Onderzoek: Covid-fraudegolf zorgt voor toename van analytics-innovaties in alle sectoren

21 februari 2022

De pandemie heeft de doos van Pandora geopend voor wereldwijde fraude. Door de enorme toename van scams en frauduleuze praktijken, hebben fraudebestrijders hun investeringen in analytics verdubbeld, zo blijkt uit het meest recente  onderzoek naar fraudebestrijdingstechnologie  van de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) en SAS.

Het Anti-Fraud Technology Benchmarking Report 2022, dat gebaseerd is op de antwoorden van bijna 900 ACFE-leden wereldwijd, laat zien hoe organisaties in verschillende sectoren technologie gebruiken om fraude te bestrijden. Enkele resultaten: 

  • Meer dan 40% van de respondenten meldde dat ze hun gebruik van data-analytics tijdens de pandemie aanzienlijk (14%) of licht (29%) hebben versneld. 
  • De meerderheid (60%) verwacht dat hun budget voor fraudebestrijdingstechnologie de komende twee jaar zal toenemen. 
  • Advanced analytics staat bovenaan de lijst van investeringen, met name kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (genoemd door 26% van de respondenten), gevolgd door voorspellende analytics/modellering (22%). 

 
“Er wordt in toenemende mate melding gemaakt van fraude – een trend waarvan we niet verwachten dat die snel zal afnemen,” zegt Bruce Dorris, J.D., CFE, CPA, voorzitter en CEO van de  ACFE. “Om zowel het toegenomen aantal fraudegevallen als opkomende trends het hoofd te bieden, is het voor organisaties van cruciaal belang om flexibel en proactief te zijn bij het invoeren van nieuwe fraudebestrijdingsmiddelen en -processen. Dit rapport is een waardevol hulpmiddel voor fraudebestrijdingsprofessionals om inzicht te krijgen in welke technologieën hun collega’s gebruiken of van plan zijn te gaan gebruiken, of hoe deze technologieën van invloed zijn geweest op het succes van hun fraudepreventie– en opsporingsinitiatieven.” 

Onderzoeksresultaten per bedrijfstak, regio en meer

Het recente onderzoeksrapport is het resultaat van een tweejaarlijks, wereldwijd onderzoeksinitiatief dat in 2019 door de ACFE en SAS is gelanceerd. Als aanvulling op deze editie van het rapport biedt SAS een online dashboard aan met datavisualisaties waar de resultaten per bedrijfstak, regio en bedrijfsgrootte worden weergegeven. De respondenten van het onderzoek zijn afkomstig uit 23 sectoren – waarbij de overheid (22%), het bankwezen en de financiële dienstverlening (20%) het best vertegenwoordigd zijn – en afkomstig van organisaties die in omvang variëren van 100 tot meer dan 10.000 werknemers wereldwijd.

“De ondervraagde fraudebestrijdingsprofessionals geven aan dat analytics technologieën hen helpen om fraude sneller en nauwkeuriger te identificeren”, zegt co-auteur Andi McNeal, CFE, CPA, Director of Research bij de ACFE. “Beproefde technieken zoals rapportage van uitzonderingen en anomaliedetectie zijn nog steeds gangbaar, maar de groei in technologiebudgetten en de verwachte groei in het gebruik van AI met 150% in de komende twee jaar geven aan dat organisaties niet op hun lauweren gaan rusten. Het landschap zou er wel eens heel anders uit kunnen zien als we in 2023 opnieuw gaan onderzoeken.”

“Hoewel de toename van online kanalen de risico’s heeft verhoogd en lucratieve nieuwe mogelijkheden voor criminele activiteiten heeft gecreëerd, is er ook een lichtpuntje”, zegt Stu Bradley, Senior Vice President van Fraud and Security Intelligence bij SAS. “Via deze kanalen kunnen organisaties grote hoeveelheden data verzamelen om trends beter te monitoren en zo preventief op te treden tegen de snel veranderende bedreigingen.”

Andere belangrijke bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Analytics is onmisbaar bij het opsporen van fraude. Op de vraag naar het gebruik van analytics gaven bijna alle deelnemers van het onderzoek aan dat het gebruik van data analytics door hun organisatie heeft geholpen om het aantal onderzochte transacties of aantal vermoedelijke fraudegevallen (99%) te verhogen, evenals het vergroten van de nauwkeurigheid van hun anomaliedetectie (98%) en het verbeteren van de efficiëntie bij het automatiseren van tijdrovende taken (98%) en het terugbrengen van het percentage false-positives (97%).
  • Organisaties gebruiken een variëteit aan opkomende technologieën voor fraudebestrijding. Het rapport belicht het toegenomen gebruik van technologieën zoals gedragsbiometrie, computer vision, gerobotiseerde procesautomatisering (RPA), blockchain, en virtuele en augmented reality. Het huidige gebruik van deze technologieën varieert van 7% (virtual/augmented reality) tot 34% (biometrie). Van de respondenten die geen gebruikmaken van één van deze nieuwe technologieën, verwacht 13% (virtual/augmen
Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This