Hoe intelligente software digitale transformatie kan versnellen

26 januari 2022

De vraag naar online services groeit nog steeds, net als de verwachtingen van gebruikers. Consumenten willen naadloos aansluitende ervaringen tijdens hun gehele customer journey. Om deze trends te kunnen bijhouden gaan organisaties naar verwachting $1,78 biljoen dollar investeren in digitale transformatie in 2022, vergeleken met 1,31 biljoen dollar in 2020. 

Het hoge tempo van digitale transformatie legt een toenemende druk op DevOps-teams om sneller te werken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Er wordt tegenwoordig van hen verwacht dat ze meerdere keren per dag kleine, incrementele updates van applicaties bouwen en lanceren. Nog maar enkele jaren geleden leverden diezelfde teams eerder één grote update per kwartaal. Door de toenemende druk krijgen zelfs grote bedrijven met de hoogste eisen op gebied van digitale ervaring het niet altijd goed voor elkaar.  

De storing bij Facebook begin oktober 2021, waardoor gebruikers zes uur lang geen toegang hadden tot hun diensten, is een voorbeeld van hoe zelfs een kleine configuratieverandering binnen de digitale infrastructuur tot chaos leidt. Als organisaties willen innoveren zonder de gebruikerservaring te ondermijnen, hebben ze de meest moderne en intelligente ontwikkelings- en implementatietechnieken nodig. Die verkleinen namelijk het risico op onverwachte fouten, helpen de codekwaliteit te verbeteren en DevOps-teams te ontlasten.

Kwaliteit versus snelheid

Innovatiecycli worden korter. Uit onderzoek van Dynatrace blijkt dat organisaties verwachten dat de frequentie van hun softwarereleases met 58% zal toenemen tegen 2023. Voor velen wordt het moeilijker dat tempo bij te houden, omdat DevOps-teams nu al worstelen met de bestaande werkdruk. Ze moeten talloze uren investeren in het ontwikkelen van updates voor honderden variaties in apparaten, applicaties en besturingssystemen. Als de IT-complexiteit verder toeneemt, komt de beschikbare tijd van DevOps-teams nog meer onder druk te staan.

Toch is het schrijven van softwarecode maar de helft van al het benodigde werk. Tijdrovend handmatig testen, gefragmenteerde toolchains en de data-explosie die het gevolg is van migraties naar de cloud, vergroten de spanningen tijdens het ontwikkelingstraject. Met meer werk en amper extra middelen, kan de druk op DevOps- teams leiden tot minder aandacht voor de kwaliteit. Als gevolg daarvan is de kans groter dat coderingsfouten door de mazen van het net glippen, waardoor digitale services en gebruikerservaringen in gevaar komen.

Risico’s van kleine veranderingen 

Het wordt ook moeilijker om de impact van nieuwe code te overzien totdat deze live gaat en een wijziging terug te draaien naar de stabiele applicatieversie, als er een probleem ontstaat. Dat is het gevolg van de complexiteit van multiclouds. Digitale services bestaan uit honderden miljoenen regels code en miljarden afhankelijkheden, verspreid over meerdere platforms en infrastructuren. Deze verbondenheid maakt het voor DevOps-teams moeilijker om alle gevolgen te begrijpen van de veranderingen die ze aanbrengen, hoe klein ze ook lijken.

De technische ontwikkelingen hebben ook geleid tot overbelasting met waarschuwingen, omdat monitoringtools voor de cloud een volume, snelheid en verscheidenheid aan data vastleggen die de menselijke capaciteit te boven gaan om nog handmatig te kunnen managen. Daardoor is het voor DevOps-teams vaak onmogelijk om binnen een korte tijd de coderegel te vinden die een probleem veroorzaakt.

Geautomatiseerde intelligente aanpak

Om zowel te voorkomen dat slechte kwaliteit softwarecode de productie bereikt, als de gewenste naadloze gebruikerservaringen te garanderen, hebben organisaties een intelligentere aanpak van softwareontwikkeling en -beveiliging nodig. Dit begint met het automatiseren van alle repeterende taken, waardoor DevOps-teams meer tijd overhouden om te werken aan activiteiten met een hogere toegevoegde waarde. 

Een intelligentere aanpak is verder te realiseren met geautomatiseerde kwaliteitscontroles die nieuwe software beoordeelt op basis van service-level objectives (SLO’s) voor de belangrijkste prestatie-indicatoren, zoals de responstijd of verwerkingscapaciteit. Dit betekent dat codewijzigingen pas live kunnen gaan als ze voldoen aan minimale eisen voor de gebruikerservaring, waarmee onverwachte negatieve gevolgen te voorkomen zijn.

Wanneer er toch iets misgaat, kunnen organisaties de benodigde tijd voor het vinden van een oplossing flink verkorten door gebruik te maken van uniforme ‘end-to-end’ monitoringtools. De nieuwste generatie cloud- gebaseerde monitoringtools bieden DevOps-teams inzicht op codeniveau in alle softwareversies, apps en services en op elk cloudplatform. Daarbij maakt het niet uit of ze nog in ontwikkeling zijn, of al gereleased.

Als de betere monitoring wordt gecombineerd met AIOps – oftewel het gebruik van AI in operations – zijn de mogelijke inzichten nog een stap verder te brengen. Dan wordt het tevens mogelijk problemen automatisch te prioriteren op basis van hun zakelijke impact. Dit stelt DevOps-teams in staat om sneller de meest urgente waarschuwingen te identificeren en deze op te lossen, voordat de gebruikers een probleem ervaren.

Druk verlichten en digitale transformatie versnellen

Het verbeteren van softwareontwikkelingen met AIOps, automatisering en monitoringtools kan de druk op DevOps-teams aanzienlijk verlichten en ze helpen om de gewenste digitale transformatie bij te houden. Nu organisaties steeds sneller software uitbrengen, wordt het belangrijker om continu en automatisch inzicht te integreren in de gehele digitale services-omgeving. Daarmee is de digitale transformatie te versnellen en kan men betere software-ervaringen leveren.

Jeffrey De Rycke

Jeffrey De Rycke

Jeffrey De Rycke is Regional Director Benelux van Dynatrace

Pin It on Pinterest

Share This