PeopleWare maakt kantoorwerk optioneel

3 november 2021

De Lierse softwareontwikkelaar PeopleWare maakt van remote first-werken de nieuwe norm. Managing director Marc Schijvaerts gelooft immers dat een hoge mate van autonomie en flexibiliteit bijdraagt tot meer werkvreugde en een verhoogde productiviteit. Werknemers zijn voortaan vrij om thuis, op locatie of op kantoor te werken. Het kantoor zal in de toekomst evolueren naar een ontmoetingsplaats.

Net als bij veel andere bedrijven was kantoorwerk vroeger de norm bij PeopleWare. Thuiswerken kon, maar er werd zeer sporadisch gebruik van gemaakt. De Lierse softwareontwikkelaar maakt van die uitzondering de regel. “Het wordt ons nieuwe normaal”, stelt Managing Director Marc Schijvaerts. “We beperken ons niet tot thuiswerk maar kiezen voor remote first: onze mensen werken in de eerste plaats remote en hoeven dus niet dagelijks meer naar kantoor te komen.”

Scepsis weggenomen

Corona heeft de scepsis weggenomen dat wie niet op kantoor werkt minder efficiënt werkt. Volgens Marc Schijvaerts zijn mensen productiever wanneer ze verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen. “Je spreekt af welke zaken moeten gebeuren, hoeveel tijd het in beslag zal nemen. De medewerkers kunnen vervolgens volledig autonoom hun werk plannen in functie van hun work-life balance. Tussendoor een break nemen, even sporten of naar de winkel gaan kan dus perfect. Het team kan onderling afspreken op welke uren van de dag er (online) aanwezigheid vereist is. Sommige teams laten hele dag hun webcam open staan, anderen hebben dan weer vaste online overlegmomenten. De regel is dat teams en medewerkers zelf de beste modus operandi kunnen bepalen. Er zijn geen andere vastgelegde regels.”

“De regel is dat teams en medewerkers zelf de beste modus operandi kunnen bepalen”, aldus Marc Schijvaerts, Managing Director PeopleWare. “Uiteraard werkt dit enkel wanneer je in volle vertrouwen met elkaar kan werken, wanneer medewerkers over de nodige discipline en maturiteit beschikken om voor zichzelf een kader te creëren waarin werk en privé in balans zijn”, meent Schijvaerts.

Verantwoordelijkheid

Bij PeopleWare is men er bovendien van overtuigd dat een hoge mate van autonomie en flexibiliteit naast een verhoogde productiviteit ook bijdraagt tot meer (werk)vreugde. Werknemers genieten immers van meer vrijheid en moeten niet meer dagelijks pendelen naar kantoor. Zo heeft remote-first ook voor PeopleWare voordelen: geografische restricties bij het aanwerven van nieuw talent vallen weg, personeel met een grotere zin voor verantwoordelijkheid wordt aangetrokken en op termijn kan de kantooroppervlakte afgebouwd worden. “Vroeger moesten we voorzien zijn op een maximale bezetting van de kantoorruimte maar dat is nu niet meer nodig. Dat creëert opties.”

Belang van persoonlijk contact

Remote-first werken betekent volgens Marc Schijvaerts niet dat werknemers geïsoleerd of niet in teamverband werken. “We gebruiken technologie om in nauw contact te staan met elkaar, zowel asynchroon als in realtime door middel van videogesprekken of fysieke ontmoetingen.” Alle documentatie, kennis en informatie wordt verzameld en neergeschreven in een kennisplatform. “Deze manier van asynchrone communicatie is cruciaal in een remote-first bedrijf waar niet iedereen tegelijkertijd informatie zal consumeren. We zijn inclusief en zorgen ervoor dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie”, stelt Marc Schijvaerts.

“Ik geloof dat meer en meer bedrijven zullen inzien wat de voordelen zijn voor medewerkers die thuis kunnen werken”, zegt Marc Schijvaerts, Managing Director PeopleWare. De Peopleware-kantoren in Lier en Hasselt zullen op termijn evolueren naar ontmoetingsruimtes waar daarnaast nog gewerkt of vergaderd kan worden. Persoonlijke contacten blijven bij PeopleWare dan ook belangrijk. Iedereen wordt daarom aangespoord om regelmatig met andere collega’s in contact te komen. Niet enkel virtueel, maar ook fysiek. Daarom organiseert het bedrijf allerlei activiteiten om de cohesie tussen collega’s aan te sterken.

Luxe

Alle medewerkers zijn vrij om hun werkplek te kiezen. “Ik geloof dat meer en meer bedrijven zullen inzien wat de voordelen zijn voor medewerkers die thuis kunnen werken. Ze genieten van meer comfort en vrije tijd zonder in te boeten aan efficiëntie”, aldus Marc Schijvaerts. “We zijn actief in een sector waarin dat perfect te organiseren is. Ik besef dat zoiets een luxe is. En wanneer je er over nadenk, dan is het toch al te gek dat het in het pre-Corona tijdperk haast normaal was om dagelijks ellenlange files te trotseren richting kantoor, om uiteindelijk werk te verrichten dat niet altijd vroeg om fysieke aanwezigheid op kantoor.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This