Wibu-Systems voegt beveiliging- en licentie-expertise toe voor wereldwijd slimmer fabriceren

27 augustus 2021

Wibu-Systems, actief op het gebied van IT-beveiliging binnen industriële omgevingen, gaat de spil vormen binnen het ProCloud3D-project. Het betreft een Chinees/Duits-initiatief, gericht op de ontwikkeling van een generiek cloudplatform, waarmee 3D- printers zich optimaal laten benutten binnen productieomgevingen, gebaseerd op Industrie 4.0 principes. 

Slimme, via netwerken verbonden machines hebben geleerd om op maat gemaakte goederen te produceren, zowel in massa als in beperkte oplages. Hun veelzijdigheid stelt hen in staat stelt veel van de arbeidsintensieve herinrichting en set-up te elimineren waardoor fabrieken zich gedwongen zagen slechts één ding te produceren en alleen in grote aantallen. Industriële 3D-printers verleggen de grenzen van de betekenis van maatwerk. Ze zetten de commerciële berekeningen en bedrijfsmodellen waar fabrikanten zich in het verleden aan moesten houden, op zijn kop. Wibu-Systems heeft zich aangesloten bij prominente Duitse en Chinese industriepartners en topspelers uit de academische wereld, waaronder de Duitse RWTH Aachen University en de Beijing University of Technology, voor het ProCloud3D-onderzoeksproject. Het initiatief stelt het concept van een slimme productie-industrie op de proef met een krachtig platform voor additieve productie op industriële schaal. 

De participanten zien zich geconfronteerd met het vraagstuk op welke manier de meest immateriële, maar ook de meest onschatbare activa, zoals de ontwerp- en de productiegegevens, beveiligd zijn te bewaren, ongeacht de locatie waar de feitelijk productie plaatsvindt en door welke organisatie. Geselecteerd als een van de twee projecten die in aanmerking komen voor financieringssteun van zowel het Chinese Ministerie van Wetenschap en Technologie als het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek, vormt ProCloud3D een mijlpaal binnen de projecten in het kader van Industrie 4.0 en ’China Strategy 2015 to 2020 program’. Die projecten tonen de overgang van een afhankelijkheid van fysieke hardware naar een afhankelijkheid van meer ongrijpbare factoren, zoals software, data en connectiviteit.

Om de door Industry 4.0 beloofde nieuwe bedrijfsmodellen te laten uitkomen, hebben de leveranciers van manufacturing-as-a-service en hun klanten nieuwe platforms en infrastructuur nodig om de gegevenstransacties af te handelen. ProCloud3D heeft tot doel zo’n holistisch platform voor intelligente productie en slimme diensten te creëren, met behulp van industriële additieve productie (AM) als een ideale testcase. In industriële AM ​​kunnen 3D-printers bijna elke geometrische vorm creëren uit een stroom gegevens met onder meer de ontwerpdata en machine-bedieningsinstructies. Die vormen de essentiële troef in de nieuwe industriële economie. Het door ProCloud3D beoogde platform laat zien hoe deze assets zich effectief en veilig in de cloud laten delen, verwerken en afhandelen.

Het platform draait om een ​​web-portaal, gekoppeld aan een technologiedatabase. Daarin zijn de essentiële gegevens zoals ontwerpdata en de code voor het maken van basiscomponenten opgeslagen. Deze gegevens worden overgedragen en verwerkt in een holistisch geautomatiseerde procesketen om ten slotte terecht te komen bij 3D-printers die zich op uiteenlopende locaties in de wereld bevinden. ProCloud3D dekt de volledige stroom van orderinvoer van een klant die een productieservice bestelt tot de veilige verwerking en verzending van de productiedata en de vertaling naar 3D-printerbedieninginstructies voor de aanbieder van de additieve fabricageservice.

Met de expertise van Wibu-Systems op het gebied van gegevensbescherming en het licentiëren van digitale activa, nemen de specialisten uit Karlsruhe een centrale plek in binnen de ProCloud3D-organisatie door het hele proces te beveiligen tegen bedreigingen van diverse vectoren. De gegevens moeten bij elke stap van de bron tot de bestemming worden beschermd om diefstal, namaak en industriële spionage te voorkomen. Daarnaast is het bedrijfsmodel afhankelijk van het feit dat alle partijen weten dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld en alleen voor productie in een bepaalde omvang. Gewetenloze producenten mogen niet langer de kans krijgen overtollige producten te maken voor de grijze markt. Het platform herbergt alle voorwaarden met betrekking tot gelijkwaardige concurrentie, veiligheid en kwaliteit. Daarmee levert Wibu-Systems een fundamentele bouwsteen voor het hele systeem: de mogelijkheid om specifieke bestellingen te plaatsen in een open en vrije markt voor productiediensten, met de nodige controles en de zekerheid van correcte facturatie. 

Alvaro Forero, Professional Consultant en Security Expert bij Wibu-Systems, is trots op de bijdrage van het bedrijf: “ProCloud3D is een belangrijke testcase voor het potentieel van industriële additive manufacturing, open data-marktplaatsen en manufacturing-as-a -onderhoud. Het is geweldig om te zien dat de technologie van Wibu-Systems zo’n belangrijke rol speelt bij het realiseren van de visie van een nieuwe industriële economie.”

Moritz Kolter, projectleider en promovendus bij de leerstoel Digital Additive Production bij RWTH Aachen, benadrukt het belang van vertrouwen voor de evolutie van AM: “Het ontwikkelen van vertrouwen in een gedeelde en gedecentraliseerde toeleveringsketen brengt niet alleen de voordelen van Additive Manufacturing tot bloei, maar vormt ook de basis van toegang voor iedereen die nieuwe businessmodellen wil realiseren.”

Andreas Collet, leider van de Digital Production Group bij de leerstoel Digital Additive Production, werkt aan dataformaten, informatiemodellen en software-architectuur om volledige datagedreven AM-faciliteiten te creëren. Hij voegde eraan toe: “Het is geweldig om te zien dat ons onderzoek helpt om projecten zoals ProCloud3D tot leven te brengen en kennis van de academische wereld over te dragen naar zinvolle industriële toepassingen binnen een internationaal en betrouwbaar samenwerkingsverband.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor @ Belgium Cloud

Pin It on Pinterest

Share This