gestart met de softwareleverancier FlexiDAO om de toegang tot en aggregatie van energiegegevens in onze gehele portefeuille in Denemarken, Ierland en Nederland te vereenvoudigen. Dit project helpt ons bij het stroomlijnen van ons 24/7-proces voor het matchen van koolstofvrije energie in deze landen en bij het valideren van onze matching, door middel van het afboeken van certificaten per uur van onze schone energieprojecten in Denemarken en Nederland. Het heeft ons ook geholpen bij het identificeren van belangrijke operationele uitdagingen met betrekking tot gegevenstoegang; deze wijzen op een behoefte aan meer gecentraliseerde datahubs en gestandaardiseerde autorisatieprocessen.

Niet alleen Google ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe tools voor het ontsluiten van gedetailleerde energiegegevens en het per uur matchen van schone energie: het afgelopen jaar hebben we in Nederland en het Verenigd Koninkrijk interessante samenwerkingen tussen energieleveranciers en energieconsumenten gezien om pilots te starten met het matchen van schone energie per uur.

Belangrijk is dat regeringen energiegegevens per uur ook gaan zien als een tool om het gebruik van nieuwe energietechnologieën te versnellen. Dit ondersteunt hun doelstelling om de economie koolstofarm te maken. Zo bekijkt de Europese Unie bijvoorbeeld hoe gedetailleerde energieopsporing, met nieuwe data en softwareoplossingen, de uitrol van groene waterstof kan ondersteunen door na te gaan of de energie die wordt gebruikt om waterstof te produceren, afkomstig is van schone energiebronnen. Daarnaast hebben het Amerikaanse ministerie van Defensie en de General Services Administration deze maand een gezamenlijk verzoek om informatie gepubliceerd waarin potentiële energieleveranciers wordt gevraagd hun methoden voor het per uur bijhouden en rapporteren van koolstofvrije energie gedetailleerd uiteen te zetten.

Standaardisering van het bijhouden per uur

Naarmate het aantal initiatieven voor het bijhouden van gegevens per uur toeneemt, bestaat het gevaar dat een groot aantal tools, definities en technische specificaties gelijktijdig in aantal toeneemt. Dit leidt tot een gefragmenteerd ecosysteem en een gebrek aan interoperabiliteit. Standaardisatie is dan ook van cruciaal belang voor het slagen van de invoering van certificaten op uurbasis, want alleen zo is het mogelijk voor markten en infrastructuren om efficiënt op wereldwijde schaal te functioneren.

Daarom heeft Google.org een subsidie toegekend aan het door de sector geleide EnergyTag-initiatief. EngergyTag heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het organiseren van de markt voor uurcertificaten en het samenbrengen van de belangrijkste stakeholders om gezamenlijk industrienormen te ontwikkelen. Als stichtend lid van de adviesraad van EnergyTag hebben we met genoegen bijgedragen aan de voorlopige whitepaper. Ook kijken we uit naar de publicatie van EnergyTag’s officiële richtlijnen; een belangrijke mijlpaal in de totstandkoming van granulaire certificaten als een erkend, volledig en verhandelbare tool.

We zijn ook enthousiast over onze deelname aan het LF Energy-project van de Linux Foundation, een wereldwijd open-source-initiatief dat is gericht op het koolstofvrij maken van energiesystemen. Binnen LF Energy speelt Google een actieve rol in het Carbon Data Specification Consortium, dat normen ontwikkelt om de invoering van T-EAC’s te ondersteunen door een betere toegang tot energiegegevens per uur mogelijk te maken.

Wat is de volgende stap voor certificaten per uur?

Als we naar de toekomst kijken, zijn we het meest enthousiast over de markttransformatie en decarbonisatie op netniveau die uurlijkse matching mogelijk maakt. Het digitaal labelen van elke energie-eenheid met zowel tijd- als locatiegegevens helpt consumenten niet alleen te verifiëren waar hun energie elk uur vandaan komt, maar biedt ook cruciale informatie over de beschikbaarheid per uur van koolstofvrije energie in elektriciteitsnetten. In combinatie met de toenemende inspanningen om de kaders voor koolstofboekhouding bij te werken zodat beter rekening wordt gehouden met de emissie-effecten van schone energieprojecten op het netniveau, leidt dit tot een grootschalige herverdeling van kapitaal ten gunste van schone energieprojecten met het grootste effect. Beleidsmakers krijgen zo op hun beurt nieuwe instrumenten om energieconsumenten te stimuleren de klok rond schone energie te kopen.

We zijn benieuwd naar wat de toekomst voor uurcertificaten in petto heeft en hopen dat deze tools de invoering van 24/7 koolstofvrije energie en het decarboniseren van elektriciteitsnetten wereldwijd versnellen. In de tussentijd blijven we werken met onze partners aan de opschaling van certificaten per uur in onze eigen portefeuille, om ervoor te zorgen dat we ons doel bereiken om onze wereldwijde activiteiten tegen 2030 op 24/7 koolstofvrije energie te laten draaien.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This