Belnet neemt derde datacenter in gebruik

16 december 2021

Belnet, de IT-partner voor onderzoekscentra, hogeronderwijsinstellingen en overheden, heeft een derde datacenter voor zijn diensteninfrastructuur in gebruik genomen. Met die uitbreiding verbetert Belnet de beschikbaarheid van zijn bestaande diensten en kan het in de toekomst tal van nieuwe diensten aanbieden, met de nadruk op co-creatie en ‘open science’. Met de recente overname van DMPonline.be en Orfeo heeft Belnet al twee essentiële platformen voor onderzoekers in zijn dienstenaanbod opgenomen.

Klaar voor de toekomst van open science

De twee datacenters die Belnet al in gebruik had, werden recent uitgebreid met een derde locatie in het Brusselse. Dit laat Belnet toe om nieuwe diensten aan te bieden die een hoge beschikbaarheid vereisen. Voorbeelden daarvan zijn hostingoplossingen of diensten die op Belnet-infrastructuur geïntegreerd zijn. Die uitbreiding van diensten is een grote stap in Belnets ambitie om nog meer diensten in co-creatie met zijn Research & Education-klanten aan te bieden, zoals de podcast-service voor de ULB.

Dirk Haex, Technisch Directeur van Belnet: “Een belangrijk aspect van die nieuwe dienstverlening is open science. Vandaag de dag – met de coronacrisis als evident voorbeeld – is samenwerking tussen instellingen, waarbij wordt voortgebouwd op elkaars onderzoeksresultaten, belangrijker dan ooit. Gezien de sleutelpositie van Belnet in de onderzoekswereld gaan we open science maximaal stimuleren en faciliteren, in nauwe samenwerking met de regionale overheden. Een goed voorbeeld is DMPonline.be, een tool waarmee onderzoekers Data Management Plannen (DMP) kunnen aanmaken en beheren. Zo’n DMP bevat informatie over hoe de data binnen een onderzoeksproject ‘FAIR’ (findable, accessible, interoperable and reusable) worden gemaakt, wat een van de principes is van open science.”

Een DMP is cruciaal voor onderzoek en voor sommige projecten zelfs verplicht. Heel wat universiteiten maken al gebruik van DMPonline.be, net zoals Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. “Het is belangrijk om van bij de aanvang van een wetenschappelijk project alle facetten van het databeheer duidelijk in kaart te brengen. DMPonline.be is daarbij een prima hulpmiddel voor onze wetenschappers”, aldus Ann Ruttens, wetenschappelijk coördinator bij Sciensano.

Daarnaast heeft Belnet ook het beheer van Orfeo overgenomen, een open access repository voor wetenschappelijke publicaties die voortvloeien uit onderzoek dat wordt gefinancierd door het Federale Wetenschapsbeleid (Belspo). “Als nationaal onderzoeksnetwerk en gemandateerde organisatie binnen de EOSC Vereniging is Belnet ideaal geplaatst om Orfeo te beheren. Deze repository maakt het voor de Federale Wetenschappelijke Instellingen mogelijk om hun wetenschappelijke productie volgens internationaal afgesproken standaarden te ontsluiten en meer visibiliteit te geven”, aldus Eric Laureys, Science Policy Advisor bij Belspo.

Verhoogde stabiliteit en veiligheid

De drie datacenters waar de Belnet-diensten op steunen, zijn op zo’n manier met elkaar verbonden dat er geen enkele impact is op de dienstverlening wanneer één datacenter onbeschikbaar zou zijn door bijvoorbeeld een brand. Ook het uitvoeren van updates gebeurt hierdoor zonder merkbare gevolgen voor de Belnet-klanten.

Die interconnectie is gebaseerd op de laatste nieuwe technologieën. Elk van de drie datacenters is met de andere twee verbonden via twee optische verbindingen die op verschillende routers toekomen. Bovendien zijn de diensten die op virtuele machines draaien nu gedupliceerd in de drie datacenters, waardoor het risico op dataverlies minimaal is.

Met een derde locatie in het Brusselse blijft Belnet er bewust voor kiezen om al zijn datacenters in België te blijven onderbrengen. Als trusted partner verzekert Belnet onderzoeks- en onderwijsinstellingen bovendien van een performante en voordelige toegang tot de (cloud)oplossingen van de hyperscalers – die hun infrastructuur ook steeds vaker lokaal verankeren.

“Belnet vervult een cruciale rol in onze digitale maatschappij”, zegt Dirk Haex, Technisch Directeur bij Belnet. “Niet minder dan 250 vitale Belgische organisaties en hun ruim 800.000 eindgebruikers – studenten, docenten, overheids- en zorgpersoneel, onderzoekers, … – rekenen te allen tijde op een performant en stabiel netwerk. Onze recente investeringen stellen ons nog beter in staat om onze kernmissie te vervullen: wetenschappelijk onderzoek stimuleren, bijdragen aan kwalitatief hoger onderwijs en de verdere ontwikkeling van de digitale overheid”, besluit Dirk Haex.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This