WESTPOLE en Net Service ontwikkelen samen nieuwe geavanceerde functies voor de European Blockchain Service Infrastructure

28 september 2021

WESTPOLE, Europese speler op het gebied van Cloud en Managed Services, en Net Service (met haar in Blockchain gespecialiseerde tak, FlossLab) hebben de handen ineen geslagen om te reageren op de aanbesteding van de Europese Commissie, de EU Blockchain Pre-commercial Procurement.

Het is gericht op het bouwen en testen van nieuwe innovatieve oplossingen die de European Blockchain Service Infrastructure (EBSI) kunnen verbeteren, een gemeenschappelijke infrastructuur voor het leveren van grensoverschrijdende diensten die mogelijk worden gemaakt door Blockchain en Distributed Ledger (DLT) Technologieën. De twee bedrijven hebben samen gereageerd om een geavanceerd systeem te ontwerpen en te prototypen dat kan voldoen aan de behoeften van een dergelijk grootschalig grensoverschrijdend blockchain-netwerk. Het project, waaraan het consortium zal deelnemen als een van de zeven winnaars van de aanbesteding, is verdeeld in drie verschillende fasen met een totale duur van twee jaar: de ontwerpfase van de oplossing, de prototypingfase en de definitieve ontwikkeling van de oplossing met veldtestfase.

De European Blockchain Service Infrastructure (EBSI) en de PCP

De Europese Commissie bouwt in samenwerking met landen van het European Blockchain Partnership (EBP) aan de European Blockchain Service Infrastructure, met als doel grensoverschrijdende diensten te leveren aan overheidsdiensten, burgers en bedrijven in heel Europa. Het EBP ontstond in 2018 uit de samenwerking tussen de Europese Commissie, de EU-lidstaten en enkele landen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren.

Het doel van EBSI is om nieuwe blockchaintechnologie te gebruiken om de uitwisseling van informatie over de grenzen heen mogelijk te maken, gereguleerd door de uitgangspunten van vertrouwen, community, cryptografie en transparantie. Met andere woorden, EBSI is een echt netwerk dat is gebaseerd op Blockchain-technologieën. Het is opgezet om diensten te verlenen aan alle aangesloten landen, waardoor allerlei toepassingen mogelijk worden, zoals de traceerbaarheid van documenten, de uitwisseling van onderwijsreferenties en de uitwisseling van informatie tussen overheidsdiensten. 

Het doel van de Pre-Commercial Procurement (PCP) is de ontwikkeling van nieuwe geavanceerde functies voor EBSI ter verbetering van de schaalbaarheid, energie-efficiëntie, beveiliging en gegevensverwerkingscapaciteit. Die moeten de verwezenlijking van nieuwe soorten use cases mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld de traceerbaarheid van producten door middel van een digitaal productpaspoort ter ondersteuning van de circulaire economie. 

De door WESTPOLE voorgestelde aanpak is gebaseerd op een modulaire en uitbreidbare infrastructuur die gekenmerkt wordt door verschillende technologieën die gekoppeld zijn aan de Blockchain en gebaseerd zijn op de principes van interoperabiliteit, schaalbaarheid, upgradebaarheid en duurzaamheid. Het succes van het consortium is enerzijds te danken aan de grondige kennis van nieuwe spitstechnologieën van WESTPOLE, dat al jaren digitale diensten en infrastructuren levert aan internationale organisaties, en anderzijds aan de doorslaggevende bijdrage van Net Service, dat via zijn gespecialiseerde bedrijf FlossLab – een spin-off van de universiteit van Cagliari – al enige tijd specifieke Blockchain-toepassingen bestudeert en implementeert.”We zijn erg trots om deel te nemen aan een nieuw project van de Europese Gemeenschap. Dit volgt op een ander project dat WESTPOLE onderneemt met de Europese Gemeenschap, in het bijzonder met eu-LISA, het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van informatiesystemen”, verklaart Massimo Moggi, President en CEO van WESTPOLE. “De ontwikkelingen van Blockchain-technologieën hebben nu al een sterke impact op de digitale transformatie. We hebben het hier over technologische innovatie met betrekking tot kwesties als vertrouwen en transparantie in de relatie tussen individuen en instellingen die krachtig en complex, maar ook democratisch en buitengewoon revolutionair zijn. Blockchain-technologie zal de komende jaren een steeds bredere impact hebben op het sociale en politieke vlak op mondiaal niveau.”

“Vandaag is Blockchain vooral bekend vanwege het mogelijk maken van transacties met cryptocurrencies”, voegt François Delmoitiez, Account Manager voor Internationale Organisaties bij WESTPOLE, toe. “Deze technologie kan echter ook worden ingezet voor tal van andere use cases, zoals supply chain management, documenttraceerbaarheid en zelfs het beheer van intellectuele eigendomsrechten. Wij hebben er samen met Net Service voor gekozen om ons te richten op twee specifieke use cases: het Digital Product Passport en intellectuele eigendomsrechten voor digitale content (i.e. merkregistratie). Deze kunnen nog aangevuld worden met andere toepassingen. Meer algemeen kan Blockchain een toegevoegde waarde hebben in elke situatie waar een intermediaire partij betrokken is om een transactie te certificeren.”

“De Onderzoeks- en Ontwikkelingsinitiatieven van Net Service op het gebied van Blockchain-technologieën begonnen in 2014. Dit project is de zoveelste erkenning van onze expertise en vaardigheden op dit gebied”, zegt Gianluca Ortolani, Principal en CEO van Net Service. “De deskundigheid van de Groep op het vlak van Blockchain- en DLT-technologieën zal verder worden gestimuleerd en dit motiveert ons om meer investeringen en inspanningen na te streven, op use cases die essentiële tools zullen zijn voor de toekomstige concurrentie.”

“We zijn blij met deze belangrijke doelstelling die we samen met WESTPOLE hebben bereikt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het begin is van een lange en vruchtbare samenwerking inzake innovatieprojecten en initiatieven op Europees niveau”, bevestigt Cristiano Morganti, Directeur Internationale Projecten van de Net Service Group.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This