Uit onderzoek blijkt dat multicloud een blijvertje is, maar complexiteit en uitdagingen zijn nog niet van de baan

14 februari 2022

Nutanix maakte de resultaten bekend van zijn vierde wereldwijde enquête en onderzoeksrapport rond Enterprise Cloud Index (ECI). Hierin wordt de vooruitgang gemeten die ondernemingen boeken dankzij de overstap naar de cloud.

Uit het onderzoek is gebleken dat multicloud momenteel het meest gebruikte implementatiemodel is en het gebruik ervan zal de komende drie jaar naar 64% evolueren. De complexiteit van het beheer over de grenzen van de clouds heen blijft echter een grote uitdaging voor ondernemingen. 87% is het er dan ook mee eens dat succes met multicloud een eenvoudiger beheer van gemengde cloudinfrastructuren vereist. Wat de grootste uitdagingen op het vlak van interoperabiliteit, beveiliging, kosten en gegevensintegratie betreft, meent 83% van de respondenten dat een hybride multicloudmodel de ideale oplossing is.

“Hoewel bedrijven IT nu meer dan ooit strategisch benaderen en gebruiken, brengt de complexiteit van multicloud uitdagingen met zich mee die het succes van de cloud in de weg staan”, aldus Rajiv Ramaswami, President en CEO van Nutanix. “Als we deze complexiteit oplossen, maken we plaats voor een nieuw hybride multicloudmodel dat van de cloud een operationeel model maakt in plaats van een bestemming.”

Dit jaar werd aan de respondenten gevraagd met welke clouduitdagingen ze worden geconfronteerd, hoe zij hun bedrijfsapplicaties nu runnen en waar ze die in de toekomst willen laten draaien. We hebben de respondenten ook gevraagd naar de impact van de pandemie op hun recente, huidige en toekomstige beslissingen inzake IT-infrastructuur en hoe IT-strategie en -prioriteiten daardoor zouden kunnen veranderen.

De belangrijkste bevindingen van het rapport van dit jaar zijn de volgende:

  • Enkele van de grootste multiclouduitdagingen zijn veiligheidsbeheer (49%), gegevensintegratie (49%) en kosten (43%) over cloudgrenzen heen. Hoewel multicloud het meest gebruikte bedrijfsmodel is, en het enige model dat naar verwachting zal groeien, worstelen de meeste ondernemingen met de realiteit van het werken in verschillende, zowel private als openbare clouds. Deze realiteit zal niet verdwijnen en meer en meer IT-leiders beseffen dat er geen pasklare oplossing bestaat voor het gebruik van de cloud. Daarom is een hybride multicloud, een IT-bedrijfsmodel met meerdere, zowel private als openbare clouds, volgens de meeste respondenten ideaal.
  • De pandemie heeft de manier van werken van zo goed als alle organisaties veranderd en multicloud ondersteunt deze nieuwe manier van werken. Meer dan de helft van de respondenten (61%) verklaart dat ze zich als gevolg van de pandemie vooral focussen op het aanbieden van flexibelere werkvormen. De meeste organisaties melden dat hun aantal telewerkers weliswaar kan afnemen of toenemen, maar dat telewerk in de nabije toekomst zeker niet zal verdwijnen. Multicloud vormt de meest geschikte IT-omgeving voor de ondersteuning van deze flexibiliteit. Gegevens kunnen immers worden verspreid naar verschillende geolocaties voor gebruikersnabijheid en bedrijfscontinuïteit.
  • De mobiliteit van applicaties is heel belangrijk. De voorbije 12 maanden hebben zo goed als alle organisaties (91%) een of meerdere applicaties naar een nieuwe IT-omgeving verplaatst. 80% van de respondenten is het er echter mee eens dat het verplaatsten van een workload naar een nieuwe cloudomgeving duur en tijdrovend kan zijn. Veiligheid halen ze het vaakst aan (41%) als de reden voor de verplaatsing, gevolgd door prestatie (39%) en meer controle over de applicatie (38%).
  • Ondernemingen gaan hun IT-infrastructuur steeds strategischer gebruiken. Ongeveer drie vierde van de respondenten (72%) verklaart dat de IT-functie in hun organisatie nu als strategischer wordt beschouwd dan een jaar geleden. Ze halen ook bedrijfsredenen aan voor de verandering van hun infrastructuurmodellen, zoals de verbetering van het telewerk en de samenwerking (40%), een betere ondersteuning van de klanten (36%) en een versterking van de bedrijfscontinuïteit (35%). Bovendien zijn ze begonnen met het strategisch afstemmen van elke workload op de infrastructuur die er het meest geschikt voor is, en dit op basis van factoren zoals beveiliging (41%), prestaties (39%) en kosten (31%). Dit is waarschijnlijk een primaire drijfveer achter de verspreiding van multicloud.

Voor het vierde jaar op rij verrichtte Vanson Bourne onderzoek in opdracht van Nutanix. Daarbij werden in augustus en september 2021 wereldwijd 1.700 IT-besluitvormers ondervraagd. De groep respondenten vertegenwoordigde verschillende industrieën, bedrijfsgroottes en de volgende geografische gebieden: Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA), en de regio Azië-Pacific Japan (APJ).

Om meer te weten te komen over het rapport en de bevindingen, kunt u de volledige vierde Nutanix Enterprise Cloud Index hier downloaden.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This