Regional Clouds en Open Data Hub belangrijke stappen in roadmap van SDIA

5 november 2021

Met de lancering van de Open Data Hub heeft de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) een belangrijke stap gezet als het gaat om het invullen van de vorige jaar gepubliceerde roadmap rond duurzaamheid. De SDIA is echter ook actief als het gaat om regionale cloud-omgevingen. Daarmee wil men de economische opbrengsten veel meer in de eigen regio behouden en de benodigde infrastructuur integreren in lokaal reeds aanwezige voorzieningen. Beide thema’s maken deel uit van de ambitieuze en op verduurzaming van de digitale infrastructuur gerichte roadmap van deze Europese organisatie.

Duurzaamheid is de laatste jaren hét nieuwe modewoord in de wereld van de datacenters. Niet alleen als het gaat om marketing en positionering, maar ook als het om hele concrete projecten gaat. Samen met de hyperscalers zet de datacenterindustrie zich steeds meer in om ‘net-zero’ te worden en dus niet langer een negatieve impact op het milieu te hebben. Microsoft heeft zich bijvoorbeeld gecommitteerd om CO2-negatief te worden, terwijl Equinix plannen heeft om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn in hun wereldwijde activiteiten. Op zijn beurt heeft CyrusOne aangegeven niet alleen de uitstoot van CO2 te verminderen, maar ook het waterverbruik. 

Behoefte aan alomvattend plan

Wat tot nu toe echter ontbrak is een eenduidige definitie van ‘duurzaamheid’. Wat betekent duurzaamheid nu precies voor datacenters? Daarom heeft de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) vorige jaar een roadmap gepubliceerd die voor de volledige branche duidelijk maakt wat duurzaamheid betekent en op welke terreinen dat speelt. Daarbij is gekeken naar zowel milieu-impact en bijvoorbeeld het gebruik van grondstoffen, maar ook naar economische aspecten en de maatschappelijke impact.

Zo’n plan heeft alleen kans van slagen als veel bedrijven en andere organisaties zich hier achter scharen. Daarom is het interessant om te zien dat steeds meer bedrijven zich bij de SDIA aansluiten. Opmerkelijk genoeg zitten daarbij niet alleen veel bedrijven uit de sector zelf – bijvoorbeeld Vertiv, Legrand en Triple Point – maar ook partijen als Rolls-Rolyce en Bureau Veritas. 

Zij voegen zich bij de SDIA zodat zij gezamenlijk kunnen werken aan het verder ontwikkelen van de eerder genoemde roadmap. Hierdoor is inmiddels een consortium ontstaan dat bestaat uit een groot aantal aanbieders, partners en datacenters zelf. Zes stuurgroepen (steering groups) houden toezicht op alle activiteiten op het gebied van ‘digital carbon footprint’, nieuwe oplossingen voor backup power, inkoop en gebruik van groene stroom, in integratie van hernieuwbare energiebronnen en business cases rond het hergebruik van (rest)warmte. Dit gebeurt met een team van 15 mensen en meer dan 65 deelnemende bedrijven.

Annoncering Open Data Hub

In juli heeft de SDIA bovendien de Open Data Hub geannonceerd. Dit moet dé centrale locatie worden waar spelers in de digitale infrastructuur hun resultaten en scores kunnen rapporten zoals deze passen in de roadmap van de organisatie. Doel hierbij is dat een locatie ontstaat die transparantie biedt als het gaat om daadwerkelijk gemeten cijfers als het gaat om duurzaamheid. Het biedt organisaties de mogelijkheid hun vooruitgang op dit gebied in kaart te brengen, terwijl het de SDIA en andere stakeholders inzicht geeft in de trends en ontwikkelingen in de gehele sector.

De ambities van de SDIA gaan echter verder. Ook ziet men op termijn de Open Data Hub als bron voor gegevens als informatie over de lifecycle van producten, productpaspoorten, evenals data en concrete resultaten als het gaat om research- en innovatieprojecten. Daarmee verwacht de organisatie dat de hub een centrale plek wordt die de branche helpt zijn doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken, zowel in de supply chains als in de dagelijkse operatie van datacenters en andere spelers in de digitale infrastructuur.

Regionale cloud hubs

Inmiddels werkt de SDIA ook aan een serie publicaties waarin het concept van een duurzame Europese cloud wordt neergezet. Binnen de organisatie is men er van overtuigd dat als we de cloud duurzaam willen maken de onderliggende cloudinfrastructuren toe zijn aan een nieuw ontwerp. Het idee is dat er lokale digitale ecosystemen ontstaan waarin bestaande infrastructuren en IT-spelers samenwerken om cloud-omgevingen te ontwikkelen die een regionale focus hebben.   De infrastructuur en de services die hier gebruik van maken worden daarbij zodanig georganiseerd dat de economische waarde die dit oplevert ook binnen de regio zelf behouden blijft. Bovendien kan bij deze aanpak de infrastructuur veel beter worden geïntegreerd in de lokale omgeving, waardoor de milieuprestaties van zo’n regionale cloud verder kunnen worden verbeterd.

Om deze regionale cloud hubs mogelijk te maken, ontwikkelt de SDIA een op open source-technologie gebaseerde ‘blueprint’. Deze kijkt zowel naar de technische kant van een regionale cloud als naar de zakelijke kant daarvan. Deze blueprint is bedoeld als basis voor regionale initiatieven om tot een eigen cloud te komen. Inmiddels is deze blueprint zover dat de eerste pilotprojecten in voorbereiding zijn.

Energielabel voor software

Overheden zijn zich steeds meer bewust van het feit dat er meetinstrumenten nodig zijn die de transparantie op het gebied van duurzaamheid vergroten. Ook dienen deze tools om een beter inzicht te krijgen in het daadwerkelijke gebruik van energie en grondstoffen door de digitale infrastructuur. Het nieuwe voorstel voor de EU’s Energy Efficiency Directive spreekt eveneens van meer transparantie als het gaat om de duurzaamheidsindicatoren van datacenters. Ook lijkt men in Brussel voorzichtig naar het idee te kijken dat legacy digitale infrastructuren gemoderniseerd zouden kunnen worden zodat deze CO2-neutraal worden.

Daarnaast heeft de Duitse overheid de SDIA onlangs de opdracht gegund voor een project voor het ontwikkelen van een energielabel voor software. Dit label dient inzicht te geven in de energie-efficiëntie van applicaties. Het project vormt een goede aanvulling op andere projecten waar de SDIA aan werkt, zoals ECO-Qube. Dit project is gericht op het ontwikkelen van een dynamische vorm van koelen die nauw gekoppeld is aan de daadwerkelijke IT-belasting. Een ander belangrijk project is CeDACI dat een database en een model ontwikkelt voor lifecycle-informatie als het gaat om IT-hardware. 

Onafhankelijkheid is cruciaal

CeDACI was oorspronkelijk een project waar Green IT Amsterdam deel van uitmaakte. Door het samengaan van de SDIA en Green IT Amsterdam is CeDACI nu ook onder de paraplu van de SDIA roadmap gebracht. Hierbij wordt samengewerkt met tal van onderzoekers uit heel Europa, waarbij de SDIA zorgt dat de resultaten makkelijk toe te passen zijn voor alle relevante partijen in de digitale infrastructuur.

Samenwerking en communicatie cruciaal voor de verdere verduurzaming van de digitale infrastructuur in Nederland en Europa. Daarom verzorgt de SDIA bijvoorbeeld een keynote-presentatie tijdens het Future Symposium van Open Compute Project (OCP) deze maand in San Jose, Californië. Ook wordt nauw samengewerkt met onder andere de Duitse Data Center Association en verzorgen medewerkers van de SDIA presentaties tijdens bijeenkomsten van de Europese Groenen-partij.

Binnen de SDIA wordt gehamerd op het feit dat de onafhankelijke positie die de organisatie inneemt binnen de wereld van datacenters en digitale infrastructuren cruciaal is om de eerder genoemde roadmap te kunnen realiseren. Alleen dan zullen leden en andere partijen de roadmap gebruiken voor het ontwikkelen van hun strategie op het gebied van duurzaamheid en kan men daadwerkelijk impact hebben.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This