Ricoh erkend als leider in European Technology for Sustainability and Social Impact Report

6 september 2021

Ricoh staat in de top drie van bedrijven die zijn opgenomen in het European Technology for Sustainability and Social Impact Index Market Maturity Report* van de IDC.

Het rapport bevat een gedetailleerde vergelijking van de 29 belangrijkste leveranciers die de IT-productindustrie vertegenwoordigen. Het toegepaste kader kwantificeert meer dan 200 parameters, verdeeld over drie pijlers:  Technology Vendor Performance, Technology as an Enabler en Technology for Good.

IDC benadrukt de belangrijkste sterke punten van Ricoh in elke pijler als volgt:

  • Technology Vendor Performance: governance en operationele duurzaamheid

Duidelijke doelstellingen op het vlak van milieu, maatschappij en governance (ESG), die zijn gekoppeld aan de wereldwijde strategie van Ricoh, op basis van een robuuste milieurapportagetool om de evolutie bij te houden van lokale vestigingen in de hele regio.

  • Technology as an Enabler: monetisering en energie-efficiëntie van producten

Het aanbieden van een op consultancy gebaseerd duurzaamheidsaanbod, zoals het Sustainability Optimisation Programme dat een aanvulling vormt op een gevarieerde product- en dienstenportefeuille.

  • Technology for Good: oplossingen voor goede doelen 

Ricoh gebruikt zijn eigen technologische oplossingen om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor onderzoek naar dementie via een samenwerking met Alzheimer’s Research UK.

Het rapport vermeldt ook de belangrijke initiatieven van Ricoh op het vlak van klantenvertrouwen en privacy, training en opleiding op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en welzijn van werknemers, en empowerment van medewerkers.

Eric Gryson, CEO van Ricoh België, vertelt: “Wij vinden dat Ricoh is erkend op basis van onze niet-aflatende inzet om ESG-doelen te bereiken en door onszelf voortdurend uit te dagen om de duurzaamheidsagenda aan te sturen. Wij hebben onze doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen in 2030 bijgesteld van 30 % naar 63 % ten opzichte van het referentiejaar 2015 – een teken dat we onze grenzen blijven verleggen om zowel mens als planeet te helpen. Ik ben bijzonder trots op onze voortdurende prestaties en de rol die wij spelen in het helpen van klanten om milieuverantwoordelijke initiatieven binnen hun bedrijf te stimuleren en een mentaliteit aan te nemen waarbij ze altijd verminderen, hergebruiken en recyclen waar mogelijk.”

Vladimir Kroa, Associate Vice President van de IDC, geeft ook commentaar: “De sterke prestaties van Ricoh in het kader van het duurzaamheidsonderzoek van de IDC zijn te danken aan een evenwichtige verdeling van de drie hoofdpijlers. Deze kwantitatieve meting getuigt van Ricoh’s algemene ESG-strategie, die gekoppeld is aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en verankerd is in hun managementstrategieën.”

Meer informatie over Rich zijn duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kan u op de volgende webpagina terugvinden: https://www.ricoh.be/nl/over-ons/duurzaamheid

 
*IDC: Europe Technology for Sustainability and Social Impact Index Market Maturity Report”: Infrastructure and Enterprise Equipment Manufacturers, doc # EUR146127520, februari 2021

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This