MozFest 2022: Gezond internet en betrouwbare AI urgenter dan ooit

15 maart 2022

Met meer dan 7200 bezoekers uit 136 landen was MozFest 2022 een groot succes. Deelnemers werkten van 7 tot 11 maart in 460 sessies samen aan een eerlijker, transparanter, vrij en inclusief internet en betrouwbare artificial intelligence. Met Amsterdam, de bloeiende tech- en AI-hub van Europa, als festivalhoofdstad.

Mozilla’s jaarlijkse festival trekt een toegewijde wereldwijde gemeenschap van activisten, technologen, artiesten, beleidsmakers, impactentrepreneurs, academici, onderzoekers, ethici, filmmakers, ngo’s, maatschappelijke organisaties en iedereen die geïnteresseerd is in het maken van een gezonder, meer gelijke en diverse plek met een betrouwbare AI. Een urgent thema dat in de actuele internationale context noodzakelijk is.

Sarah Allen, directeur MozFest: “We kijken terug op weer een succesvolle editie van MozFest, waar meer dan 7200 deelnemers wereldwijd werkten aan, en vochten voor een gezond internet en betrouwbare AI. De sessies weerspiegelden de grootste problemen waar we vandaag de dag online mee te maken hebben, zoals vooroordelen, online pesterijen, ethische dilemma’s waar we mee te maken hebben bij het verzamelen van data en de wereldwijde politiek, vooral rondom Oekraïne. Er werd veel gelachen en er was kameraadschap en empathie gedurende de 5 festivaldagen. Dit is wat de MozFest een gemeenschap maakt en dit is waarom we samen vechten om een betere, mooiere toekomst te creëren: of het nu gaat om technische producten, online diensten of fundamentele mensenrechten. We hopen dit volgend jaar ook fysiek te kunnen organiseren met Amsterdam als bruisend festivalhart voor onze community.”

Vorige week namen meer dan 7.000 deelnemers deel aan meer dan 400 workshops, brainstormsessies, discussies, optredens, filmvertoningen, virtuele regeneratiesessies, panels en debatten, en nog veel meer. Bijna alle sessies zijn samengesteld, ontworpen en georganiseerd door de MozFest-community. MozFest biedt de infrastructuur en de ondersteuning.

Het festival is nog niet voorbij: bekijk on demand sessie en nieuwe fringe events via de MozFest Plaza. Bijvoorbeeld:

  • Mozilla Plenary: metaverse or Metaverse? waarin werd gediscussieerd over de vraag hoe het internet er in de toekomst uit zal zien – en wie er baat bij heeft. Zal het een Metaverse zijn, eigendom van en gebouwd door slechts enkelen? Of zal het een metaverse zijn, collectief gebouwd en bestuurd?
  • Memes, Moods & Manipulation – New opportunities for disinformation research on Tiktok: over de de huidige status quo van desinformatie op het TikTok-platform. Leer meer over hoe berichten en desinformatie worden verspreid en wat daaraan kan worden gedaan.

MozFest wordt gehost door de Mozilla Foundation. De Mozilla Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk die als taak heeft ondersteuning en sturing te geven aan het open source project Mozilla. Kernwaarden van de Mozilla Foundation zijn openheid en inclusiviteit. Met als doel samen zorgen dat het internet een publieke hulpbron blijft, open en toegankelijk voor iedereen. Jaarlijks brengt Mozilla het Internet Health Report uit. Dit onderzoek geeft een jaarlijkse update over o.a. de veiligheid,inclusiviteit en publieke toegankelijkheid van het internet. Het Internet Health Report is open source en komt tot stand op basis van onderzoek van experts over de hele wereld. Tijdens MozFest 2022 worden delen van de Internet Health Report-podcast gedeeld. Het volledige onderzoek komt uit in april.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This