MINSAIT en WESTPOLE geselecteerd door eu-LISA om kernbedrijfssystemen van Europese departementen justitie en binnenlandse zaken te testen en kwalificeren voor 180 miljoen euro

14 september 2021

Het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, eu-LISA, heeft het consortium geselecteerd om IT-systeemtest- en validatiediensten te verlenen voor de suite van kernbedrijfstoepassingen en -systemen van eu-LISA op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Dat deed het agentschap onder leiding van MINSAIT, een INDRA-onderneming en leider op het gebied van digitale transformatie en informatietechnologieën, en Westpole, een Europese onderneming die gespecialiseerd is in cloud, managed services en automatisering van bedrijfsprocessen.

Het raamcontract, met een waarde van 180 miljoen euro over een periode van zes jaar, heeft tot doel de activiteiten en toepassingen te verifiëren en te valideren, alsook ervoor te zorgen dat de ontwikkelingseisen en evoluties van de kernbedrijfssystemen onder de verantwoordelijkheid van eu-LISA van begin tot einde worden nageleefd. Dat contract is het resultaat van een aanbestedingsprocedure van eu-LISA (LISA/2019/OP/01 Transversal Engineering Framework (TEF) – Lot 4) waaraan tal van multinationale ondernemingen hebben deelgenomen. MINSAIT heeft een aandeel van 70% in het geselecteerde consortium, terwijl WESTPOLE de resterende 30% in handen heeft.

Eu-LISA speelt een sleutelrol in het ecosysteem van organisaties en agentschappen van de Europese Unie. De laatste jaren heeft het zijn inspanningen toegespitst op het verlenen van operationele en technologische steun aan de landen van de Europese Unie om ervoor te zorgen dat de Europeanen zich vrij op het continent kunnen bewegen met een zeer hoog veiligheidsniveau.

De deelname van MINSAIT en WESTPOLE zal de kwaliteit en de doeltreffendheid garanderen van de grootschalige IT-systemen van eu-LISA die in alle EU-lidstaten worden gebruikt, en met name deelnemen aan de opzet van het Smart Borders Program, dat een moderner, efficiënter en veiliger grensbeheersmodel voor de Europese Unie zal betekenen.

De door deze twee ondernemingen verrichte werkzaamheden zullen bepaalde essentiële beveiligingsfuncties in de Schengenzone ondersteunen door middel van de kwalificatie van oplossingen die gelinkt zijn aan de Europese IT-systemen die onder de werkingssfeer van het contract vallen.

Als leider van het consortium zal MINSAIT verantwoordelijk zijn voor het algemene programmabeheer en de testactiviteiten in zijn operationele centra. WESTPOLE zal daarentegen adviesdiensten en testexpertise ter beschikking stellen.

Beide bedrijven zullen gebruikmaken van de hoogste technologische normen, gevalideerd door de ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), geïntegreerde maturity models zoals CMMI en TMMI, de best practices van ITSM en de leveringen in overeenstemming met het ITIL-kader, in voortdurende overeenstemming met het gegevensbeschermingskader van de Europese Unie.Pedro Rodriguez Veiga, algemeen directeur van MINSAIT voor Overheidsdiensten en Gezondheid, verklaart: “Deel uitmaken van een project dat gericht is op het verbeteren van de veiligheid van Europa door middel van de kwaliteitsgarantie van kritieke applicatiesoftware is een succes voor MINSAIT. Dat is het resultaat van de inspanningen die het bedrijf de afgelopen jaren heeft geleverd om een benchmark te worden op relevante gebieden, waaronder de digitale transformatie, cyberveiligheid en het gebruik van geavanceerde technologieën ten dienste van overheden, bedrijven en burgers. Het project ligt in lijn met de oriëntatie van MINSAIT en haar wens om technologische diensten te verlenen aan Europese instellingen om zo de vervulling van hun missies en de ontwikkeling van hun activiteiten te ondersteunen.”

“We zijn erg trots om deel te nemen aan zo’n ambitieus project van de Europese Unie, dat technologie zelfs op de eerste plaats zet in de delicate kwestie van internationale veiligheid,” stelt Massimo Moggi, President en CEO van WESTPOLE. “Dat is een fundamentele stap om het huidige en toekomstige evenwicht van de Gemeenschap te garanderen. We zijn blij dat het eu-LISA project ook het eerste is dat symbolisch het nieuwe WESTPOLE hoofdkwartier in Straatsburg ‘inaugureert’. Dat kantoor werd begin juli in gebruik genomen en voor het einde van het jaar zullen er zeventig nieuwe mensen werken.”

“Op technisch en organisatorisch vlak zal deze nieuwe samenwerking ons in staat stellen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en het personeelsbestand aanzienlijk uit te breiden”, voegt Pascal Desart, Directeur Internationale Organisaties & Security Officer van WESTPOLE Benelux toe. “We zullen ons omringen met een toegewijd team dat nieuwe managementtaken omvat op het gebied van kwaliteitscontrole, cybersecurity en coördinatie van testactiviteiten, waardoor we de mensen die al bij WESTPOLE werken kunnen laten groeien, maar ook nieuwe talenten uit heel Europa kunnen verwelkomen en opleiden.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This