SFEIR zet in op verdere groei en opent een filiaal in België

14 februari 2022

SFEIR, adviesbureau voor digitale strategieën en ontwikkeling van technologische innovaties, kondigt de oprichting van zijn filiaal SFEIR Belgium aan. Nicolas Leroy en Sébastien Friess staan in voor de dagelijkse leiding van deze nieuwe organisatie met vestiging in Brussel, respectievelijk als zakelijk directeur en technisch directeur. Hun missie is om bij te dragen tot de operationele ontwikkeling van het filiaal om de SFEIR-groep op duurzame wijze te positioneren als toonaangevende speler in deze nieuwe markt.

Nicolas Leroy

Deze vestiging markeert een nieuwe fase in de uitbreiding van de SFEIR-groep, die al zes agentschappen in Frankrijk en Luxemburg telt en recentelijk de oprichting van zijn filiaal Envision by SFEIR heeft aangekondigd, dat is gewijd aan het verlenen van advies over digitale strategieën. “Wij zijn van plan de uiterst agile organisatie na te bootsen die heeft bijgedragen aan het succes van SFEIR en die steunt op een managementteam van twee personen met zowel een technische als zakelijke oriëntatie en een vlakke organisatiestructuur gebaseerd op gepassioneerde en ervaren ontwikkelaars,” verklaart Bruno le Forestier, Co-CEO van SFEIR. “De werkwijze en de cultuur van SFEIR zullen ter plaatse worden aangewend door te kapitaliseren op een operationele Belgische groep.”

Nicolas Leroy, die zich meer dan acht jaar geleden bij SFEIR aansloot om het agentschap in Rijsel op te richten, is nu medevennoot en bekleedt reeds de functie van zakelijk directeur voor de agentschappen in Rijsel en Bordeaux. Sébastien Friess, eveneens medevennoot, is meer dan zes jaar geleden bij SFEIR in dienst getreden en bekleedt de functie van technisch directeur in het agentschap van Rijsel.

“België bevindt zich op technologisch gebied op een even sterk maturiteitsniveau als Frankrijk, en we vinden er dezelfde soort klanten als die waarop SFEIR zich in het verleden heeft gericht, waaronder kmo’s en grote ondernemingen met ambities op gebied van transformatie en modernisering op grote schaal,” preciseert Nicolas Leroy. “Het zijn behoeften waaraan SFEIR kan voldoen dankzij de expertise waarover we in de verschillende sectoren beschikken en de technologieën die moeten worden aangewend, maar evenzeer dankzij de partnerschappen die wij met een aantal erkende technologische spelers hebben gesloten.”

Bruno le Forestier

Bruno le Forestier voegt toe: “De meeste partners waarmee we vandaag samenwerken, zoals Google Cloud of Confluent, zijn al gevestigd en hebben blijk gegeven van enthousiasme bij het idee om in de nabije toekomst op lokaal niveau te mogen genieten van de expertise van SFEIR.”

SFEIR beschikt over knowhow en expertise die door alle spelers in het digitale ecosysteem worden erkend en heeft meerdere strategische partnerschappen gesloten met verschillende grote spelers zoals Google Cloud, AWS, Microsoft of MongoDB.

“Wat de operationele kant betreft, zullen wij streven naar een kwalitatieve aanwerving,” preciseert Sébastien Friess. “SFEIR staat bekend om zijn talenten en expertise, en we zijn van plan om ons stap voor stap te ontwikkelen door ons te baseren op de profielen die het imago van uitmuntendheid van de onderneming mee vorm hebben gegeven. De ontwikkelaars vormen de kern van de activiteiten bij SFEIR en we wensen hen missies en projecten voor te stellen met voldoende toegevoegde waarde en uitdaging.”

Die mening deelt ook Didier Girard, Co-CEO van SFEIR: “Net als Frankrijk is België een markt waar specifiek wordt gezocht naar technische profielen, vooral als zij ervaring hebben. Daarom hanteren we een rigoureus wervingsproces om ontwikkelaars te identificeren en te werven in verschillende verticals (front, back, cloud, data) waarvan het expertiseniveau overeenstemt met de vereisten van SFEIR. Aangezien het delen van kennis deel uitmaakt van onze waarden, moet men er rekening mee houden dat de opleiding die we nu beschikbaar stellen in de catalogus van het SFEIR Institute in Frankrijk beschikbaar zal worden gesteld in België om ook onze Belgische klanten in dit opzicht te kunnen begeleiden.”

SFEIR Belgium vertegenwoordigt een eerste stap in de groei van de SFEIR-groep op Europees en internationaal niveau.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This