2022 InsurTech Trends: antifraude-technologie stijgt explosief door cyberoorlog

28 februari 2022

Het gebruik van voorspellende analytics door verzekeraars om fraude te bestrijden heeft een recordhoogte bereikt, zo blijkt uit het laatste onderzoek naar verzekeringsfraude-technologie van de Coalition Against Insurance Fraud en analytics- en AI-marktleider SAS. De studie State of Insurance Fraud Technology toont aan dat 80% van de verzekeraars voorspellende modellen gebruikt om fraude op te sporen. In 2018 was dit nog maar 55%.

In dit onderzoek uit 2021 wordt ook het belang onderstreept van software voor identiteitsverificatie, dat door 40% van de respondenten wordt genoemd. Identiteitsanalyse wordt steeds meer een must-have technologie voor verzekeraars, gezien de alarmerende toename van phishing scams, die sinds het begin van de Corona pandemie met 600% is toegenomen.

“De verschuivingen die we hebben gezien sinds het onderzoek van 2018 benadrukken de steeds geavanceerdere technologieën die nodig zijn om criminele aanvallen door verzekeringsfraudeurs te verijdelen,” zegt David Hartley, directeur van Insurance Solutions bij SAS. “Het gebruik van voorspellende modellen is met 25% toegenomen. Text mining is bijna verdubbeld, van 33% naar 65% in drie jaar tijd. Deze bevindingen bewijzen dat verzekeraars hun geavanceerde analytics- en AI-mogelijkheden snel aanpassen om de bedreigingen het hoofd te bieden.”

De onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd in het aankomende webinar over verzekeringsfraude dat wordt georganiseerd door de Coalitie en SAS. Dit webinar The State of Insurance Fraud Technology 2022: Trends as the World Reopens vindt plaats op 16 februari en is daarna ook on-demand beschikbaar.

Trends in verzekeringsfraude-technologie sinds 2012

Verzekeringsfraude veroorzaakt alleen al in de Verenigde Staten jaarlijks een verlies van meer dan 80 miljard dollar. Fraudeurs over de hele wereld maken gebruik van phishing, malware en zelfs van quizzen op social media om gevoelige persoonlijke informatie te stelen van nietsvermoedende consumenten. Deze lucratieve gegevens worden vervolgens op het dark web verkocht voor criminele doeleinden, zoals identiteitsdiefstal of voor het creëren van valse identiteiten met behulp van een combinatie van gestolen en vervalste gegevens. Oplichters kunnen deze identiteiten gebruiken om valse claims in te dienen of om provisies van verzekeraars te innen voor de verkoop van valse polissen.

Sinds 2012 gebruikt de Coalitie haar tweejaarlijkse studie State of Insurance Fraud Technology om te volgen hoe technologie de strijd tegen fraudeurs en criminele bendes kan verbeteren. SAS is al sinds de eerste studie partner in het onderzoek.

“Het vastleggen van deze trends over een langere periode stelt ons in staat om te begrijpen hoe, en in welke mate, verzekeringsmaatschappijen gebruikmaken van anti-fraude technologie”, zegt Dave Rioux, Coalitie Co-voorzitter en voorzitter van de Onderzoekscommissie van de organisatie. “Dit onderzoek biedt ook belangrijke inzichten in toekomstige fraude-trends en veel voorkomende problemen, waardoor de hele sector meer inzicht krijgt in welketechnologieën het meest effectief zijn tegen deze opkomende fraudeaanvallen.”

Andere conclusies uit het laatste onderzoek

  • Anti-fraude technologie bloeit op. Volgens het onderzoek behoren geautomatiseerde waarschuwingssignalen (88%), voorspellende analytische modellen (80%), text mining (65%), rapportagemogelijkheden (64%), case management (61%), rapportage van uitzonderingen (51%) en datavisualisatie/link-analyse (51%) tot de meest gebruikte fraudebestrijdingstechnologieën van verzekeraars.
  • Verzekeraars diversifiëren hun databronnen. Naast hun eigen interne gegevens, maken verzekeraars gebruik van verzekeringsfraude monitoring lijsten (88%), openbare documenten (79%), data van derden (55%), social media-gegevens (48%) en gegevens van persoonlijke apparaten (15%). Opmerkelijk is dat het gebruik van ongestructureerde data is gestegen van iets minder dan de helft in 2018 tot 81% in 2021.
  • Onderzoekers dringen aan op meer middelen. Nieuwe fraudebestrijdingstechnologie zorgt voor verbetering van de efficiëntie in onderzoeksprocessen, maar de middelen die verzekeraars beschikbaar stellen aan interne en externe onderzoeksteams zijn onvoldoende om gelijke tred te houden met de miljarden aan verlies door fraude. Beperkte IT-middelen vormde de grootste uitdaging op het gebied van fraudebestrijding, aangehaald door 68% van de respondenten.
  • Een foto is wel duizend datapunten waard. Verzekeraars grijpen massaal naar foto-analysetechnologie (gestegen van 49% in 2018 naar 81% in 2021) om schadeclaims te verifiëren, digitaal gewijzigde beelden te identificeren en foto’s te indexeren die bij andere claims zijn ingediend.

“De huidige technieken voor fotoanalyse zijn ongekend. Met behulp van analytics software kunnen foto’s worden geanalyseerd op manipulatie en met elkaar worden vergeleken om te bepalen of ze identiek zijn of niet”, vertelt Eugène van Kampen, Sr. Customer Advisor Financial Crimes bij SAS.

Een bredere toepassing van dergelijke opkomende technologieën en meer investeringen in menselijke en machinegestuurde fraudebestrijdingsmogelijkheden zullen verzekeraars helpen om fraude op grote schaal tegen te gaan.

Het onderzoek ‘State of Insurance Fraud Technology’ en soortgelijke onderzoeken van de coalitie zijn bedoeld om fraudeonderzoekers en hun leidinggevende teams beter voor te bereiden op de bedreigingen die in het verschiet liggen.

De meest recente studie, de vijfde sinds 2012, is gebaseerd op de antwoorden van een enquête met 20 vragen die in oktober 2021 naar 100 leden van de Coalitie is gestuurd. De respondenten zijn in dienst van verzekeringsmaatschappijen die in 2020 ten minste 80% van de geschatte schadepremies op de Amerikaanse verzekeringsmarkt vertegenwoordigen.

Meer informatie is te vinden op InsuranceFraud.org.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This