‘We kunnen onze milieu-impact niet beperken’, zegt kwart van Europese ondernemingen

20 december 2021

Uit een nieuw onderzoek dat vandaag bekendgemaakt werd door Ricoh Europe blijkt dat een kwart van de bedrijfsleiders geen mogelijkheid ziet om de milieu-impact van hun onderneming te verbeteren.

In opdracht van Ricoh Europe ondervroeg Opinion Matters voor dit onderzoek 1500 beleidsvormers in bedrijven uit heel Europa. Wat blijkt? 60 % is van mening dat het C-niveau geen incentives krijgt om de negatieve milieu-impact van hun onderneming te beperken. Daarnaast weet bijna twee derde (65 %) niet zeker hoe, of beschikt niet over de nodige middelen om, betekenisvolle verandering tot stand te brengen. Toch zegt 67 % dan weer dat hun medewerkers nu meer belang hechten aan de milieuduurzaamheid van de onderneming dan vijf jaar geleden.

De resultaten tonen aan dat beleidsvormers in ondernemingen niet goed weten waar te beginnen om hun ESG-prestaties (environmental, social & corporate governance of milieu, maatschappij en governance) te verbeteren. Dit ondanks een uitgebreid pakket aan steunmaatregelen van de EU om de ESG-prestaties van ondernemingen een boost te geven, met onder meer financiering en activa via projecten zoals InvestEU en Digital Europe.

Slechts 27 % van de bedrijfsleiders heeft een reeks milieuduurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn vastgelegd. De meesten beschikken dus niet over een elementaire routekaart naar verandering. Hopelijk zal daar snel verandering in komen, na de klimaatconferentie COP26 waar wereldleiders zich ertoe verbonden hebben de ontbossing tegen te gaan, het gebruik van steenkool geleidelijk te verminderen en de methaanuitstoot terug te dringen.

Het gebrek aan planning en maatregelen staat in scherp contrast met het feit dat de meeste ondernemingen (65 %) beseffen dat milieuduurzaamheid belangrijk is voor hun concurrentievermogen op de markt waar ze actief zijn.

Ondernemingen die initiatieven nemen rond digitale transformatie en tegelijk een duidelijk ESG-kader uitwerken, zullen wellicht al snel de eerste voordelen opmerken binnen hun organisatie.

Eric Gryson, de CEO van Ricoh Belgium, zegt: “De eerste stap is vaak de moeilijkste op de weg naar verandering binnen een bedrijf. In veel domeinen valt een verbetering van de werking of de productiviteit deels samen met ESG-doelstellingen, dus dat kan voor ondernemingen een ideaal vertrekpunt zijn. Ook digitale transformatie kan voordelen opleveren op operationeel en ESG-vlak. Dat is vooral interessant nu de EU programma’s heeft uitgewerkt om ondernemingen te helpen te digitaliseren en hun prestaties inzake duurzaamheid te verbeteren in het kader van de herstelstrategie na de pandemie. Maar elke verandering met het oog op de ESG-doelstellingen moet gepaard gaan met een duidelijk kader en een verbintenis voor meetbaar succes.”

“Bij Ricoh stemmen wij onze activiteiten en ESG-strategie af op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s). Deze afstemming op de SDG’s om onze ecologische en maatschappelijke prestaties te verbeteren is geen struikelblok. Integendeel, het is een concurrentievoordeel. Het tij begint duidelijk te keren. Het is nu eenmaal zo dat ondernemingen die geen bijdrage leveren aan de verbetering van de ecologische en maatschappelijke resultaten uiteindelijk genegeerd zullen worden door de markt.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This