Inria en Dassault Systèmes vormen strategische alliantie voor een European Digital Trusted Platform

17 februari 2022

Dassault Systèmes en Inria, het Franse Nationale Instituut voor Onderzoek in Digitale Wetenschap en Technologie, hebben een strategische alliantie aangekondigd voor Europese digitale soevereiniteit. De twee organisaties gaan een roadmap opstellen voor technologisch onderzoek. Dit weerspiegelt hun gezamenlijke ambitie om disruptieve technologieën te creëren in Frankrijk en in Europa.

Inria en Dassault Systèmes hebben twee belangrijke uitdagingen geïdentificeerd die deel uitmaken van de routekaart:

  • Virtual twin-ervaringen in de gezondheidszorg voor zowel patiënten, ziekenhuizen als zorgstelsels.
  • De ontwikkeling van technologieën rond cyberbeveiliging, voor het creëren van digitaal vertrouwen ofwel digital trust.

Via deze alliantie willen Inria en Dassault Systèmes bovendien bijdragen aan de ontwikkeling van Franse en Europese ecosystemen op deze twee gebieden. Hierbij willen zij ambitieuze publiek-private partnerschappen aangaan en deelnemen aan open innovatieprojecten, onder andere via de Cyber ​​Campus in Frankrijk en de PariSanté Campus voor digitale zorg.

Gevirtualiseerde samenleving vraagt om vertrouwen

De samenleving leeft tegenwoordig in de belevingseconomie. Hierin worden steeds meer taken en diensten gedigitaliseerd en gevirtualiseerd. Voor burgers zijn steeds meer nieuwe diensten beschikbaar, met name in de gezondheidszorg. Deze komen alleen volledig tot hun recht als er voldoende vertrouwen bestaat in de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de hierbij gebruikte technologie.

Frankrijk en Europa beschikken over belangrijke technologische kennis en vaardigheden op het gebied van digitale zorg en cyberbeveiliging. Op basis hiervan kan een soeverein Europees aanbod van digitale diensten worden ontwikkeld, evenals toonaangevende wetenschappelijke kennis. Het doel van de alliantie is dan ook om mensen nieuwe ervaringsgerichte oplossingen te bieden op basis van het hoogste niveau van vertrouwen en veiligheid.

Al 20 jaar succesvolle samenwerking

De alliantie tussen Inria en Dassault Systèmes vormt een nieuwe stap in hun samenwerking die al 20 jaar bestaat. Onlangs nog werkten de twee partners nauw samen met een groep organisaties in Frankrijk voor de ontwikkeling van de applicatie voor het traceren van contacten tijdens de COVID-19-pandemie (TousAntiCovid). De Franse overheid ondersteunde met deze app de aanpak van de crisis.

Beide organisaties waren ook lid van het BioIntelligence-consortium van industriële en academische partners in Frankrijk. Deze alliantie is gericht op de digitale transformatie van processen voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen. Voorbeelden van start-ups die zijn ontstaan uit projecten van Inria zijn Distène en Argosim. Deze twee bedrijven zijn inmiddels opgegaan in Dassault Systèmes.

“Europa en Frankrijk hebben onderzoeks- en technologische capaciteiten van wereldklasse. Dat blijkt alleen al uit de toonaangevende positie van zowel Inria als Dassault Systèmes. Kijk ook naar de vele innovatieve start-ups. Er ontstaan ​​nieuwe ecosystemen om technologische en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en de kloof tussen publiek en privaat te overbruggen. Dat is in het belang van iedereen”, zegt Bernard Charlès, vice-voorzitter en CEO van Dassault Systèmes.

“Deze strategische alliantie met Dassault Systèmes maakt deel uit van een actieplan om de digitale kracht van Frankrijk en Europa te versterken. Voor Inria is het aangaan van een dergelijke alliantie een nieuwe stap richting het bouwen van een actief digitaal ecosysteem. Een dat universiteiten, start-ups en toonaangevende bedrijven van wereldklasse bij elkaar brengt. Samen hebben wij dezelfde visie op soevereiniteitskwesties en het definiëren van gezamenlijke roadmaps op het gebied van onderzoek, technologie en innovatie. Ook als het gaat om de ontwikkeling van vaardigheden”, zegt Bruno Sportisse, CEO van Inria.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This