Onderzoek Ricoh: ‘Werkgevers bezorgd over productiviteit van telewerkers, maar meesten investeren niet in oplossingen’

21 september 2021

Werkgevers investeren niet in technologie om de productiviteit van hun personeel die van thuis uit werken op peil te houden, ook al zijn ze bezorgd over hun prestaties. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat Ricoh Europe vandaag heeft bekendgemaakt.

De coronapandemie dwong de meeste bedrijven in Europa om telewerk in te voeren. Nu, meer dan achttien maanden nadat het virus zowat het hele continent in zijn greep heeft gekregen, zegt iets meer dan een derde (36 %) van de werkgevers dat ze hebben gezorgd voor hulpmiddelen en technologie om de productiviteit van hun werknemers op peil te houden, waar die ook aan de slag zijn. Ook al grepen ze niet naar nieuwe oplossingen, toch erkent de meerderheid van de werkgevers (53 %) dat investeren in AI en automatisering de productiviteit van hybride werknemers ten goede komt. Die bevindingen vormen een aanvulling op een onderzoek dat Ricoh Europe vorige maand publiceerde en waaruit bleek dat twee derde (65 %) van de werkgevers hun werknemers niet volledig vertrouwen als ze op afstand werken.

Voor het onderzoek, in opdracht van Ricoh Europe, ondervroeg Opinion Matters 1500 beleidsvormers in heel Europa. De resultaten lijken aan te geven dat werkgevers niet goed begrijpen welke zaken de productiviteit van hun werknemers belemmeren.

Werkgevers lijken enorm te overschatten hoeveel tijd hun personeel besteedt aan taken met een echte meerwaarde voor klanten. Werknemers van hun kant zeggen dat ze worden overspoeld door minder zinvol werk. De meeste werkgevers (69 %) zijn ervan overtuigd dat ieder personeelslid tot drie uur per dag met belangrijke zaken bezig is. Maar toen werknemers in maart van dit jaar een soortgelijke vraag voorgeschoteld kregen, schatten ze die tijd zelf in op 73 minuten.

Werkgevers blijken niet bereid om te investeren in technologie die hun personeel helpt om het even waar productief te zijn, en dat wijst erop dat ze onvoldoende zijn voorbereid op de realiteit van hybride werk. Meer dan de helft (54 %) van de Europese beleidsvormers in het bedrijfsleven is van mening dat samenwerken op kantoor van vitaal belang is voor het toekomstige succes van hun organisatie. Desondanks gelooft slechts 27 % van hen dat een vijfdaagse werkweek op kantoor in de komende twaalf maanden een comeback zal maken bij hun bedrijf. In die context is hun gebrek aan investeringen in tools voor het hybride werken nog moeilijker te vatten.

Eric Gryson, CEO van Ricoh Belgium, zegt: “Werkgevers hechten waarde aan persoonlijke samenwerking, zoveel is duidelijk. Maar ze moeten een delicaat evenwicht zien te vinden tussen de voordelen van een hybride aanpak en het werken op kantoor. Want vooral de bedrijfscultuur en het teamgevoel zijn gebaat bij fysieke aanwezigheid. Niet vergeten: technologie die de productiviteit bij hybride werk een boost geeft, is ook nuttig wanneer je gewoon op kantoor werkt. Dat geldt met name voor automatiseringssystemen en op AI gebaseerde tools, waar werknemers echt op zitten te wachten. Waarom? Omdat ze hen bevrijden van repetitief werk met weinig meerwaarde. Zo kunnen ze zich richten op taken die meer voldoening geven.”

Hij voegt hier aan toe: “Bedrijven hebben de afgelopen achttien maanden meer dan genoeg verstoringen doorstaan. Ze hebben zich ongelooflijk veerkrachtig getoond, maar lopen nu het risico om de talenten kwijt te spelen die hen tijdens de pandemie trouw zijn gebleven. Daarom is het van levensbelang dat ze investeren in technologie die de productiviteit een boost geeft. Vandaag, in het tijdperk van het hybride werken, maar ook daarna. Werkgevers mogen niet vergeten dat het bij oplossingen voor hybride werk in de eerste plaats draait om wat hun werknemers nodig hebben. Voor zulke systemen kiezen heeft alleen voordelen. Je toont betrokkenheid en begrip voor de uitdagingen waarmee je personeel te maken heeft gekregen, je tilt de productiviteit naar een hoger niveau én je krikt de loyaliteit van je werknemers op.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This