Katoen Natie gewapend voor Black Friday en eindejaar dankzij Montova

23 november 2021

Naar aanleiding van Black Friday op 26 november en de eindejaarsperiode neemt het aantal integratieaanvragen bij Katoen Natie sterk toe. Gelukkig kan de logistieke speler rekenen op de diensten van integratieplatform Montova om deze integraties tijdens de feestperiode vlot te laten verlopen. De twee Belgische bedrijven stimuleren zo de verdere groei van de Belgische e-commerce.

De traditioneel drukke periodes voor de logistieke sector zijn dit jaar, gezien de recente crisissen, mogelijk drukker dan ooit. Dankzij de flexibele en schaalbare resources van Montova kan Katoen Natie, een globale dienstverlener van logistiek en technische oplossingen in diverse sectoren, een efficiënte bevoorradingsketen garanderen. Zo kan het bedrijf met een gerust hart blijven focussen op zijn core business en uitstekende service. 

Al meer dan dertien jaar zorgt het Belgische integratieplatform Montova er namelijk voor dat de systemen van Katoen Natie kunnen communiceren met de systemen van huidige en nieuwe klanten. Voor Katoen Natie is dat van essentieel belang om de efficiëntie in de bevoorrading te garanderen en een competitief voordeel te behouden.

Ontlasten van complexiteit

“Montova garandeert dat wij flexibel kunnen opstarten met om het even welke externe partij”, zegt Sam Aerts, Product Owner bij Katoen Natie. “Het opzetten van de uitwisseling van data met nieuwe klanten is vaak erg complex. Vergelijk het met het openen van een Excel-file in Word. Wanneer een nieuwe partij zijn systeem wil integreren met ons systeem, spreken beide systemen een compleet andere taal. Als specialist in digitale communicatie-integratie ontlast Montova ons telkens weer volledig van de complexiteit van die integratie, ook wanneer we met erg exotische integraties worden geconfronteerd.”

Dankzij Montova kan Katoen Natie zich dus volledig focussen op zijn core business, zijnde instaan voor efficiëntie in de bevoorradingsketen. Dat is extra waardevol gebleken nu die keten onder druk van disruptie is komen te staan. Omwille van die druk tekende Katoen Natie een tijdlang minder integratievragen op. Daar komt echter stilaan verandering in. Na een kalmere periode dienen zich nu weer heel wat meer projecten aan. Sam Aerts: “Dat we heel gemakkelijk en schaalbaar kunnen rekenen op de resources van Montova, zorgt ervoor dat dit soort drukke periodes weinig tot geen impact hebben op de voortgang van lopende projecten. Dat is voor ons een belangrijke manier om ons te onderscheiden van de concurrentie.”

Black Friday

Met Black Friday en nadien de eindejaarsperiode op komst, zal spoedig een zeer hoog e-commercevolume verwerkt moeten worden. Sam Aerts: “Elke schakel in de logistieke keten komt op dat moment onder druk te staan, zo ook de uitwisseling en verwerking van data. Om die reden kiezen veel bedrijven ervoor om in die periode lopende IT-integraties of projecten tijdelijk on hold te zetten. Dankzij de samenwerking met Montova hoeft Katoen Natie die keuze niet te maken en kunnen integraties met nieuwe of bestaande klanten ongehinderd worden voortgezet.” Wim Laureys, sales manager bij Montova, voegt hieraan toe: “Katoen Natie staat erom bekend dat het snel kan schakelen met partners, klanten en prospecten. Wij faciliteren die snelheid met plezier. De snelheid van schakelen zit namelijk ook in ons DNA.”

Belgische groei

Recente stemmen die beweren dat België de boot van de e-commerce gemist zou hebben, spreken de twee Belgische bedrijven ten stelligste tegen. “Zowel Belgische, Europese als niet-Europese bedrijven rekenen op Katoen Natie voor de logistieke afhandeling van hun e-commerce-activiteiten. Het Belgische karakter van onze samenwerking bewijst hoe we ook in België de verdere groei van e-commerce kunnen ondersteunen en stimuleren”, besluit Wim Laureys.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This