TCO Certified ontwikkelt quiz om onze kennis over e-waste te testen

30 september 2021

“Het is erg belangrijk om over e-waste te praten, zodat we kopers helpen om te kiezen voor een vollediger aanpak bij hun elektronische goederen”, zegt Gabriella Mellstrand, Marketing and Communication Director bij TCO Development.

14 oktober is de International E-waste Day – een initiatief gericht op het verminderen van de belasting van het milieu door elektrisch en elektronisch afval en op het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Om educatieve activiteiten en bewustmaking in verband met het initiatief te ondersteunen, heeft TCO Development een e-waste quiz gelanceerd.

TCO Development is de organisatie achter TCO Certified – ‘s werelds meest uitgebreide duurzaamheidscertificering voor IT-producten – die organisaties helpt verantwoorde productkeuzes te maken om het industrie op een duurzame koers te brengen. De uitgebreide criteria bestrijken IT-producten in kantoren en datacenters en stimuleren de sociale en ecologische duurzaamheid gedurende de hele levenscyclus van IT-producten. Hierbij wordt naleving van de criteria onafhankelijk gecontroleerd, zowel vóór als na certificering.
 
Hieronder volgen enkele resultaten van de quiz met bijna 2000 deelnemers!
 
18% gelooft dat de groeiende hoeveelheid e-waste voornamelijk te wijten is aan het feit dat mensen eindelijk begonnen zijn met recyclen.
 
In feite is de groeiende hoeveelheid e-waste voornamelijk te wijten aan een hoger verbruik van elektronica, de korte levenscyclus van producten en weinig reparatiemogelijkheden.
 
“IT-producten langer in gebruik houden is het allerbelangrijkste dat je voor het milieu kunt doen, zowel op het gebied van e-waste als voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Door bijvoorbeeld de levensduur van een notebook met twee jaar te verlengen, kan de totale uitstoot met wel 30 procent dalen”, licht Gabriella Mellstrand verder toe.
 
95% is zich ervan bewust dat e-waste een risico vormt voor de menselijke gezondheid.
 
E-waste bevat verschillende gevaarlijke stoffen die kunnen weglekken in de natuurlijke omgeving en de volksgezondheid aantasten als ze niet correct worden gerecycled.
 
Iets meer dan de helft van de respondenten antwoordde correct dat de geschatte jaarlijkse waarde van grondstoffen in e-waste 55 miljard euro bedraagt.

Afgezien van het risico voor de volksgezondheid en het milieu heeft de huidige omgang met e-waste ook negatieve economische uitwerkingen. Elektronische producten bevatten een aantal schaarse, waardevolle grondstoffen die essentieel zijn om aan onze toekomstige productbehoeften te voldoen.
 
“Wees deel van de oplossing. Houd uw IT-producten zo lang mogelijk in omloop door ze te gebruiken, opnieuw te gebruiken, te repareren of door te verkopen. Als dit niet mogelijk is, zorg er dan voor dat het product op verantwoorde wijze wordt gerecycled”, stelt Gabriella Mellstrand afsluitend.

Het doel van de International E-waste Day is om cosumenten aan te moedigen hun elektrische en elektronische afval te recyclen. Het initiatief is ontwikkeld door het WEEE Forum, een internationale vereniging voor elektrische en elektronische afvalinzamelings- en terugwinningssystemen, samen met meer dan 100 van zijn leden en externe belanghebbenden.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This