Rockwell Automation en Ansys gaan samenwerken om industriële processen te optimaliseren

23 september 2021

Rockwell Automation en Ansys koppelen de verbeterde Studio 5000 Simulation Interface van Rockwell Automation aan Ansys Twin Builder. Die koppeling biedt automatiseringsafdelingen en procesingenieurs van industriële bedrijven nieuwe mogelijkheden om simulaties in te zetten voor het verbeteren van het ontwerp, de toepassing en de prestaties van industriële processen en activiteiten.

De Studio 5000 Simulation Interface koppelt industriële besturingssystemen van Rockwell Automation aan simulatie- en modelleringstools. De nieuwste versie van de tool breidt die connectiviteit uit naar Ansys Twin Builder, een toonaangevende software-oplossing die wordt gebruikt om digital twins te creëren; digitale replica’s van fysieke activa. De software maakt onder meer gebruik van multi-fysica om te identificeren hoe realworld elementen zoals stroomsnelheid, mechanische spanning en thermische profielen de prestaties en levensduur van apparatuur en installaties kunnen beïnvloeden.

“Door een besturingssysteem aan Ansys Twin Builder te koppelen kunnen gebruikers complexe fysieke processen simuleren en het besturingssysteem realistische input geven”, aldus Julie Robinson, business manager bij Rockwell Automation. “Dat kan geweldige inzichten geven tijdens de gehele levenscyclus van toepassingen. Door bijvoorbeeld tijdens de productie een simulatiemodel parallel aan een fysiek systeem te laten draaien, kunnen mogelijkheden aan het licht komen om de processen en prestaties realtime te optimaliseren.”

Voordelen van simulaties en digital twins

Ingenieurs kunnen digital twins en simulaties inzetten om het ontwerp, de inbedrijfstelling, de levensduur en de prestaties van systemen te verbeteren door:

• Ontwerpen in een virtuele ruimte te ontwikkelen en te testen om engineeringtijd te besparen en de noodzaak te verminderen om dure fysieke prototypen te bouwen;
• Apparatuur en installaties virtueel inbedrijf te stellen om verrassingen bij het real life opstarten op productielocaties te voorkomen;
• Gesimuleerde en werkelijke systeemprestaties met elkaar te vergelijken om aanpassingen te identificeren die de efficiency, output en andere aspecten kunnen verbeteren;
• Procesveranderingen in een virtuele omgeving te testen, voordat ze op een fysiek systeem worden doorgevoerd, om zo de doorvoer of andere aspecten te verbeteren;
• De resterende levensduur van componenten te berekenen, zodat ze als onderdeel van predictive maintenance vervangen kunnen worden voordat ze ongeplande stilstand veroorzaken;
• De opleiding van operators in een virtuele omgeving mogelijk te maken, waar de beschikbaarheid van apparatuur geen factor is en operators veilig voor ongewone of gevaarlijke scenario’s kunnen worden getraind.

“De Studio 5000 Simulation Interface verbindt de digitale en fysieke wereld met elkaar en creëert zo een enorme meerwaarde voor gebruikers”, aldus Shane Emswiler, Senior Vice President of Products bij Ansys. “Met deze software kunnen ze sneller en tegen lagere kosten van conceptueel ontwerp tot fysieke apparatuur komen. De Studio 5000 Simulation Interface kan ook tijdens de productie nuttige nieuwe inzichten verschaffen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld ‘What-if-scenario’s’ toepassen om de impact van wijzigingen op een proces te begrijpen. Om zinvolle data te verzamelen kunnen ze virtuele sensoren creëren die momenteel te duur zijn of helemaal niet verkrijgbaar. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld omstandigheden voorspellen, die de resultaten negatief beïnvloeden.”

Met de Studio 5000 Simulation Interface kunnen gebruikers een digital twin aansluiten op een geëmuleerde of fysieke controller. Dankzij de koppeling met een geëmuleerde controller kunnen ze de productie in het ontwerpstadium optimaliseren voordat ze overstappen naar een fysieke controller of apparatuur. Door een koppeling met een fysieke controller te maken, kunnen zij een digital twin creëren, die inzicht geeft in de virtuele werking van apparatuur en deze vergelijken met de prestaties in de werkelijke situatie.

Kijk hier voor meer informatie over de volgende Ansys Simulation World-sessie.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This