Datashift ontwikkelt mee Belgian Mobility Dashboard voor Febiac en VBO

11 februari 2022

Het technologisch adviesbureau Datashift zette voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en Febiac, de Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie Febiac, mee de schouders onder de ontwikkeling van het Belgian Mobility Dashboard.

Dit digitaal dataplatform, dat voor iedereen toegankelijk is, moet helpen om mobiliteit beter te begrijpen en evalueren door gegevens uit openbare bronnen rond onder meer treinverkeer en fileleed te bundelen en door de tijd te vergelijken. Datashift begeleidde Febiac in de centralisatie van alle gegevens en werkte mee aan de set-up die nodig was om deze inzichtelijk te maken met behulp van een handig dashboard.

Mobiliteit is een cruciale uitdaging voor onze maatschappij. Ze draagt bij tot de economische welvaart en vervult daarnaast een essentiële rol in de klimaatdoelstellingen. Maar beschikken we wel over alle nodige tools om onze mobiliteit te analyseren? Hoeveel kost verkeerscongestie op jaarbasis? Op welke spoortrajecten is er het meeste vertraging? Om dergelijke vragen om te zetten in praktische inzichten, lanceert Febiac het Belgian Mobility Dashboard.

Het Belgium Mobility Dashboard bundelt verschillende databronnen om inzicht te bieden in diverse mobiliteitsaspecten.
Het Belgium Mobility Dashboard bundelt verschillende databronnen om inzicht te bieden in diverse mobiliteitsaspecten.

Voor de ontwikkeling van het dashboard rekende Febiac onder andere op het Mechelse Datashift. Het technologisch adviesbureau ontwikkelde voor de federatie eerder al de mobiele app voor het autosalon, en was met dit platform dus niet aan zijn proefstuk toe. “Toen reeds is het idee voor dit platform ontstaan”, zegt Cedric Raeymaeckers, Lead data engineer bij Datashift. “Heel wat data van instanties zoals Infrabel en de MIVB zijn openbaar en de vraag naar de inzichten die deze data bieden is groot, maar het ontbrak tot nu toe aan een platform dat al deze gegevens bundelt en inzichtelijk maakt.”

Schaalbaar en futureproof

De eerste stap voor Datashift was een bronanalyse, in samenwerking met de teams van Febiac en het VBO. Welke info moet worden gecapteerd en hoe? Waar wil men inzichten in krijgen en wat wil men vergelijken? Om alle databronnen in kaart te brengen en centraliseren, ontwikkelde Datashift een technische back-end, een schaalbare en futureproof architectuur waarop Febiac ook in de toekomst kan verder bouwen. Op basis van deze data gaat Febiac intern aan het rekenen om mobiliteitsdata en -tendensen te kunnen vergelijken over een langere periode. Alle data zijn vervolgens vrij toegankelijk in een overzichtelijk en digitaal dashboard.

Categorieën

Alle data worden in het Mobility Dashboard onderverdeeld in hoofdcategorieën. “Data van onder meer Infrabel helpen ons om te tonen welke routes onderhevig zijn aan vertraging. De gebruiker van het platform kan ook gaan vergelijken doorheen de tijd. Zo kan hij of zij zien hoe de stiptheid geëvolueerd is tegenover vorig jaar of hoeveel routes procentueel vertraging oplopen. Omtrent fileleed geeft het dashboard dan weer inzicht in de economische kost, jaar per jaar. Een dagkalender laat toe om de verkeerscongestie van dag tot dag te vergelijken in combinatie met weerdata. Een derde element zijn gegevens rond multimodale knooppunten, waar veel vormen van mobiliteit samenkomen. Tot slot verschaft het platform ook informatie over de registratie van voertuigen, zoals de evolutie van het aantal registraties per voertuigtype, het huidige wagenpark, emissies en aantal elektrische voertuigen op de Belgische wegen en of dit al dan niet bedrijfswagens zijn”, aldus Cedric Raeymaeckers.

Innovatie

Het innovatief karakter van het Belgium Mobility Dashboard schijnt vooral door in de interactiviteit van het platform. “De gebruiker kan de economische kost van het fileleed van dag tot dag tot zelfs om het uur opvolgen. Ook de manier waarop de data uit alle verschillende bronnen worden samengebracht is ongezien”, vertelt Cedric Raeymaeckers. “Datashift zet zwaar in op cloudtechnologie. Voordelen zoals de snelle captatie en vooral de verwerking van data uit  verschillende bronnen, het relatief goedkoop opslaan en het aanbieden van al die data in een centrale datahub, onderstrepen de meerwaarde van deze technologie in platformen als het Belgium Mobility Dashboard.”

Zelf het Belgium Mobility Dashboard uittesten kan via www.mobilitydashboard.be

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This